PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 3 | 278–288
Article title

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – optymalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego

Content
Title variants
EN
Arterial hypertension in children and adolescents – optimisation of the diagnostic and therapeutic process
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Arterial hypertension constitutes a significant clinical problem in everyday medical practice. It mainly concerns adult patients, but can also develop in childhood and adolescence. The diagnosis of hypertension in children and adolescents is possible by the systematic measurement of blood pressure levels during routine visits (observing the principles concerning the adequacy of measurements) and by referring the values to biological norms (blood pressure percentile tables) and applying proper definitions. Arterial hypertension in children and adolescents can be essential (primary), but much more frequently (compared with adults), it is secondary to a disease of other organs and systems. The predominant secondary causes of hypertension in children and adolescents are renal parenchymal and vascular pathologies, which must be considered in the diagnostic process. Additional examinations conducted in a patient with arterial hypertension depend on the child’s age, severity of hypertension, history and physical findings. Examinations to evaluate the advancement of target organ complications should be conducted simultaneously with the diagnostic process conducted to determine the aetiology of hypertension. A diagnosis of arterial hypertension in the developmental age makes it possible to implement an adequate therapy by treating the underlying condition, modifying patient’s lifestyle or prescribing pharmaceutical agents. The goal of an effective therapy is to prevent early and late complications of hypertension and reduce the risk of hypertensive emergencies.
PL
Nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny w codziennej praktyce lekarskiej. Dotyczy w przeważającej większości pacjentów dorosłych, ale może ujawnić się już w wieku rozwojowym. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży jest możliwe dzięki wykonywaniu systematycznych pomiarów wartości ciśnienia tętniczego przy okazji rutynowych wizyt lekarskich, przy uwzględnieniu reguł dotyczących adekwatności pomiaru, a następnie dzięki odniesieniu uzyskanych wyników do norm biologicznych (wartości centylowych) oraz zastosowaniu właściwych definicji. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży może mieć charakter pierwotny, jednak znacznie częściej niż w populacji ludzi dorosłych występuje wtórnie do chorób innych narządów i układów. Wśród wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży dominują choroby miąższu i naczyń nerek, co należy uwzględnić na etapie diagnostycznym. Zakres badań dodatkowych u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym dobierany jest w zależności od wieku dziecka, ciężkości nadciśnienia, wyniku badania podmiotowego i przedmiotowego. Równolegle z postępowaniem diagnostycznym zmierzającym do ustalenia etiologii nadciśnienia wskazane jest przeprowadzenie badań pozwalających na ocenę stopnia zaawansowania powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym daje szansę na wdrożenie adekwatnej terapii poprzez leczenie choroby podstawowej, modyfikację stylu życia lub leczenie farmakologiczne. Skuteczna terapia nadciśnienia tętniczego ma na celu zapobieganie występowaniu wczesnych i odległych powikłań choroby, a także zmniejszenie ryzyka ujawnienia się nadciśnieniowych stanów nagłych i pilnych.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
278–288
Physical description
Contributors
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel./faks: +48 32 370 42 83, +48 32 370 42 92. Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziora
 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej w Zabrzu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
References
 • 1. Gidding SS: Measuring children’s blood pressure matters. Circulation 2008; 117: 3163–3164.
 • 2. National Heart, Lung and Blood Institute: Report of the Task Force on Blood Pressure Control in Children. Pediatrics 1977; 59 (suppl): I–II, 797–820.
 • 3. National Heart, Lung and Blood Institute: Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children – 1987. Task Force on Blood Pressure Control in Children. Pediatrics 1987; 79: 1–25.
 • 4. National Heart, Lung and Blood Institute: Update on the 1987 Task Force Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents: a working group report from the National High Blood Pressure Education Program. National High Blood Pressure Education Program Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents. Pediatrics 1996; 98: 649–658.
 • 5. Acosta AA, McNiece KL: Ambulatory blood pressure monitoring: a versatile tool for evaluating and managing hypertension in children. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1399–1408.
 • 6. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al.; National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560–2572.
 • 7. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2004; 114 (Suppl 4th Report: 555–576.
 • 8. Lurbe E, Cifkova R, Cruikshank JK et al.: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009; 27: 1719–1742.
 • 9. Kułaga Z, Litwin M, Grajda A et al.: Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Standardy Medyczne 2010; 7: 853–864.
 • 10. Graves JW, Althaf MM: Utility of ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents. Pediatr Nephrol 2006; 21: 1640–1652.
 • 11. Wuhl E, Witte K, Soergel M et al.: Distribution of 24-h ambulatory blood pressure in children: normalized reference values and role of body dimensions. J Hypertens 2002; 20: 1995–2007.
 • 12. Urbina E, Alpert B, Flynn J et al.; American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee: Ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: recommendations for standard assessment. Hypertension 2008; 52: 433–451.
 • 13. Flynn JT: Pediatric hypertension: recent trends and accomplishments, future challenges. Am J Hypertens 2008; 21: 605–612.
 • 14. Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A: Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie. Medycyna Praktyczna, Krakow 2011.
 • 15. Tullus K, Brennan E, Hamilton G et al.: Renovascular hypertension in children. Lancet 2008; 371: 1453–1463.
 • 16. Wieteska-Klimczak A, Januszewicz P: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe u dzieci. Medipress Pediatria 1998; 4: 8–12.
 • 17. Antoniewicz J, Litwin M: Renovascular hypertension – from symptoms to diagnosis. Pediatr Nephrol 2002; 17, C56.
 • 18. Kniażewska M, Obuchowicz A, Żmudzińska-Kitczak J et al.: Masa urodzeniowa ciała a występowanie nadciśnienia tętniczego w grupie dzieci i młodzieży normostenicznej, z otyłością lub cechami zespołu metabolicznego. Przegl Lek 2006; 63 (Suppl 3): 118–120.
 • 19. Boney CM, Verma A, Tucker R et al.: Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics 2005; 115: e290–e296.
 • 20. Park MK: Pediatric Cardiology for Practitioners. Mosby, St. Louis 2008.
 • 21. Feig DI, Johnson RJ: Hyperuricemia in childhood primary hypertension. Hypertension 2003; 42: 247–252.
 • 22. Litwin M, Śladowska J, Antoniewicz J et al.: Metabolic abnormalities, insulin resistance, and metabolic syndrome in children with primary hypertension. Am J Hypertens 2007; 20: 875–882.
 • 23. Antoniewicz J, Litwin M, Daszkowska J et al.: [Target organ damage in children with newly diagnosed and untreated essential hypertension]. Przegl Lek 2006; 63 (Suppl 3): 101–106.
 • 24. Litwin M, Niemirska A: Intima-media thickness measurements in children with cardiovascular risk factors. Pediatr Nephrol 2009; 24: 707–719.
 • 25. Monzavi R. Dreimane D, Geffner ME et al.: Improvement in risk factors for metabolic syndrome and insulin resistance in overweight youth who are treated with lifestyle intervention. Pediatrics 2006; 117: e1111–e1118.
 • 26. Trojnarska O, Szyszka A, Ochotny R et al.: Zwężenie cieśni aorty. Ciśnienie tętnicze, masa ciała i funkcja lewej komory po skutecznej operacji. Kardiol Pol 2003; 59: 317–319.
 • 27. Ou P, Bonnet D, Auriacobe L et al.: Late systemic hypertension and aortic arch geometry after successful repair of coarctation of the aorta. Eur Heart J 2004; 25: 1853–1859.
 • 28. Erdine S, Ari O, Zanchetti A et al.: ESH-ESC guidelines for the management of hypertension. Herz 2006; 31: 331–338.
 • 29. Flynn JT, Newburger JW, Daniels SR et al.: A randomized, placebo-controlled trial of amlodipine in children with hypertension. J Pediatr 2004; 145: 353–359.
 • 30. Litwin M, Grenda R, Śladowska J: Add-on therapy with angiotensin II receptor 1 blocker in children with chronic kidney disease already treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. Pediatr Nephrol 2006; 21: 1716–1722.
 • 31. Sieniawska M, Wyszyńska T (eds.): Nefrologia dziecięca. Tom III, Oinpharma, Warszawa 2004: 181–236.
 • 32. Sinaiko AR: Antihypertensive therapy in children: implications for future studies. Hypertension 2008; 52: 201–202.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9723d4c7-6916-4804-acf7-acce00a17985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.