PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 3 | 105-111
Article title

Walidacja polskiej wersji kwestionariusza Dizziness Handicap Inventory

Content
Title variants
EN
Validation of the Polish version of the Dizziness Handicap Inventory
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Kwestionariusz Dizziness Handicap Inventory (DHI) został opracowany dla oceny niepełnosprawności spowodowanej zawrotami głowy lub zaburzeniami równowagi. Cel pracy. Tłumaczenie, adaptacja kulturowa i walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza DHI. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 41 pacjentów poradni audiologicznej (wiek średnio 52,0±15,3 lat), którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Grupa obejmowała osoby z przewlekłymi zawrotami głowy, zarówno z uszkodzeniami przedsionkowymi (21 osób), jak i bez uszkodzeń błędników. Z badania wyłączono osoby z łagodnymi położeniowymi zawrotami głowy oraz pacjentów z ostrymi zawrotami, niestabilnych klinicznie. Pacjenci wypełniali kwestionariusz dwukrotnie, w odstępie średnio 2,5 miesiąca. Wyniki. Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha (α) były wysokie i wynosiły w obu badaniach odpowiednio 0,94 i 0,95. W podskalach P (physical) w obu badaniach współczynniki α wzrastały po wyłączeniu pytania P13 dotyczącego przewracania się z boku na bok. Dla całego kwestionariusza powtarzalność odpowiedzi wynosiła 74,8%, a ważony współczynnik Kappa Cohena wynosił 0,75. Współczynniki korelacji między badaniami były wysokie i wynosiły 0,83 dla podskali P (physical), 0,92 dla podskali F (functional) i 0,88 dla podskali E (emotional) oraz 0,93 dla DHI łącznie. W badaniach stwierdzono istotne statystycznie różnice średnich punktacji skali i podskal P, F, E między osobami ze zgłaszanym poczuciem niepełnosprawności i uważających się za sprawnych. Wnioski. Zaproponowana polska wersja językowa ankiety DHI spełnia kryteria powtarzalności oraz funkcję oceny poczucia niepełnosprawności. Ankieta spełnia również kryteria spójności, z wyjątkiem pytania P13, co może wynikać z przyjętych kryteriów wyłączenia z badania osób z zawrotami położeniowymi.
EN
Introduction. Dizziness Handicap Inventory was developed to assess disabling effects of vertigo or dizziness on everyday life. Aim. The aim of the study was to translate and cross-culturally adapt the DHI for use in Polish-speaking regions. Material and methods. Study included 41 patients (mean age 52.0±15.3 years) of audiology clinic, who agreed to participate in the study. All patients revealed vertigo or dizziness with coexisting vestibular lesions (21 subjects) or without them. Acute vertigo and benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) patients were excluded. The subjects filled the questionnaire twice, with mean 2.5 months time interval. Results. Cronbach alfa (α) values were high in test I (0.94) and test II (0.95). In both tests in P (physical) subscales α increased if P13 item (turning from side to side in the bed) was deleted. The repeatability of particular questions for questionnaire was 74.8% and weighted Cohen’s Kappa coefficient was 0,75. Correlation coefficients were high for physical (P) subscale: 0.83, functional (F) subscale: 0.92, emotional (E) subscale: 0.88 and 0.93 for DHI total. Statistically significant differences were found between subjects with self-reported handicap and those who did not report any handicap in P, F, E subscales and DHI total scores. Conclusions. Polish version of DHI is repeatable and valid for assessing the impact of dizziness on handicap reporting. The high Cronbah’s alpha indicated high homogeneity except one item, which might be the result of BPPV patients exclusion.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
105-111
Physical description
Contributors
 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty w Tarnowskich Górach
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
References
 • 1. Yip CW, Strupp M. The Dizziness Handicap Inventory does not correlate with vestibular function tests: a prospective study. J Neurol 2018; 265(5): 1210-18.
 • 2. Zamyslowska-Szmytke E, Szostek-Rogula S, ŚliwińskaKowalska M. Functional assessment of patients with vertigo and dizziness in occupational medicine. Med Pr 2018; 69(2): 179-89.
 • 3. Whitney SL, Wrisley DM, Brown KE, Furman JM. Is perception of handicap related to functional performance in persons with vestibular dysfunction? Otol Neurotol 2004; 25(2): 139-43.
 • 4. Whitney SL, Marchetti GF, Morris LO. Usefulness of the dizziness handicap inventory in the screening for benign paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol 2005; 26(5): 1027-33.
 • 5. Cattaneo D, Regola A, Meotti M. Validity of six balance disorders scales in persons with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2006; 28(12): 789-95.
 • 6. Kurre A, van Gool CJ, Bastiaenen CH, Gloor-Juzi T, Straumann D, de Bruin ED. Translation, cross-cultural adaptation and reliability of the german version of the dizziness handicap inventory. Otol Neurotol 2009; 30(3): 359-67.
 • 7. Colnaghi S, Rezzani C, Gnesi M, Versino M. Validation of the Italian Version of the Dizziness Handicap Inventory, the Situational Vertigo Questionnaire, and the ActivitySpecific Balance Confidence Scale for Peripheral and Central Vestibular Symptoms. Front Neurol 2017; 8: 528.
 • 8. Perez N, Garmendia I, Garcia-Granero M, Martin E, GarciaTapia M. Factor analysis and correlation between Diziness Handicap Inventory and Dizziness Characteristics and Impact of Quality of Life Scales. Acta Oto-Laryngologica 2009; 121: 2001-545.
 • 9. Poon DM, Chow LC, Au DK, Hui Y, Leung MC. Translation of the Dizziness Handicap Inventory into Chinese, Validation of it, and Evaluation of the Quality of Life of Patients with Chronic Dizziness. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004; 113(12): 1006-11.
 • 10. Tamber AL, Wilhelmsen KT, Strand LI. Measurement properties of the Dizziness Handicap Inventory by crosssectional and longitudinal designs. Health Qual Life Outcomes 2009; 7: 101.
 • 11. De Sousa M, Cruz O, Santos A, Gananca C, Almeida L, Ponde de Sena E. Brazilian adaptation of the dizziness handicap inventory for the pediatric population: reliability of the results. Audiol Commun Res 2015; 20(4): 327-35.
 • 12. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F. Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures Recommendations. Spine 2000; 25: 3186-91.
 • 13. Jacobson GP, Newman CW. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 116: 424-7.
 • 14. Cohen HS, Kimball KT. Usefulness of some current balance tests for identifying individuals with disequilibrium due to vestibular impairments. J Vestib Res 2008; 18(5-6): 295-303.
 • 15. Yardley L, Donovan-Hall M, Smith HE, Walsh BM, Mullee M, Bronstein AM. Effectiveness of primary carebased vestibular rehabilitation for chronic dizziness. Ann Intern Med 2004; 141(8): 598-605.
 • 16. Mandalà M, Nuti D. Long-term follow-up of vestibular neuritis. Ann NY Acad Sci 2009; 1164: 427-9.
 • 17. Kammerlind AS, Ledin TE, Skargren EI, Odkvist LM. Longterm follow-up after acute unilateral vestibular loss and comparison between subjects with and without remaining symptoms. Acta Otolaryngol 2005; 125(9): 946-53.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-95cc06f9-7013-4cf2-90e4-d966adb5486e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.