PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 49-63
Article title

Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera

Content
Title variants
EN
Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą wywoływaną przez priony. Jest ona unikalna, ponieważ udało się przepasażować GSS na naczelne i gryzonie przynajmniej z mózgu obarczonego mutacją kodonu 102. Tym samym jest to jedyne schorzenie jednocześnie genetycznie uwarunkowane i zakaźne, aczkolwiek natura czynnika infekcyjnego (prionu) nadal stanowi przedmiot dyskusji. W obrazie klinicznym GSS dominuje postępująca ataksja móżdżkowa z towarzyszącym otępieniem i objawami piramidowo-pozapiramidowymi. Jest to jednak choroba heterogenna, o różnym obrazie klinicznym u nosicieli różnych mutacji, a nawet u nosicieli tej samej mutacji. Obraz neuropatologiczny obejmuje obecność PrPd – immunododatnich złogów amyloidu pod postacią blaszek, zwłaszcza tzw. blaszek wielordzeniowych. Istnieje kilka modeli GSS. U myszy transgenicznych z nadekspresją zmutowanego genu kodującego PrP obserwuje się spontaniczną chorobę zwyrodnieniową, pasażowalną na myszy transgeniczne o niskiej liczbie transgenu. U myszy transgenicznych uzyskanych drogą wzajemnej rekombinacji, a więc bez nadeskpresji, nie występuje choroba spontaniczna, niemniej stają się one wrażliwe na zakażenie GSS.
EN
Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease (GSS) is a hereditary form of prion disease. GSS, in particular the form caused by the PRNP gene P102L mutation, is transmissible to primates and rodents. Thus, GSS is a unique disease that is both genetic and transmissible; however, the exact nature of the transmissible agent is not clear. The clinical picture of GSS comprises cerebellar ataxia, dementia and pyramidal and extrapyramidal signs and symptoms. However, the disease is heterogeneous and in different families and different mutations the clinical picture may vary. The neuropathological picture is characterized by the presence of amyloid plaques – mainly multicentric plaques. There are several models of GSS in transgenic mice and in Drosophila sp. In mice produced with an overexpressed transgene that carries the P101L mutation (corresponding to the P102L mutation in humans), “spontaneous” neurodegeneration is observed and this, in turn, is transmissible but to transgenic mice with a low copy number. In contrast, P101L transgenic mice produced by means of reciprocal recombination show no spontaneous neurodegeneration, but instead become more susceptible to transmission of human GSS following inoculation.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
49-63
Physical description
Contributors
 • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Kong Q., Surewicz W.K., Petersen R.B. i wsp.: Inherited prion diseases. W: Prusiner S.B. (red.): Prion Biology and Diseases. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York 2004: 673-775.
 • 2. Kovács G., Trabattoni G., Hainfellner J.A. i wsp.: Mutations of the prion protein gene. Phenotypic spectrum. J. Neurol. 2002; 249: 1567-1582.
 • 3. Liberski P.P., Budka H.: Gertsmann-Sträussler-Scheinker disease I. Human diseases. Folia Neuropahol. 2004; 42 (supl. B): 120-140.
 • 4. Liberski P.P., Jaskólski D., Brown P.: Gertsmann-Sträussler- Scheinker disease II. An effect of GSS mutation on PrP structure. Folia Neuropahol. 2004; 42 (supl. B): 140-152.
 • 5. Budka H., Aguzzi A., Brown P. i wsp.: Neuropathological diagnostic criteria for Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) andother human spongiform encephalopathies (prion diseases). Brain Pathol. 1995; 4: 459-466.
 • 6. Dimitz L.: Bericht der Vereines für Psychiatrie und Neurologie in Wien (Vereinsjahr 1912/1913), Sitzung vom 11 Juni 1912. Jahrb Psychiatr. Neurol. 1913; 34: 384.
 • 7. Gerstmann J.: Über ein noch nicht beschriebenes Reflexphänomen bei einer Erkrankung des zerebellaren Systems. Wien. Medizin. Wochenschr. 1928; 78: 906-908.
 • 8. Triarhou L.C.: Josef Gerstmann (1887-1969). J. Neurol. 2008; 255: 614-615.
 • 9. Jellinger K.A.: A short history of neurosciences in Austria. J. Neural Transm. 2006; 113: 271-282.
 • 10. Gerstmann J., Sträussler E., Scheinker I.: Uber eine eigenartige hereditär-familiäre Erkrankung des Zetralnervensystems. Zugleich ein Beitrag zur Frage des vorzeitigen lokalen Alterns. Z. Ges. Neurol. Psychiat. 1936; 154: 736-762.
 • 11. Scheinker I.: Neuropathology in Its Clinicopathologic Aspects, Springfield, Charles C Thomas 1947.
 • 12. Braunmühl von A.: Über eine eigenartige hereditär-familiäre Erkrankung des Zentralnervensystems. Arch. Psychiatr. Z. Neurol. 1954; 191: 419-449.
 • 13. Seitelberger F.: Eigenartige familiar-hereditare Krankheit des Zetralnervensystems in einer niederosterreichischen Sippe. Wien Klein. Wochen 1962; 74: 687-691.
 • 14. Seitelberger F.: Neuropathological conditions related to neuroaxonal dystrophy. Acta Neuropathol. (Berl.) Suppl. 1971; 7: 17-29.
 • 15. Gajdusek D.C., Gibbs C.J., Alpers M.P.: Experimental transmission of a kuru-like syndrome to chimpanzees. Nature 1966; 209: 794-796.
 • 16. Masters C.L., Gajdusek D.C., Gibbs C.J. Jr: Creutzfeldt- Jakob disease virus isolations from the Gerstmann-Sträussler syndrome. With an analysis of the various forms of amyloid plaque deposition in the virus induced spongiform encephalopathies. Brain 1981; 104: 559-588.
 • 17. Hainfellner J., Brantner-Inhaler S., Cervenáková L. i wsp.: The original Gerstmann-Sträussler-Scheinker family of Austria: divergent clinicopathological phenotypes but constant PrP genotype. Brain Pathol. 1995; 5: 201-213.
 • 18. Liberski P.P., Budka H.: Ultrastructural pathology of Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease. Ultrastr. Pathol. 1995; 19: 23-36.
 • 19. Tateishi J., Kitamoto T., Hashiguchi H., Shii H.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease: immunohistological and experimental studies. Ann. Neurol. 1988; 24: 35-40.
 • 20. Baker H.F., Duchen L.W., Jacobs J.M., Ridley R.M.: Spongiform encephalopathy transmitted experimentally from Creutzfeldt- Jakob and familial Gerstmann-Sträussler-Scheinker diseases. Brain 1990; 113: 1891-1909.
 • 21. Brown P., Gibbs C. Jr, Rodgers Johnson P. i wsp.: Human spongiform encephalopathy: the National Institutes of Health series of 300 cases of experimentally transmitted disease. Ann. Neurol. 1994; 35: 513-529.
 • 22. Brown – informacja własna, 2005. 23. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey W.H.: A form of familial presenile dementia with spastic paralysis (including the pathological examination of a case). Brain 1940; 63: 237-254.
 • 24. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey W.H.: A form of familial presenile dementia with spastic paralysis. Brain 1944; 67: 38-43.
 • 25. Worster-Drought C., Hill T.R., McMenemey W.H.: Familial presenile dementia with spastic paralysis. J. Neurol. Psychopathol. 1933; 14: 27-34.
 • 26. Masters C.L., Beyreuther K.: The Worster-Drought syndrome and other syndromes of dementia with spastic paraparesis: the paradox of molecular pathology. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2001; 60: 317-319.
 • 27. Hsiao K., Baker H.F., Crow T.J. i wsp.: Linkage of a prion protein missense variant to Gerstmann-Sträussler syndrome. Nature 1989; 338: 342-345.
 • 28. Kuzuhara S., Kanazawa I., Sasaki H. i wsp.: Gerstmann-Sträussler- Scheinker’s disease. Ann. Neurol. 1983; 14: 216-225.
 • 29. Yamada M., Tomimotsu H., Yokota T. i wsp.: Involvement of the spinal posterior horn in Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease (PrP P102L). Neurology 1999; 52: 260-265.
 • 30. Boellaard J.W., Schlote W.: Subakute spongiforme Encephalopathie mit multiformer Plaquebildung. „Eigenartige familiärhereditäre Krankheit des Zentralnervensystems [spino-cerebellare Atrophie mit Demenz, Plaques and plaqueähnlichen Ablagerungen im Klein- and Großhirn“ (Gerstmann, Sträussler, Scheinker)]. Acta Neuropathol. (Berl.) 1980; 49: 205-212.
 • 31. Doerr-Schott J., Kitamoto T., Tateishi J. i wsp.: Technical communication. Immunogold light and electron microscopic detection of amyloid plaques in transmissible spongiform encephalopathies. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 1990; 16: 85-89.
 • 32. Schlote W., Boellaard J.W., Schumm F., Stöhr M.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker’s disease. Electron-microscopic observations on a brain biopsy. Acta Neuropathol. (Berl.) 1980; 52: 203-211.
 • 33. Schumm F., Boellaard J.W., Schlote W. i wsp.: Morbus Gerstmann- Sträussler-Scheinker. Familie SCh. – Ein Bericht über drei Kranke. Arch. Psychiatr. Nervenkr. 1981; 30: 179-196.
 • 34. Goldhammer Y., Gabizon R., Meiner Z., Sadeh M.: An Israeli family with Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease manifesting the codon 102 mutation in the prion protein gene. Neurology 1993; 43: 2718-2719.
 • 35. Majtényi C., Brown P., Cervenáková L. i wsp.: A three-sister sibship of Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease with a CJD phenotype. Neurology 2000; 54: 2133-2137.
 • 36. Kulczycki J., Collinge J., Lojkowska W. i wsp.: Report on the first Polish case of the Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome. Folia Neuropathol. 2001; 39: 27-31.
 • 37. Cameron E., Crawford A.D.: A familial neurological disease complex in a Bedfordshire community. J. R. Coll. Gen. Pract. 1974; 24: 435-436.
 • 38. Collinge J., Harding A.E., Owen F. i wsp.: Diagnosis of Gerstmann- Sträussler syndrome in familial dementia with prion protein gene analysis. Lancet 1989; 2: 15-17.
 • 39. Barbanti P., Fabbrini G., Salvatore M. i wsp.: Polymorphism at codon 129 or codon 219 of PRNP and clinical heterogeneity in a previously unreported family with Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease (PrP-P102L mutation). Neurology 1996; 47: 734-741.
 • 40. Bianca M., Bianca S., Vecchio I. i wsp.: Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease with P102L-V129 mutation: a case with psychiatric manifestations at onset. Ann. Genet. 2003; 46: 467-469.
 • 41. De Michele G., Pocchiari M., Petraroli R. i wsp.: Variable phenotype in a P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker Italian family. Can. J. Neurol. Sci. 2003; 30: 233-236.
 • 42. Kretzschmar H.A., Honold G., Seitelberger F. i wsp.: Prion protein mutation in family first reported by Gerstmann, Sträussler and Scheinker. Lancet 1991; 337: 1160.
 • 43. Wang Y., Qiao X.Y., Zhao C.B. i wsp.: Report on the first Chinese family with Gertsmann-Sträussler-Scheinker disease manifesting the codon 102 mutation in the prion protein gene. Neuropathology 2006; 26: 429-432.
 • 44. Park M.J., Jo H.Y., Cheon S.M. i wsp.: A case of Gertsmann- Sträussler-Scheinker disease. J. Clin. Neurol. 2010; 6: 46-50.
 • 45. Webb T.E.F., Poulter M., Beck J. i wsp.: Phenotypic heterogeneity and genetic modification of P102L inherited prion disease in an international series. Brain 2008; 131: 2632-2646.
 • 46. Young K., Clark H.B., Piccardo P. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease with the PRNP P102L mutation and valine at codon 129. Molec. Brain Res. 1997; 44: 147- -150.
 • 47. Miyazono M., Iwaki T., Kitamoto T. i wsp.: A comparative immunohistochemical study of Kuru and senile plaques with a special reference to glial reactions at various stages of amyloid plaque formation. Am. J. Pathol. 1991; 139: 589-598.
 • 48. Liberski P.P., Sikorska B., Hauw J.J. i wsp.: Ultrastructural characteristics (or evaluation) of Creutzfeldt-Jakob disease and other human transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases. Ultrastruct. Pathol. 2010; 34: 351-361.
 • 49. Barcikowska M., Liberski P.P., Boellaard J.W. i wsp.: Microglia is a komponent of the prion protein amyloid plaque in the Gertsmann-Straussler-Schienker syndrome. Acta Neuropathol. 1993; 85: 623-627.
 • 50. Zubert M., Napieralska M., Napieralski A. i wsp.: The image registration of TME biomedical images in variant Creutzfeldt- Jakob diseases. 2006 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology – 2006 IEEE CIBCB, Toronto, September 28-29, 2006: 443-450.
 • 51. Zubert M., Napieralska M., Napieralski M.: The application of GHMRF to 3-D synthetic proliferation. NanoTech Conference & Expo 2009 (NSTI, BioNano,WEM), Vol. 2, pp. 127-130, Houston, May 3-7 2009, CRC Press, ISBN 978-1- 4398-1786-5.
 • 52. Ohgami T., Kitamoto T., Weidmann A. i wsp.: Alzheimer’s amyloid precursor protein-positive degenerative neurites exist even within kuru plaques not specific to Alzheimer’s disease. Am. J. Pathol. 1991; 139: 1245-1250.
 • 53. Piccardo P., Ghetti B., Dickson D.W. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease (PRNP P102L): amyloid deposits are best recognized by antibodies directed to epitopes in PrP region 90-165. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1995; 54: 790-801.
 • 54. Ishizawa K., Komori T., Shimazu T. i wsp.: Hyperphosphorylated tau deposition parallels prion protein burden in a case of Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome P102L mutation complicated with dementia. Acta Neuropathol. 2002; 104; 342-350.
 • 55. Wang X.F., Dong C.F., Zhang J. i wsp.: Human tau protein forms complex with PrP and some GSS- and fCJD-related PrP mutants possess stronger binding activities with tau in vitro. Mol. Cell. Biochem. 2008; 310: 49-55.
 • 56. Liberski P.P., Sikorska B., Gibson P., Brown P.: Autophagy contributes to widespread neuronal degeneration in hamsters infected with the Echigo-1 strain of Creutzfeldt-Jakob disease and mice infected with the Fujisaki strain of Gerstmann- Sträussler-Scheinker (GSS) syndrome. Ultrastruct. Pathol. 2011; 35: 31-36.
 • 57. Waliś A., Bratosiewicz J., Sikorska B. i wsp.: Ultrastructural changes in the optic nerves of rodents with experimental Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease (GSS) or scrapie. J. Comp. Pathol. 2003; 129: 213-225.
 • 58. Jesionek-Kupnicka D., Kordek R., Buczyński J., Liberski P.P.: Apoptosis in relation to neuronal loss in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice. Acta Neurobiol. Exp. (Wars.) 2001; 61: 13-19.
 • 59. Jesionek-Kupnicka D., Buczyński J., Kordek R., Liberski P.P.: Neuronal loss and apoptosis in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice. Folia Neuropathol. 1999; 37: 283-286.
 • 60. Kordek R., Hainfellner J.A., Liberski P.P., Budka H.: Deposition of the prion protein (PrP) during the evolution of experimental Creutzfeldt-Jakob disease. Acta Neuropathol. 1999; 98: 597-602.
 • 61. Guentchev M., Groschup M.H., Kordek R. i wsp.: Severe, early and selective loss of a subpopulation of GABAergic inhibitory neurons in experimental transmissible spongiform encephalopathies. Brain Pathol. 1998; 8: 615-623.
 • 62. Kordek R., Liberski P.P., Yanagihara R. i wsp.: Molecular analysis of prion protein (PrP) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) transcripts in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice. Acta Neurobiol. Exp. (Wars.) 1997; 57: 85-90.
 • 63. Kordek R., Nerurkar V.R., Liberski P.P. i wsp.: Heightened expression of tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 alpha, and glial fibrillary acidic protein in experimental CreutzfeldtJakob disease in mice. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1996; 93: 9754-9758.
 • 64. Liberski P.P., Yanagihara R., Gibbs C.J. Jr i wsp.: Mechanism of the damage to myelinated axons in experimental Creutzfeldt-Jakob disease in mice: an ultrastructural study. Eur. J. Epidemiol. 1991; 7: 545-550.
 • 65. Liberski P.P., Yanagihara R., Gibbs C.J. Jr, Gajdusek D.C.: Experimental Creutzfeldt-Jakob disease: light microscopic, immunohistochemical and ultrastructural studies of the Fujisaki strain of Creutzfeldt-Jakob disease virus in NIH Swiss mice. Neuropatol. Pol. 1991; 29: 1-17.
 • 66. Liberski P.P., Yanagihara R., Asher D.M. i wsp.: Reevaluation of the ultrastructural pathology of experimental Creutzfeldt-Jakob disease. Serial studies of the Fujisaki strain of Creutzfeldt-Jakob disease virus in mice. Brain 1990; 113: 121-137.
 • 67. Liberski P.P., Yanagihara R., Gibbs C.J. Jr, Gajdusek D.C.: Spread of Creutzfeldt-Jakob disease virus along visual pathways after intraocular inoculation. Arch. Virol. 1990; 111: 141-147.
 • 68. Liberski P.P., Yanagihara R., Gibbs C.J. Jr, Gajdusek D.C.: Appearance of tubulovesicular structures in experimental Creutzfeldt-Jakob disease and scrapie precedes the onset of clinical disease. Acta Neuropathol. 1990; 79: 349-354.
 • 69. Amano N., Yagishita S., Yokoi S.: Gerstmann-Sträussler- Scheinker syndrome – a variant type: amyloid plaques and Alzheimer’s neurofibrillary tangles in cerebral cortex. Acta Neuropathol. 1992; 84: 15-23.
 • 70. Itoh Y., Yamada M., Hayakawa M. i wsp.: A variant of Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease carrying codon 105 mutation with codon 129 polymorphism of the prion protein gene: a clinicopathological study. J. Neurol. Sci. 1994; 127: 77-86.
 • 71. Kitamoto M., Amano N., Terao Y. i wsp.: A new inherited prion disease (PrP P105L mutation) showing spastic paraparesis. Ann. Neurol. 1993; 34: 808-813.
 • 72. Kitamoto T., Ohta M., Doh-ura K. i wsp.: Novel missense variants of prion protein in Creutzfeldt-Jakob disease or Gerstmann-Sträussler syndrome. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1993; 191: 709-714.
 • 73. Kubo M., Nishimura T., Shikata E. i wsp.: A case of variant Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease with the mutation of codon P105L. Rinsho Shinkeigaku 1995; 35: 873-877.
 • 74. Nakazato Y., Ohno R., Negishi T. i wsp.: An autopy case of Gerstmann-Sträussler-Scheinker’s disease with spastic paraplegia as its principal feature. Clin. Neuropathol. 1991; 31: 987-992.
 • 75. Yamada M., Itoh Y., Fujigasaki H. i wsp.: A missense mutation at codon 105 with codon 129 polymorphism of the prion protein gene in a new variant of Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease. Neurology 1993; 43: 2723-2724.
 • 76. Yamada M., Itoh Y., Inaba A. i wsp.: An inherited prion disease with a PrP P105L mutation: clinicopathologic and PrP heterogeneity. Neurology 1999; 53: 181-188.
 • 77. Yamazaki M., Oyanagi K., Mori O. i wsp.: Variant Gerstmann- Sträussler syndrome with the P105L prion gene mutation: an unusual case with nigral degeneration and widespread neurofibrillary tangles. Acta Neuropathol. (Berl.) 1999; 98: 506-511.
 • 78. Doh-ura K., Tateishi J., Sakaki H. i wsp.: Pro à Leu change at position 102 of prion protein is the most common but not the sole mutation related to Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1989; 163: 974-979.
 • 79. Rogaeva E., Zadikoff C., Ponesse J. i wsp.: Childhood onset in familial prion disease with a novel mutation in the PRNP gene. Arch. Neurol. 2006; 63: 1016-1021.
 • 80. Polymenidou M., Prokop S., Jung H.H. i wsp.: Atypical prion protein confirmation in familial prion disease with PRNP P105T mutation. Brain Pathol. 2011; 21: 209-214.
 • 81. Tunnell E., Wollman R., Cortes C.J. i wsp.: A novel PRNPP105S mutation associated with atypical prion disease and a rare PrPSc conformation. Neurology 2008; 71: 1431-1438.
 • 82. Heldt N., Boellaard J.W., Brown P. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease with A117V mutation in a second French-Alsatian family. Clin. Neuropathol. 1998; 17: 229-234.
 • 83. Heldt N., Floquet J., Warter J.M. i wsp.: Syndrome de Gerstmann- Sträussler-Scheinker: Neuropathologie de trois cas dans une famille alsacienne. W: Court L.A., Cathala F. (red.): Virus non conventionnels et affections du système nerveux central. Masson, Paris, 1983: 290-297.
 • 84. Hsiao K., Dlouhy S.R., Farlow M.R. i wsp.: Mutant prion proteins in Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease with neurofibrillary tangles. Nat. Genet. 1992; 1: 68-71.
 • 85. Mallucci G.R., Campbell T.A., Dickinson A. i wsp.: Inherited prion disease with an alanine to valine mutation at codon 117 in the prion protein gene. Brain 1999; 122: 1823-1837.
 • 86. Mastrianni J.A., Curtis M.T., Oberholtzer J.C. i wsp.: Prion disease (PrP – A117V) presenting with ataxia instead of dementia. Neurology 1996; 45: 2042-2050.
 • 87. Mohr M., Tranchant C., Steinmetz G. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease and the French-Alsatian A117V variant. Clin. Exp. Pathol. 1999; 47: 161-175.
 • 88. Tranchant C., Doh-Ura K., Steinmetz G. i wsp.: Mutation of codon 117 of the prion gene in Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease. Rev. Neurol. (Paris) 1991; 147: 274-278.
 • 89. Tranchant C., Doh-Ura K., Warter J.M. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease in an Alsatian family: clinical and genetic studies. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1992; 55: 185-187.
 • 90. Tranchant C., Sergeant N., Wattez A. i wsp.: Neurofibrilllary tangles in Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome with the A117V prion gene mutation. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1997; 63: 240-246.
 • 91. Tagliavini F., Lievens P.M.J., Tranchant C. i wsp.: A 7-kDa prion protein (PrP) fragment, an integral component of the PrP region required for infectivity, is the major amyloid protein in Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease A117V. J. Biol. Chem. 2001; 276: 6009-6015.
 • 92. Ghetti B., Bugiani O., Tagliavini F. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease. W: Dickson D. (red.): Neurodegeneration: The Molecular Pathology of Dementia and Movement Disorders. ISN Neuropath Press, Basel 2003: 318-325.
 • 93. Piccardo P., Liepnieks J.J., William A. i wsp.: Prion proteins with different conformations accumulate in Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease caused by A117V and F198S mutations. Am. J. Pathol. 2001; 158: 2201-2207.
 • 94. Kitamoto T., Doh-ura K., Muramoto T. i wsp.: The primary structure of the prion protein influences the distribution of abnormal prion protein in the central nervous system. Am. J. Pathol. 1992; 141: 271-277.
 • 95. Panegyres P.K., Toufexis K., Kakulas B.A. i wsp.: A new PRNP mutation (G131V) associated with Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease. Arch. Neurol. 2001; 58: 1899-1902.
 • 96. Kitamoto T., Iizuka R., Tateishi J.: An amber mutation of prion protein in Gerstmann-Sträussler syndrome with mutant PrP plaques. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1993; 192: 525-531.
 • 97. Butefisch C.M., Gambetti P., Cervenakova L. i wsp.: Inherited prion encephalopathy associated with the novel PRNP H187R mutation: a clinical study. Neurology 2000; 55: 517-522.
 • 98. Colucci M., Moleres F.J., Xie Z.L. i wsp.: Gertsmann- Straussler-Scheinker: a new phenotype with ‘curly’ PrP deposits. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2006; 65: 642-651.
 • 99. Dlouhy S.R., Hsiao K., Farlow M.R. i wsp.: Linkeage of the Indiana kindred of Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease to the prion protein gene. Nat. Genet. 1992; 1: 64-67.
 • 100. Mirra S.S., Young K., Gearing M. i wsp.: Coexistence of prion protein (PrP) amyloid, neurofibrillary tangles and Lewy bodies in Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease with prion gene (PRNP) mutation F198S. Brain Pathol. 1997; 7: 1378.
 • 101. Farlow M.R., Tagliavini F., Bugiani O. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease. W: Vinken P.J., Bruyn G.W., Klawans H.L. (red.): Hereditary Neuropathies and Spinocerebellar Atrophies. Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1991: 619-633.
 • 102. Farlow M.R., Yee R.D., Dlouhy S.R. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease. I. Extending the clinical spectrum. Neurology 1989; 39: 1446-1452.
 • 103. Yee R.D., Farlow M.R., Suzuki D.A. i wsp.: Abnormal eye movements in Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease. Arch. Ophthalmol. 1992; 110: 68-74.
 • 104. Ghetti B., Dlouhy S.R., Giaccone G. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker diseases and the Indiana kindred. Brain Pathol. 1995; 5: 61-95.
 • 105. Ghetti B., Tagliavini F., Giaccone G. i wsp.: Familial Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease with neurofibrillary tangles. Mol. Neurobiol. 1994; 8: 41-48.
 • 106. Ghetti B., Tagliavini F., Masters C.L. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease. II. Neurofibrillary tangles and plaques with PrP-amyloid coexist in an affected family. Neurology 1989; 39: 1453-1461.
 • 107. Nochlin D., Sumi S.M., Bird T.D. i wsp.: Familial dementia with PrP positive amyloid palques: a variant of Gerstmann- Sträussler syndrome. Neurology 1989; 39: 910-918.
 • 108. Pearlman R.L., Towfighi J., Pezeshkpour G.H. i wsp.: Clinical significance of types of cerebellar amyloid plaques in human spongiform encephalopathies. Neurology 1988; 38: 1249-1254.
 • 109. Bugiani O., Giaccone G., Verga L. i wsp.: bPP participates in PrP-amyloid plaques of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease, Indiana kindred. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1993; 52: 64-70.
 • 110. Tagliavini F., Prelli F., Porro M. i wsp.: Amyloid fibrils in Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease (Indiana and Swedish kindreds) express only PrP peptides encoded by the mutant allele. Cell 1994; 79: 695-703.
 • 111. Giaccone G., Verga L., Bugiani O. i wsp.: Prion protein preamyloid and amyloid deposits in Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease, Indiana kindred. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1992; 89: 9349-9353.
 • 112. Kepe V., Ghetti B., Farlow M.R. i wsp.: PET of brain protein amyloid in Gertsmann-Straussler-Scheinker diseasse. Brain Pathol. 2010; 20: 419-430.
 • 113. Young K., Piccardo P., Kish S.J. i wsp.: Gerstmann-Sträussler- Scheinker disease (GSS) with a mutation at prion protein (PrP) residue 212. W: The 74th Annual Meeting of the American Association of Neuropathologists Inc, Minneapolis, Minnesota, June 18-21. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1998; 57: 518.
 • 114. Piccardo P., Dlouhy S.R., Lievens P.M.J. i wsp.: Phenotypic variability of Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease is associated with prion protein heterogeneity. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1998; 57: 979-988.
 • 115. Ikeda S., Yanagisawa N., Glenner G.G. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease showing β-protein amyloid deposits in the peripheral regions of PrP -immunoreactive amyloid plaques. Neurodegeneration 1992; 1: 281-288.
 • 116. Alzualde A., Indakoetxea B., Ferrer I. i wsp.: A novel PRNP Y218N mutation in Gertsmann-Straussler-Scheinker disease with neurofibrillary degeneration. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2010; 69: 789-800.
 • 117. Liberski P.P., Barcikowska M., Cervenakova L. i wsp.: A case of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease with a Gerstmann- Sträussler-Scheinker phenotype but no alterations in the PRNP gene. Acta Neuropathol. 1998; 96: 425-430.
 • 118. Liberski P.P., Bratosiewicz J., Barcikowska M. i wsp.: A case of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease with Gerstmann- Sträussler-Scheinker phenotype but no alterations in the PRNP gene. Acta Neuropathol. (Berl.) 2000; 100: 233-234.
 • 119. Hinnell C., Coulthart M.B., Jansen G.H. i wsp.: Gertsmann- Straussler-Scheinker disease due to a novel prion protein gene mutation. Neurology 2011; 76: 485-487.
 • 120. Hudson A.J., Farrell M.A., Kalnins R. i wsp.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease with coincidental familial onset. Ann. Neurol. 1983; 14: 670-678.
 • 121. Peiffer J.: Gerstmann-Sträussler’s disease, atypical multiple sclerosis and carcinomas in family of sheepbreeders. Acta Neuropathol. (Berl.) 1982; 56: 87-92.
 • 122. Ceballos Alonso C., Baringo Fuentes T., Pelegŕin Valero C.: Gerstmann-Sträussler syndrome clinical and neuromorphofunctional diagnosis: a case report. Actas Luso Esp. Neurol. Psiquiatr. Cienc. Afines 1996; 24: 156-160.
 • 123. Vinters H.V., Hudson A.J., Kaufmann J.C.E.: Gerstmann- Sträussler-Scheinker disease: autopsy study of a familial case. Ann. Neurol. 1986; 20: 540-543.
 • 124. de Courten-Myers G., Mandybur T.I.: Atypical Gerstmann- Sträussler syndrome or familial spinocerebellar ataxia and Alzheimer’s disease? Neurology 1987; 37: 269-275.
 • 125. de Courten-Myers G. – informacja własna, 2005.
 • 126. Gabizon R., Telling G., Meiner Z. i wsp.: Insoluble wild-type and protease-resistant mutant prion protein in brains of patients with inherited prion diseases. Nat. Med. 1996; 2: 59-64.
 • 127. Bolton D.C., McKinley M.P., Prusiner S.B.: Identification of a protein that purifies with the scrapie prion. Science 1982; 218: 1309-1311.
 • 128. McKinley M.P., Bolton D.C., Prusiner S.B.: A protease resistant protein is a structural component of the scrapie prion. Cell 1983; 35: 57-62.
 • 129. Chen S.G., Teplow D.B., Parchi P. i wsp.: Truncated forms of the human prion protein in normal brain and in prion diseases. J. Biol. Chem. 1995; 270: 19173-19180.
 • 130. Chakrabarti O., Ashok A., Hegde R.S.: Prion protein biosynthesis and its emerging role in neurodegeneration. Trends Biochem. Sci. 2009; 34: 287-295.
 • 131. Parchi P., Chen S.G., Brown P. i wsp.: Different patterns of truncated prion protein fragments correlate with distinct phenotypes in P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1998; 95: 8322-8327.
 • 132. Wadsworth J.F.D., Joiner S., Linehan J.M. i wsp.: Phenotypic heterogeneity in inherited prion disease (P102L) is associated with differential propagation of proteinase-resistant wild-type and mutant prion protein. Brain 2006; 129: 1557-1569.
 • 133. Mishra R.S., Gu Y., Bose S. i wsp.: Cell surface accumulation of a truncated transmembrane prion protein in Gerstmann- Straussler-Scheinker disease P102L. J. Biol. Chem. 2002; 277: 24554-24561.
 • 134. Hegde R.S., Tremblay P., Groth D. i wsp.: Transmissible and genetic prion diseases share a common pathway of neurodegeneration. Nature 1999; 402: 822-826.
 • 135. Hegde R.S., Mastrianni J.A., Scott M.R. i wsp.: A transmembrane form of the prion protein in neurodegenerative disease. Science 1998; 279: 827-834.
 • 136. Hegde R.S., Rane N.S.: Prion protein trafficking and the development of neurodegeneration. Trends Neurosci. 2003; 26: 337-339.
 • 137. Hegde R.S., Rane N.S.: The molecular basis of prion proteinmediated neuronal damage. W: Brown D.R. (red.): Neurodegeneration and Prion Disease. Springer, New York 2005: 407- -450.
 • 138. Hsiao K., Scott M., Foster D. i wsp.: Spontaneous neurodegeneration in transgenic mice with mutant prion protein. Science 1990; 250: 1587-1590.
 • 139. Telling G.C., Haga T., Torchia M. i wsp.: Interactions between wild-type and mutant prion proteins modulate neurodegeneration in transgenic mice. Genes Dev. 1996; 10: 1736-1750.
 • 140. Hsiao K.K., Groth D., Scott M. i wsp.: Serial transission in rodents of neurodegeneration from transgenic mice expressing mutant prion protein. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1994; 91: 9126-9130.
 • 141. Wadsworth J.D.F., Asante E.A., Collinge J.: Review: contribution of transgenic models to understanding human prion disease. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2010; 36: 576-597.
 • 142. Manson J.C., Jamieson E., Baybutt H. i wsp.: A single amino acid alteration (101L) introduced into murine PrP dramatically alters incubation time of transmissible spongiform Encephalopathy. EMBO J. 1999; 18: 6855-6864.
 • 143. Chiesa R., Piccardo P., Ghetti B., Harris D.A.: Neurological illness in transgenic mice expressing a prion protein with an insertional mutation. Neuron 1998; 21: 1339-1351.
 • 144. Nazor K.E., Kuhn F., Seward T. i wsp.: Immunodetection of disease-associated mutant PrP, wich accelerates disease in GSS transgenic mice. EMBO J. 2005; 24: 2472-2480.
 • 145. Tremblay P., Ball H.L., Kaneko K. i wsp.: Mutant PrPSc conformers induced by a synthetic peptide and several prion strains. J. Virol. 2004; 78: 2088-2099.
 • 146. Kaneko K., Ball H.L., Wille H. i wsp.: A synthetic peptide initiates Gertsmann-Straussler-Scheinker (GSS) disease in transgenic mice. J. Mol. Biol. 2000; 295: 997-1007.
 • 147. Piccardo P., Manson J.C., King D. i wsp.: Accumulation of prion protein in the brain that is not associated with transmissible disease. PNAS 2007; 104: 4712-4717.
 • 148. Yang W., Cook J., Rassbach B. i wsp.: A new transgenic model of Gertsmann-Straussler-Scheinker syndrome due to the A117V mutation of PRNP. J. Neurosci. 2009; 29: 10072-10080.
 • 149. Choi J.K., Jeon Y.C., Lee D.W. i wsp.: A Drosphilia model of GSS syndrome suggests defects in active zones are responsible for pathogenesis of GSS syndrome. Hum. Mol. Genet. 2010; 19: 4474-4489.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9678b70e-06d6-44bb-8fe1-7e44b4a6effe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.