PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 4 | 245-252
Article title

Skuteczność preparatu Trivagin w przywróceniu i utrzymaniu prawidłowego ekosystemu pochwy u kobiet leczonych z powodu nawracającej waginozy bakteryjnej

Content
Title variants
EN
Role of Trivagin in restoration and maintenance of normal vaginal ecosystem in women treated for recurrent bacterial vaginosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Physiologic vaginal bacterial flora is a dynamic balanced ecosystem encompassing microbes populating vaginal mucosa, products of their metabolism and secretions of vaginal glands. Normal composition of vaginal flora may be altered by pathogenic bacteria, fungi and yeasts, chemical factors, disturbed natural immune processes and also due to iatrogenic intervention, e.g. antibiotic therapy and surgical procedure. The aim of the present paper is to assess the role of Trivagin in restoring and maintaining normal vaginal flora in women with recurrent bacterial vaginosis (BV). Study population consisted of 60 women. Thereof, 30 women were patients with recurrent genital infections. Control group included randomly selected asymptomatic women. All patients underwent a standard gynecologic examination with assessment of vaginal secretion. Next, Trivagin has been administered for 20 days. Upon completion of treatment, vaginal secretion was re-assessed as direct sample study. Results obtained in both groups were compared. In the study population, signs and symptoms of BV resolved in 65% and subjective improvement was seen in 91% of the patients, according to the Amsel criteria. Conclusions: Trivagin promotes restoration and maintenance of physiologic vaginal flora in women with recurrent BV. Unique composition of the preparation (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum) including species most frequently found in Polish females, enables an effective restoration of vaginal flora, while easy application by oral route significantly improves compliance and treatment outcomes.
PL
Fizjologiczna flora bakteryjna pochwy stanowi dynamiczną równowagę pomiędzy mikroorganizmami zasiedlającymi jej błonę śluzową a produktami ich metabolizmu i wydzieliną gruczołów. Prawidłowy skład flory może zostać naruszony przez chorobotwórcze bakterie, grzyby, czynniki chemiczne, zaburzenia naturalnych procesów immunologicznych, a także na skutek jatrogennej ingerencji, takiej jak stosowanie antybiotyków czy przebycie zabiegów chirurgicznych. Celem pracy była ocena wpływu stosowania preparatu Trivagin na przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej u kobiet z nawracającą waginozą pochwy (bacterial vaginosis, BV). Materiał stanowiło 60 kobiet. Grupa badana obejmowała 30 pacjentek z nawracającymi infekcjami w obrębie narządów płciowych. Grupa kontrolna składała się z 30 losowo wybranych bez-objawowych kobiet. U wszystkich pacjentek przeprowadzono badanie ginekologiczne z oceną wydzieliny pochwowej. Następnie przez 20 dni stosowano preparat Trivagin. Po ukończeniu leczenia ponownie przeprowadzono ocenę wydzieliny pochwowej w preparacie bezpośrednim. Porównano wyniki w obu grupach. U 65% kobiet w grupie badanej stwierdzono ustąpienie cech i objawów bakteryjnej waginozy oceniane według kryteriów Amsela oraz subiektywną poprawę w ocenie 91% pacjentek. Wnioski: Trivagin pomaga w przywróceniu i utrzymaniu fizjologicznej flory pochwy wśród kobiet z nawracającymi infekcjami bacterial vaginosis. Wyjątkowy skład preparatu (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum) uwzględniający gatunki najczęściej występujące w Polsce pozwala na właściwe odbudowanie naturalnej flory bakteryjnej, a łatwość jego stosowania - podaż doustna - w znaczący sposób poprawia wyniki leczenia.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
245-252
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
References
 • 1. Strus M.: Podstawy stosowania probiotyków dopochwo-wych w zakażeniach układu moczowo-płciowego. Zakażenia 2005; 4: 40-43.
 • 2. Strus M., Malinowska M.: Zakres antagonistycznego działania bakterii z rodzaju Lactobacillus na czynniki etiologiczne waginozy bakteryjnej. Med. Dośw. Mikrobiol. 1999; 51: 47-57.
 • 3. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii. Via Medica, Gdańsk 2009.
 • 4. Kasprowicz A., Białecka A.: Ocena biocenozy pochwy - stopnie czystości pochwy. Diagnosta Laboratoryjny 2008; 2: 23-24.
 • 5. Kotarski J., Dębski R., Drews K. i wsp.: Opinia Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotycząca zastosowania preparatu prOVag w położnictwie i ginekologii. Gin. Dypl. 2008; 2: 106-108.
 • 6. Nalewczyńska A., Cendrowska A., Kowalska J., Szyszka B.: Zaburzenia biocenozy pochwy - postępowanie diagnostyczne oraz leczenie. Gin. Prakt. 2009; 3: 33-36.
 • 7. Strus M., Kochan P., Chełmicki Z. i wsp.: Wpływ doustnego podawania trzech probiotycznych szczepów Lactobacillus na poprawę odczynu i składu mikroflory pochwy u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Gin. Dypl. 2008; 3: 53-59.
 • 8. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące etiopatogenezy i leczenia nawrotowej postaci drożdżakowego zapalenia pochwy i sromu. Gin. Pol. 2011; 82: 869-873.
 • 9. Reid G., Bruce A.W., Fraser N. i wsp.: Oral probiotics can resolve urogenital infections. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2001; 30: 49-52.
 • 10. Loster B., Majewski S., Macura A.B., Ziemniak W.: Infekcja jamy ustnej grzybami rodzaju Candida u użytkowników protez całkowitych a kandydoza przełyku. Mikologia Lekarska 2007; 14: 157-161.
 • 11. Gardiner G.E., Heinemann C., Baroja M.L. i wsp.: Oral administration of the probiotic combination Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. fermentum RC-14 for human intestinal applications. International Dairy Journal 2002; 12: 191-196.
 • 12. Morelli L., Zonenenschain D., Del Piano M., Cognein P.: Utilization of the intestinal tract as a delivery system for urogenital probiotics. J. Clin. Gastroenterol. 2004; 38 (supl.): S107-S110.
 • 13. Reid G., Beuerman D., Heinemann C., Bruce A.W: Probiotic Lactobacillus dose required to restore and maintain a normal vaginal flora. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2001: 32: 37-41.
 • 14. Reid G., Charbonneau D., Erb J. i wsp.: Oral use of Lactobacillus rhamnosus GR-1 and L. fermentum RC-14 significantly alters vaginal flora: randomized, placebo-controlled trial in 64 healthy women. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2003; 35: 131-134.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-97bcb748-7c74-4f41-aea8-a3b53ed8e995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.