PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 7 | 3 | 239-245
Article title

Wpływ modyfikacji techniki fakoemulsyfikacji na oczekiwane parametry pooperacyjne

Content
Title variants
EN
Modified technique of phacoemulsification and its impact on expected postoperative parameters
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fakoemulsyfikacja to powszechna procedura chirurgiczna, wykonywana na każdym oddziale okulistycznym. Dobra pooperacyjna ostrość wzroku jest pochodną wielu czynników przed-, śród- i pooperacyjnych, w tym prawidłowego pomiaru morfometrycznego gałki ocznej i kalkulacji mocy sztucznej soczewki z zastosowaniem odpowiedniej formuły obliczeniowej. Przystępując do operacji, okulista powinien dysponować szeroką wiedzą o potencjalnym wpływie modyfikacji techniki operacyjnej na pooperacyjną ostrość wzroku, ponieważ wykonanie dodatkowych manipulacji śródoperacyjnych może się wiązać z nieoczekiwaną pooperacyjną ametropią i z koniecznością korekty wartości refrakcyjnej wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej.
EN
Phacoemulsification is a common surgical procedure performed in every ophthalmology department. Good postoperative visual acuity is the result of many pre-, intra and postoperative components, including correct morphometric measurement of the eyeball and calculation of the artificial lens power using an appropriate calculation formula. The ophthalmologist should have extensive knowledge of the potential impact of surgical technique modifications on the postoperative visual acuity, as performing additional intraoperative manipulations may be associated with unexpected postoperative ametropia and need to correct the refractive value of the implanted intraocular lens.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
239-245
Physical description
Contributors
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
  • 1. Gale RP, Saldana M, Johnston RL et al. Benchmark standards for refractive outcomes after NHS cataract surgery. Eye (Lond). 2009; 23(1): 149-52.
  • 2. Hoffer KJ. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic and regression formulas. J Cataract Refract Surg. 1993; 19(6): 700-12.
  • 3. Sanders DR, Retzlaff JA, Kraff MC et al. Comparison of the SRK/T formula and other theoretical and regression formulas. J Cataract Refract Surg. 1990; 16(3): 341-6.
  • 4. Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intraocular Lens Calculation Formulas. Ophthalmology. 2018; 125(2): 169-78.
  • 5. Kane JX, Van Heerden A, Atik A et al. Intraocular lens power formula accuracy: Comparison of 7 formulas. J Cataract Refract Surg. 2016; 42(10): 1490-500.
  • 6. Li PP, Huang YM, Cai Q et al. Effects of steep-axis incision on corneal curvature in one-handed phacoemulsification. Int J Ophthalmol. 2019; 12(8): 1277-82.
  • 7. Chen C, Zhu M, Sun Y et al. Bimanual microincision versus standard coaxial small-incision cataract surgery: meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Ophthalmol. 2015; 25(2): 119-27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-96557670-1b74-4c19-a0a0-3b471896833f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.