PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 160-165
Article title

Guzy graniczne jajnika – diagnostyka i leczenie

Content
Title variants
EN
Borderline tumors of the ovary – diagnosis and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Borderline tumors of the ovary account for 10-20% of all epithelial cancers of this organ. They are usually diagnosed at clinical stage I, mainly in women of reproductive age. The tumor is unilateral in 60-90% of the cases. Most of the tumors are serous (37-50% of total). The mucinous variant is less frequent and the least frequent is the endometrioid variety. Histological diagnosis of borderline tumors is based on lack of destructive stromal infiltration. A characteristic feature of these tumors is the presence of peritoneal seeding, both invasive and non-invasive, associated mainly with serous and mucinous tumor types. A special form of borderline tumor is the serous borderline tumor with micropapillary pattern. Unfavorable prognosis is associated with the bowel type of mucinous borderline tumor, particularly when coexisting with peritoneal pseudomyxoma, often originating from the vermiform appendix. Development of borderline cancers results from mutations in the BRAF and KRAS genes, which are present in 47-60% of serous tumors. Sparing surgery indicated in early clinical stages (I and II) in women under 40, who wish to preserve their fertility. In all other cases, even at early clinical stages, standard procedure consists in hysterectomy combined with adnexectomy and omentectomy. In advanced stages, the aim of surgery is total cytoreduction, if feasible. Mucinous tumors require concomitant appendectomy. Recurrent cases usually are reoperated, particularly when the primary procedure was a sparing one. Chemotherapy does not improve treatment outcomes.
PL
Raki graniczne jajnika (borderline tumors of the ovary) stanowią 10-20% nabłonkowych raków jajnika. Rozpoznawane są najczęściej w I stopniu zaawansowania, głównie u kobiet w wieku rozrodczym. W 60-90% lokalizują się w jednym jajniku; w większości są to guzy surowicze, stanowiące 37-50% wszystkich guzów, rzadszą postacią są guzy śluzowe, a najrzadziej występują guzy endometrioidalne. Rozpoznanie histologiczne raków granicznych opiera się na braku destrukcyjnej inwazji podścieliska. Cechą charakterystyczną tych guzów jest obecność wszczepów dootrzewnowych, inwazyjnych lub nieinwazyjnych, występujących głównie w rakach granicznych surowiczych i śluzowych. Szczególną postacią guzów granicznych jest mikrobrodawkowaty rak surowiczy (serous borderline tumor with micropapillary pattern). Niekorzystne rokowanie dotyczy raka granicznego śluzowego typu jelitowego, a zwłaszcza współistniejącego ze śluzakiem otrzewnej (pseudomyxoma peritonei), którego źródłem pierwotnym jest często wyrostek robaczkowy. W rozwoju raków granicznych udział biorą mutacje w genach BRAF i KRAS, które wykrywane są w 47-60% guzów o utkaniu surowiczym. We wczesnych stanach zaawansowania (I i II) u kobiet poniżej 40. roku życia pragnących zachować płodność przeprowadza się operację oszczędzającą. W pozostałych przypadkach wczesnych klinicznie standardem jest wycięcie macicy z przydatkami i siecią większą. W stopniach zaawansowanych wykonuje się (jeśli to możliwe) cytoredukcję – całkowitą. W przypadku guza śluzowego konieczne jest wycięcie wyrostka robaczkowego. W przypadku nawrotu choroby najczęściej wykonuje się powtórny zabieg operacyjny, szczególnie u kobiet poddanych poprzednio leczeniu oszczędzającemu. Leczenie chemiczne nie poprawia wyników leczenia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
160-165
Physical description
Contributors
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii Onkologicznej, ul. Łąkowa 1/2, 61-848 Poznań. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii Onkologicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii Onkologicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
References
 • 1. Taylor H.C. Jr: Malignant and semimalignant tumors of the ovary. Surg. Gynecol. Obstet. 1929; 48: 702-712.
 • 2. Zanetta G., Rota S., Chiari S. i wsp.: Behavior of borderline tumors with particular interest to persistence, recurrence, and progression to invasive carcinoma: a prospective study. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 2658-2664.
 • 3. Sengupta P.S., Shanks J.H., Buckley C.H. i wsp.: Requirement for expert histopathological assessment of ovarian cancer and borderline tumors. Br. J. Cancer 2000; 82: 760-762.
 • 4. Behtash N., Modares M., Abolhasani M. i wsp.: Borderline ovarian tumours: clinical analysis of 38 cases. J. Obstet. Gynaecol. 2004; 24: 157-160.
 • 5. Hart W.R.: Borderline epithelial tumors of the ovary. Mod. Pathol. 2005; 18 supl. 2: S33-S50.
 • 6. Silva E.G., Gershenson D.M., Malpica A., Deavers M.: The recurrence and the overall survival rates of ovarian serous borderline neoplasms with noninvasive implants is time dependent. Am. J. Surg. Pathol. 2006; 30: 1367-1371.
 • 7. Michael H., Roth L.M.: Invasive and noninvasive implants in ovarian serous tumors of low malignant potential. Cancer 1986; 57: 1240-1247.
 • 8. Prat J.: Ovarian serous and mucinous epithelial - stromal tumors. W: Robboy S.J., Mutter G.L., Prat J. i wsp. (red.): Robboy’s Pathology of the Female Reproductive Tract. Wyd. 2, Churchill Livingstone, 2009: 618-619.
 • 9. Bostwick D.G., Tazelaar H.D., Ballon S.C. i wsp.: Ovarian epithelial tumors of borderline malignancy. A clinical and pathologic study of 109 cases. Cancer 1986; 58: 2052-2065.
 • 10. Wong K.K., Tsang Y.T., Deavers M.T. i wsp.: BRAFmutation is rare in advanced-stage low-grade ovarian serous carcinomas. Am. J. Pathol. 2010; 177: 1611-1617.
 • 11. Verbruggen M.B., Sieben N.L., Roemen G.M. i wsp.: v-Raf murine sarcoma viral oncogene mutation status in serous borderline ovarian tumors and the effect on clinical behavior. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 1560-1563.
 • 12. Mayr D., Hirschmann A., Löhrs U., Diebold J.: KRAS and BRAF mutations in ovarian tumors: a comprehensive study of invasive carcinomas, borderline tumors and extraovarian implants. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 883-887.
 • 13. Sieben N.L.G., Macropoulos P., Roemen G.M.J.M. i wsp.: In ovarian neoplasms, BRAF, but not KRAS, mutations are restricted to low-grade serous tumours. J. Pathol. 2004; 202: 336-340.
 • 14. Kurman R.J., Trimble C.L.: The behavior of serous tumors of low malignant potential: are they ever malignant? Int. J. Gynecol. Pathol. 1993; 12: 120-127.
 • 15. Verbruggen M.B., Zweemer R.P., Piek J.M.J. i wsp.: A case of loss of heterozygosity in the BRCA2 gene of a borderline ovarian tumor: case report and review of literature. Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 1143-1147.
 • 16. Buttin B.M., Herzog T.J., Powell M.A. i wsp.: Epithelial ovarian tumors of low malignant potential: the role of microinvasion. Obstet. Gynecol. 2002; 99: 11-17.
 • 17. Camatte S., Morice P, Atallah D. i wsp.: Lymph node disorders and prognostic value of nodal involvement in patients treated for a borderline ovarian tumor: an analysis of a series of 42 lymphadenectomies. J. Am. Coll. Surg. 2002; 195: 332-338.
 • 18. Fadare O.: Recent developments on the significance and pathogenesis of lymph node involvement in ovarian serous tumors of low malignant potential (borderline tumors). Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 103-108.
 • 19. Seidman J.D., Kurman R.J.: Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators. Hum. Pathol. 2000; 31: 539-557.
 • 20. Makar A.P., Kaern J., Kristensen G.B. i wsp.: Evaluation of serum CA 125 level as a tumor marker in borderline tumors of the ovary. Int. J. Gynecol. Cancer 1993; 3: 299-303.
 • 21. Gotlieb W.H., Soriano D., Achiron R. i wsp.: CA 125 measurement and ultrasonography in borderline tumors of the ovary. Am. J. Obstet. Gynecol. 2000; 183: 541-546.
 • 22. Trimble C.L., Trimble E.L.: Ovarian tumors of low malignant potential. Oncology (Williston Park) 2003; 17: 1563-1567.
 • 23. Lin P.S., Gershenson D.M., Bevers M.W i wsp.: The current status of surgical staging of ovarian serous borderline tumors. Cancer 1999; 85: 905-911.
 • 24. Tropé C., Davidson B., Paulsen T. i wsp.: Diagnosis and treatment of borderline ovarian neoplasms “the state of the art”. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009; 30: 471-482.
 • 25. Kaern J., Tropé C.G., Abeler VM.: A retrospective study of 370 borderline tumors of the ovary treated at the Norwegian Radium Hospital from 1970 to 1982. A review of clinico-pathologic features and treatment modalities. Cancer 1993; 71: 1810-1820.
 • 26. Galani E., Marx G.M., Steer C.B. i wsp.: Pseudomyxoma peritonei: the ‘controversial’ disease. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13: 413-418.
 • 27. Lee K.R., Scully R.E.: Mucinous tumors of the ovary: a clin-icopathologic study of 196 borderline tumors (of intestinal type) and carcinomas, including an evaluation of 11 cases with ‘pseudomyxoma peritonei’. Am. J. Surg. Pathol. 2000: 24: 1447-1464.
 • 28. Loungnarath R., Causeret S., Bossard N. i wsp.: Cytoreduc-tive surgery with intraperitoneal chemohyperthermia for the treatment of pseudomyxoma peritonei: a prospective study. Dis. Colon Rectum 2005; 48: 1372-1379.
 • 29. Kane A., Uzan C., Rey A. i wsp.: Secondary surgery in patients with serous low malignant potential ovarian tumors with peritoneal implants. Int. J. Gynecol. Cancer 2010; 20: 346-352.
 • 30. Shih K.K., Zhou Q.C., Aghajanian C. i wsp.: Patterns of recurrence and role of adjuvant chemotherapy in stage II-IV serous ovarian borderline tumors. Gynecol. Oncol. 2010; 119: 270-273.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-968c9dd3-954d-400c-a50a-dd395972e739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.