PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 25-29
Article title

Ciąża i poród u chorych na stwardnienie rozsiane

Content
Title variants
EN
Pregnancy and childbirth in women with multiple sclerosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis (MS) is the main cause of disability in young adults and, as most autoimmune diseases, more commonly affects women. The relationship between pregnancy and MS has been an issue of significance for many years and has recently become the subject of multicentre studies. Usually, pregnancy is a period of relative wellness for patients and most commonly is a period without relapse. This boost of health involves the change of immune reactivity to anti-inflammation associated with Th2 lymphocytes and anti-inflammatory cytokines (interleukin 4, 5, 6, 10, TGF-β). After giving birth, a woman’s immune system returns to its original level of activity and disease susceptibility increases. Most studies have shown no overall negative impact of pregnancy on longterm disability associated with MS, and MS does not have negative impacts on pregnancy, childbirth or the child’s condition. Women with MS can plan to have children. The disease does not increase the risk of pregnancy/ childbirth complications or birth defects compared to the general population. Each immunomodulatory therapy is contraindicated in pregnancy. If a patient wishes to become pregnant, discontinuation of the therapy much before planned pregnancy is recommended. The work summarizes available information on clinical problems associated with pregnancy and childbirth in patients with MS and analyses risks to the child associated with the administration of drugs.
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest główną przyczyną niepełnosprawności u młodych dorosłych i jak większość chorób autoimmunologicznych częściej dotyczy kobiet. Wpływ ciąży na przebieg SM wzbudza zainteresowanie od wielu lat, a w ostatnim okresie stanowi temat badań wieloośrodkowych. Ciąża to zwykle okres bardzo dobrego samopoczucia chorych, najczęściej bez rzutów. Wynika to ze zmiany reaktywności immunologicznej na korzyść reakcji przeciwzapalnych związanych z limfocytami Th2 i cytokinami antyzapalnymi (interleukina 4, 5, 6, 10, TGF-β). Po porodzie zmienia się reaktywność immunologiczna i aktywność choroby wzrasta. Większość badań nie wykazała ogólnego negatywnego wpływu ciąży na niesprawność długoterminową związaną z SM; stwardnienie rozsiane nie ma negatywnego wpływu na przebieg ciąży, porodu i stan dziecka, dlatego chore kobiety mogą planować potomstwo. Choroba nie zwiększa ryzyka powikłań w ciąży i podczas porodu ani wad wrodzonych u dziecka w porównaniu z populacją ogólną. Jednakże każda terapia immunomodulująca jest przeciwwskazana w ciąży. Jeśli pacjentka decyduje się na dziecko, powinna przerwać leczenie; zaleca się również przerwę od leków przed zajściem w ciążę. W pracy podsumowano dostępne informacje na temat klinicznych problemów dotyczących ciąży i porodu u chorych na SM oraz oceniono zagrożenia dla dziecka związane z podawaniem leków.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
25-29
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii I Wojskowego Szpitala Klinicznego, Al. Racławickie 23, 20-904 Lublin, tel.: 81 718 32 32, 608 657 747, faks: 81 718 32 77. Kierownik: dr Piotr Ostański
 • Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
References
 • 1. Finkelsztejn A., Brooks J.B., Paschoal F.M. Jr, Fragoso Y.D.: What can we really tell women with multiple sclerosis regarding pregnancy? A systematic review and meta-analysis of the literature. BJOG 2011; 118: 790-797.
 • 2. Forbes R.B., Swingler R.J.: Estimating the prevalence of multiple sclerosis in the United Kingdom by using capture-recapture methodology. Am. J. Epidemiol. 1999; 149: 1016-1024.
 • 3. Whitaker J.N.: Effects of pregnancy and delivery on disease activity in multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 339-340.
 • 4. Poser S., Poser W.: Multiple sclerosis and gestation. Neurology 1983; 33: 1422-1427.
 • 5. Runmarker B., Andersen O.: Pregnancy is associated with a lower risk of onset and a better prognosis in multiple sclerosis. Brain 1995; 118: 253-261.
 • 6. Erkkila H., Raitta C., Iivanainen M. i wsp.: Optic neuritis during lactation. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1985; 222: 134-138.
 • 7. Retzloff M.G., Kobylarz E.J., Eaton C.: Optic neuritis with transient total blindness during lactation. Obstet. Gynecol. 2001; 98: 902-904.
 • 8. Schapira K., Poskanzer D.C., Newell D.J., Miller H.: Marriage, pregnancy and multiple sclerosis. Brain 1966; 89: 419-428.
 • 9. Korn-Lubetzki I., Kahana E., Cooper G., Abramsky O.: Activity of multiple sclerosis during pregnancy and puerperium. Ann. Neurol. 1984; 16: 229-231.
 • 10. Thompson D.S., Nelson L.M., Burns A. i wsp.: The effects of pregnancy in multiple sclerosis: a retrospective study. Neurology 1986; 36: 1097-1099.
 • 11. Nelson L.M., Franklin G.M., Jones M.C.: Risk of multiple sclerosis exacerbation during pregnancy and breast-feeding. JAMA 1988; 259: 3441-3443.
 • 12. Weinshenker B.G., Hader W., Carriere W. i wsp.: The influence of pregnancy on disability from multiple sclerosis: a population-based study in Middlesex County, Ontario. Neurology 1989; 39: 1438-1440.
 • 13. Bernardi S., Grasso M.G., Bertollini R. i wsp.: The influence of pregnancy on relapses in multiple sclerosis: a cohort study. Acta Neurol. Scand. 1991; 84: 403-406.
 • 14. Confavreux C., Hutchinson M., Hours M.M. i wsp.: Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 285-291.
 • 15. Coyle P.K.: Pregnancy and multiple sclerosis. Neurol. Clin. 2012; 30: 877-888.
 • 16. Vukusic S., Hutchinson M., Hours M. i wsp.: Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study): clinical predictors of post-partum relapse. Brain 2004; 127: 1353-1360.
 • 17. Portaccio E., Ghezzi A., Hakiki B. i wsp.; MS Study Group of the Italian Neurological Society: Breastfeeding is not related to postpartum relapses in multiple sclerosis. Neurology 2011; 77: 145-150.
 • 18. Hellwig K., Haghikia A., Agne H. i wsp.: Protective effect of breastfeeding in postpartum relapse rate of mothers with multiple sclerosis. Arch. Neurol. 2009; 66: 1580-1581.
 • 19. Langer-Gould A., Huang S.M., Gupta R. i wsp.: Exclusive breastfeeding and the risk of postpartum relapses in women with multiple sclerosis. Arch. Neurol. 2009; 66: 958-963.
 • 20. Millar J.H., Allison R.S., Cheeseman E.A., Merrett J.D.: Pregnancy as a factor influencing relapse in disseminated sclerosis. Brain 1959; 82: 417-426.
 • 21. Dahl J., Myhr K.M., Daltveit A.K., Gilhus N.E.: Planned vaginal births in women with multiple sclerosis: delivery and birth outcome. Acta Neurol. Scand. Suppl. 2006; 183: 51-54.
 • 22. Chen Y.H., Lin H.L., Lin H.C.: Does multiple sclerosis increase risk of adverse pregnancy outcomes? A population-based study. Mult. Scler. 2009; 15: 606-612.
 • 23. Ghezzi A., Caputo D.: Pregnancy: a factor influencing the course of multiple sclerosis? Eur. Neurol. 1981; 20: 115-117.
 • 24. Ferrero S., Pretta S., Ragni N.: Multiple sclerosis: management issues during pregnancy. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2004; 115: 3-9.
 • 25. de Seze J., Chapelotte M., Delalande S. i wsp.: Intravenous corticosteroids in the postpartum period for reduction of acute exacerbations in multiple sclerosis. Mult. Scler. 2004; 10: 596-597.
 • 26. Lu E., Wang B.W., Guimond C. i wsp.: Disease-modifying drugs for multiple sclerosis in pregnancy: a systematic review. Neurology 2012; 79: 1130-1135.
 • 27. Lu E., Dahlgren L., Sadovnick A. i wsp.: Perinatal outcomes in women with multiple sclerosis exposed to disease-modifying drugs. Mult. Scler. 2012; 18: 460-467.
 • 28. Hellwig K., Beste C., Schimrigk S., Chan A.: Immunomodulation and postpartum relapses in patients with multiple sclerosis. Ther. Adv. Neurol. Disord. 2009; 2: 7-11.
 • 29. Cristiano L.M., Bozic C., Bloomgren G. i wsp.: Preliminary evaluation of pregnancy outcomes from the Tysabri® (natalizumab) Pregnancy Exposure Registry. ECTRIMS 2012; poster 275.
 • 30. Houtchens M.K., Kolb C.M.: Multiple sclerosis and pregnancy: therapeutic considerations. J. Neurol. 2013; 260: 1202-1214.
 • 31. Hale T.: Medication and Mothers’ Milk. Barium Sulphate. Hale Publishing, Amarillo (Texas) 2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-96aa3ac7-cb32-4f76-8829-b3d4ea25b86c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.