PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 1 | 44-47
Article title

Prolonged use of non-invasive ventilation in patients with COVID 19: a case report.

Content
Title variants
PL
Długotrwałe stosowanie wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów z COVID 19: opis przypadku.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One of the most commonly affected organ systems by SARS-CoV-2 virus is the respiratory system. Major challenge with coronavirus disease is managing the pulmonary complications. Role of non-invasive ventilation in patients of coronavirus disease 2019 (COVID 19) has been questioned in spite of evidence showing its use in acute hypoxemic respiratory failure. Patient selection is very important when using non-invasive ventilation for management of respiratory failure due to COVID 19. Here we report a case of COVID 19 with respiratory failure that was managed successfully with prolonged use of non-invasive ventilation.
PL
Jednym z najczęściej dotkniętych przez wirusa SARS-CoV-2 jest układ oddechowy. Poważnym wyzwaniem związanym z z zakażeniem jest radzenie sobie z powikłaniami płucnymi. Rola wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów z chorobą COVID-19 została zakwestionowana pomimo dowodów wskazujących na jej zastosowanie w ostrej hipoksemicznej niewydolnośćci oddechowej. W przypadku stosowania terapii wentylacją nieinwazyjną kluczowe jest odpowiednie jej dopasowanie do stanu pacjenta z COVID-19. Autorzy opisują przypadek COVID-19 z niewydolnością oddechową, który był leczony z powodzeniem przy długotrwałym stosowaniu wentylacji nieinwazyjnej.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
44-47
Physical description
Contributors
author
author
author
author
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-970447a5-71b8-4c58-8c56-4e9a6f9ceadc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.