PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 2 | 22-31
Article title

Zawód przez zawodem – czy wypalenie może objawiać się już na studiach? Badanie populacji polskich studentów medycyny

Content
Title variants
EN
Can burnout manifest itself in college? A study of Polish medical students’ population
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Wstęp. Zapoczątkowane przez Herberta J. Freudenbergera pojęcie „wypalenie zawodowe” służy do określenia stanu wyczerpania jednostki, spowodowanego przez negatywne czynniki związane z pracą. Do grup zawodowych szczególnie na nie narażonych należą osoby wykonujące zawody związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Do tej grupy niewątpliwie należą lekarze, u których wypalenie stanowi poważny problem. Celem naszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy objawy towarzyszące temu zjawisku można zaobserwować już u studentów kierunku lekarskiego, podczas ich studiów medycznych. Materiały i metody. Za pomocą autorskiej ankiety internetowej uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną od 2388 studentów wydziałów lekarskich z całej Polski, z największym odsetkiem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wyniki. Objawy towarzyszące wypaleniu były zgłaszane przez niepokojąco wysoki odsetek studentów, przy czym wzrost częstości ich występowania osiągał w większości przypadków kumulację na VI roku studiów lekarskich. Opinia o studiach lekarskich uległa u większości pogorszeniu po ich rozpoczęciu. Studenci są niezadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć na swoich uczelniach oraz wyrażają obawy o przyszłą pracę w zawodzie. Spory odsetek osób myśli również o wyjeździe za granicę po ukończeniu kierunku. Na pytanie o możliwość ponownego wyboru studiów, prawie 1/3 ankietowanych odpowiedziała, iż nie wybrałaby medycyny po raz kolejny. Wnioski. Niepokojące objawy występujące u studentów wymagają dokładniejszej analizy oraz wprowadzeniu prewencji wypalenia wśród tej populacji.
Keywords
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny
References
 • [1] Freudenberger H. J.: Staff Burn-Out. J SocIssues 1974; 30: 159-165.
 • [2] Maslach C.: Understanding burnout: Definitional issues in analyzing a complex phenomenon (w:) W. S. Paine (ed.): Job stress and burnout, Beverly Hills 1982: 29-40.
 • [3] Maslach, C., Jackson, S.: Burnout in health professions: A social psychological analysis (w:) G. Sanders, J. Suls, (ed.): Social psychology of health and illness, Hillsdale 1982: 227-251.
 • [4] Maslach, C., Jackson, S.: Patterns of burnout among a notional sample of public contact workers. Journal of Health and Human Resources Administration 1984; 7 (2): 189-212.
 • [5] Tucholska S.: Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegl Psychol 2001; 44 (3): 301-317.
 • [6] OECD: Health at a Glance: Europe 2016: State of Health in the EU Cycle. OECD Publishing, Paris 2016: 158-163, 188-189.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny. Dz. U. 2016 poz.982.
 • [8] Linzer M., Manwell LB., Williams ES. i wsp.: Working conditions in primary care: physician reactions and care quality. Ann Intern Med. 2009; 151: 28-36.
 • [9] Shanafelt TD., Boone S., Tan L. i wsp.: Burnout and satisfaction with work–life balance among US physicians relative to the general US population. Arch Intern Med. 2012; 172: 1377-1385.
 • [10] Shanafelt TD., Bradley KA., Wipf JE. i wsp.: Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann Intern Med. 2002; 136: 358-367.
 • [11] IsHak W., Nikravesh R., Lederer S. i wsp.: Burnout in medical students: a systematic review. Clin Teach. 2013; 10: 242-245.
 • [12] Cecil J., McHale C., Hart J. i wsp.: Behaviour and burnoutin medical students. Med Educ Online. 2014; 19: 10.3402/meo.v19.25209.
 • [13] Maslach C., Jackson SE., Leiter MP.: Maslach Burnout Inventory Manual. Third Edition. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1996.
 • [14] Lundgren-Nilsson A., Jonsdottir IH., Pallant J. i wsp.: Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). BMC Public Health 2012; 12: 1.
 • [15] Dyrbye LN., Thomas MR., Huntington JL. i wsp.: Personal life events and medical student burnout: A multicenter study. Acad Med 2006; 81: 374-384.
 • [16] Dyrbye LN., Thomas MR., Massie FS. i wsp.: Burnout and suicidal ideation among U.S. medical students. Ann Intern Med 2008; 149: 334-341.
 • [17] Dahlin M., Joneborg N., Runeson B.: Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Med Educ.2005 Jun; 39(6): 594-604.
 • [18] Dyrbye LN., Thomas MR., Harper W. i wsp.: The learning environment and medical student burnout: a multicentre study. Med Educ 2009; 43: 274-282.
 • [19] McManus IC., Keeling A., Paice E.: Stress, burnout and doctors’ attitudes to work are determined by personality and learning style: a twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Med. 2004; 2: 29.
 • [20] Guthrie E., Black D., Bagalkote H. i wsp.: Psychological stress and burnout in medical students: a five year prospective longitudinal study. J R Soc Med 1998; 91: 237-243.
 • [21] Dyrbye LN., Harper W., Durning SJ. i wsp.: Patterns of Distress in US Medical Students, Med Teach 2011; 33: 834-839.
 • [22] Dahlin ME., Runeson B.: Burnout and psychiatric morbidity among medical students entering clinical training: A three year prospective questionnaire and interview-based study. BMC Med Educ 2007; 7: 6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-97579665-01f1-4347-86a4-ad540ffe94ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.