PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 259–266
Article title

Conjoined twins – role of imaging and recent advances

Content
Title variants
PL
Bliźnięta nierozdzielone – rola badań obrazowych oraz nowe technologie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Conjoined twins are identical twins with fused bodies, joined in utero. They are rare complications of monochorionic twinning. The purpose of this study is to describe the various types of conjoined twins, the role of imaging and recent advances aiding in their management. Material and methods: This was a twin institutional study involving 3 cases of conjoined twins diagnosed over a period of 6 years from 2010 to 2015. All the 3 cases were identified antenatally by ultrasound. Only one case was further evaluated by MRI. Results: Three cases of conjoined twins (cephalopagus, thoracopagus and omphalopagus) were accurately diagnosed on antenatal ultrasound. After detailed counseling of the parents and obtaining written consent, all the three cases of pregnancy were terminated. Delivery of the viable conjoined twins was achieved without any complications to the mothers, and all the three conjoined twins died after a few minutes. Conclusion: Ultrasound enables an early and accurate diagnosis of conjoined twins, which is vital for obstetric management. MRI is reserved for better tissue characterization. Termination of pregnancy when opted, should be done at an early stage as later stages are fraught with problems. Recent advances, such as 3D printing, may aid in surgical pre-planning, thereby enabling successful surgical separation of conjoined twins.
PL
Wstęp: Bliźnięta nierozdzielone to bliźnięta jednojajowe zrośnięte ze sobą w życiu płodowym. Jest to rzadkie powikłanie wśród bliźniąt jednokosmówkowych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie różnych rodzajów bliźniąt nierozdzielonych, a także omówienie roli badań obrazowych oraz nowych technologii usprawniających postępowanie w takich przypadkach. Materiał i metody: Badaniem, przeprowadzonym w dwóch ośrodkach, objęto trzy przypadki bliźniąt nierozdzielonych, zdiagnozowane w okresie 6 lat ­– od 2010 do 2015 roku. W każdym przypadku rozpoznanie ustalono w prenatalnym badaniu ultrasonograficznym. W jednym przypadku w toku dalszej diagnostyki przeprowadzono badanie metodą rezonansu magnetycznego. Wyniki: Prezentowane trzy przypadki bliźniąt nierozdzielonych (cephalopagus, thoracopagus i omphalopagus) zostały prawidłowo zidentyfikowane w prenatalnym badaniu ultrasonograficznym. Po szczegółowym omówieniu rozpoznania z rodzicami oraz otrzymaniu pisemnej zgody wszystkie ciąże terminowano. Poród żywych bliźniąt był niepowikłany dla matek i we wszystkich przypadkach dzieci zmarły kilka minut po urodzeniu. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne umożliwia wczesne i trafne rozpoznanie bliźniąt nierozdzielonych, co jest kluczowe w położnictwie. Rezonans magnetyczny stosuje się w celu bardziej szczegółowego scharakteryzowania tkanek. W przypadku decyzji o terminacji ciąży odpowiednie postępowanie należy wdrożyć jak najwcześniej, ze względu na problemy, jakie mogą się pojawić w późniejszych etapach ciąży. Nowe technologie, jak druk trójwymiarowy, mogą być pomocne w planowaniu zabiegów chirurgicznych i umożliwiają tym samym skuteczne rozdzielenie bliźniąt. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
259–266
Physical description
Contributors
 • Department of Radio-Diagnosis, Father Muller Medical College, Mangalore 575002, Karnataka, India
author
 • Department of Obstetrics & Gynaecology, Yenepoya Medical College, Deralakatte 575018, Karnataka, India
 • Department of Radio-Diagnosis, Father Muller Medical College, Mangalore 575002, Karnataka, India
 • Department of Radio-Diagnosis, Father Muller Medical College, Mangalore 575002, Karnataka, India
 • Department of Obstetrics & Gynaecology, Yenepoya Medical College, Deralakatte 575018, Karnataka, India
 • Department of Obstetrics & Gynaecology, Father Muller Medical College, Mangalore 575002, Karnataka, India
author
 • Department of Obstetrics & Gynaecology, Father Muller Medical College, Mangalore 575002, Karnataka, India
References
 • 1. Sultan OM, Tawfeek AS: Conjoined twins – thoraco-omphalopagus (type A). BJR Case Rep 2016; 2: 20150016.
 • 2. Wen X, Parajuly SS, Lu Q, Xiang B, Jiang X, Tang H et al.: Thoraco- -omphalopagus conjoined twins: impact of ultrasound assessment on successful surgical separation. Clin Imaging 2013; 37: 138–142.
 • 3. Aneja A, Rajanna DK, Reddy VN, Mayilvavaganan KR, Pujar P: Conjoined twins: a rare case of thoraco-omphalopagus. J Clin Diagn Res 2013; 7: 1471–1472.
 • 4. Chelliah KK, Faizah MZ, Dayang AA, Bilkis AA, Shareena I, Mazli M: Multimodality imaging in the assessment of thoraco-omphalopagus conjoined twin: lessons to learn. Case Rep Radiol 2012; 2012: 564036.
 • 5. Barth RA, Filly RA, Goldberg JD, Moore P, Silverman NH: Conjoined twins: prenatal diagnosis and assessment of associated malformations. Radiology 1990; 177: 201–207.
 • 6. Fitzgerald EJ, Toi A, Cochlin DL: Conjoined twins. Antenatal ultrasound diagnosis and a review of the literature. Br J Radiol 1985; 58: 1053–1056.
 • 7. Spitz L: Conjoined twins. Br J Surg 1996; 83: 1028–1030.
 • 8. Diaz JH, Furman EB: Perioperative management of conjoined twins. Anesthesiology 1987; 67: 965–973.
 • 9. James PD, Lerman J, McLeod ME, Relton JES, Creighton RE: Anaesthetic considerations for separation of omphalo-ischiopagus tripus twins. Can Anaesth Soc J 1985; 32: 402–411.
 • 10. Donaldson JS, Luck SR, Vogelzang R: Preoperative CT and MR imaging of ischiopagus twins. J Comput Assist Tomogr 1990; 14: 643–646.
 • 11. Spencer R: Anatomic description of conjoined twins: a plea for standardized terminology. J Pediatr Surg 1996; 31: 941–944.
 • 12. Spitz L, Crabbe DCG, Kiely EM: Separation of thoraco-omphalopagus conjoined twins with complex hepato-biliary anatomy. J Pediatr Surg 1997; 32: 787–789.
 • 13. O’Neill JA Jr, Holcomb GW 3rd, Schnaufer L, Templeton JM Jr, Bishop HC, Ross AJ 3rd et al.: Surgical experience with thirteen conjoined twins. Ann Surg 1988; 208: 299–312.
 • 14. Spencer R: Minimally united ischiopagus twins: infraumbilical union with cloacal anomalies. J Pediatr Surg 1996; 31: 1538–1545.
 • 15. Albert MC, Drummond DS, O’Neill J, Watts H: The orthopedic management of conjoined twins: a review of 13 cases and report of 4 cases. J Pediatr Orthop 1992; 12: 300–307.
 • 16. Wilcox DT, Quinn FM, Spitz L, Kiely EM, Ransley PG: Urological problems in conjoined twins. Br J Urol 1998; 81: 905–910.
 • 17. Spitz L, Capps SN, Kiely EM: Xiphoomphaloischiopagus tripus conjoined twins: successful separation following abdominal wall expansion. J Pediatr Surg 1991; 26: 26–29.
 • 18. Jansen O, Mehrabi VA, Sartor K: Neuroradiological findings in adult cranially conjoined twins. Case report. J Neurosurg 1998; 89: 635–639.
 • 19. Spitz L, Stringer MD, Kiely EM, Ransley PG, Smith P: Separation of brachio-thoraco-omphaloischiopagus bipus conjoined twins. J Pediatr Surg 1994; 29: 477–481.
 • 20. Kingston CA, McHugh K, Kumaradevan J, Kiely EM, Spitz L: Imaging in the preoperative assessment of conjoined twins. Radiographics 2001; 21: 1187–1208.
 • 21. Dargan R: Defining radiology’s role in the 3-D printing explosion. RSNA News 2017; May 1. Available from: http://www.rsna.org/News. aspx?id=21848.
 • 22. CT and 3-D printing aid surgical separation of conjoined twins. RSNA News 2015: Dec 2. Available from: https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?ID=1843.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-97a50a9d-f68f-4667-9389-0466f99d6fa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.