PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 367–373
Article title

Dysplazja czołowo-przynasadowa (zespoł Gorlina i Cohena) jako przykład rzadkiej choroby układu kostnego sprzężonej z chromosomem X – opis kliniczny dwoch przypadkow o poźnym rozpoznaniu

Content
Title variants
EN
Frontometaphyseal dysplasia (Gorlin-Cohen syndrome) as an example of rare X-link skeletal disorder – clinical description of two cases with late diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dysplazja czołowo-przynasadowa, zwana zespołem Gorlina i Cohena, jest zespołem chorobowym dziedziczonym w sprzężeniu z płcią w sposób dominujący, uwarunkowanym mutacją w genie FLNA (Xq28). Mutacje w genie FLNA odpowiedzialne są za kilka dobrze określonych klinicznie chorób o bardzo heterogennych objawach (plejotropizm). Zespół Gorlina i Cohena charakteryzuje się licznymi zmianami kostnymi w obrębie czaszki oraz przynasad kości długich, osteoporozą, deformacją klatki piersiowej i mostka, spłaszczeniem kręgów, ograniczeniem ruchomości w stawach łokciowych i nadgarstkowych, skoliozą, charakterystyczną dysmorfią twarzoczaszki, stóp i dłoni, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, problemami okulistycznymi oraz przyspieszoną erozją szkliwa zębów, a co za tym idzie – szybką utratą zębów stałych. U osób dorosłych ujawniają się zaburzenia kardiologiczne i układu moczowego. W pracy przedstawiono opis kliniczny dwóch pacjentów z późno rozpoznaną i potwierdzoną w badaniu molekularnym dysplazją czołowo-przynasadową, jak również obraz kliniczny choroby i jej przebieg na podstawie przeglądu literatury. U pacjenta nr 1 wykazano patogenną mutację punktową w eksonie 45. genu FLNA – 7267C>T, powodującą zmianę proliny na serynę w pozycji 2423 łańcucha aminokwasowego białka; u pacjenta nr 2 wykazano mutację w pozycji c.745G->T, prowadzącą do zmiany sekwencji białka (p.Asp249Tyr). W obu przypadkach stwierdzono nosicielstwo mutacji u matek pacjentów (status heterozygotyczny). U matek nie zaobserwowano żadnych objawów klinicznych dysplazji czołowo-przynasadowej.
EN
Frontometaphyseal dysplasia, known as Gorlin-Cohen syndrome, is a rare entity inherited as X-link dominant trait caused by FLNA gene (Xq28) mutations. FLNA mutations are responsible for several known clinical entities with heterogeneous symptoms (pleiotropism). Gorlin-Cohen syndrome is characterized by: skeletal defects of cranium and metaphysis of long bones, osteoporosis, thorax and sternum deformations, platyspondyly, limited movement and flexion deformity of elbows and wrists, scoliosis, typical craniofacial, hands and feet dysmorphism as well as intellectual disability in part of cases, deafness, ophthalmological problems, malocclusion of teeth and following oligodontia. An obstructive uropathy and cardiological disturbances are reported to occur in adults with frontometaphyseal dysplasia. We report cases of very late diagnosed two patients with frontometaphyseal dysplasia. Performed molecular tests confirm the clinical diagnosis. Additionally, we present a clinical follow-up of frontometaphyseal dysplasia and a review of literature. There was diagnosed a pathogenic point mutation in exon 45 of gene FLNA – 7267C>T – causing a change of amino acids: proline to serine in position 2423 of amino acid chain in patient 1 as well as a point mutation in position c.745G->T, causing a change of amino acid sequence of FLNA protein (p.Asp249Tyr) in patient 2. In both cases a carriership of mutation in patient’s mother were found (heterozygous status). There were no clinical symptoms typical for frontometaphyseal dysplasia in both mothers of presented patients.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
367–373
Physical description
Contributors
 • Katedra Pediatrii i Chorób Rzadkich Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Wrocław. Kierownik: dr hab. n. med. Robert Śmigiel
author
 • Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice. Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera
 • Katedra Genetyki, Uniwersytet Medyczny, Wrocław. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria M. Sąsiadek
 • Katedra Genetyki, Uniwersytet Medyczny, Wrocław. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria M. Sąsiadek
References
 • 1. Gorlin R.J., Cohen M.M. Jr: Frontometaphyseal dysplasia. A new syndrome. Am. J. Dis. Child. 1969; 118: 487–494.
 • 2. Danks D.M., Mayne V.: Frontometaphyseal dysplasia: a progressive disease of bone and connective tissue. Birth Defects Orig. Artic. Ser. 1974; 10: 57–60.
 • 3. Abuelo D.N., Ehrlich O., Schwartz A., Feingold M.: Picture of the month: frontometaphyseal dysplasia. Am. J. Dis. Child. 1983; 137: 1017–1018.
 • 4. Gorlin R.J., Winter R.B.: Frontometaphyseal dysplasia – evidence for X-linked inheritance. Am. J. Med. Genet. 1980; 5: 81–84.
 • 5. Robertson S.P.: Filamin A: phenotypic diversity. Curr. Opin. Genet. Dev. 2005; 15: 301–307.
 • 6. Robertson S.P., Twigg S.R., Sutherland-Smith A.J. i wsp.: Localized mutations in the gene encoding the cytoskeletal protein filamin A cause diverse malformations in humans. Nat. Genet. 2003; 33: 487–491.
 • 7. Robertson S.P., Jenkins Z.A., Morgan T. i wsp.: Frontometaphyseal dysplasia: mutations in FLNA and phenotypic diversity. Am. J. Med. Genet. 2006; 140A: 1726–1736.
 • 8. Clark A.R., Sawyer G.M., Robertson S.P. i wsp.: Skeletal dysplasias due to filamin A mutations result from a gain-of-function mechanism distinct from allelic neurological disorders. Hum. Mol. Genet. 2009; 18: 4791–4800.
 • 9. Zenker M., Nährlich L., Sticht H. i wsp.: Genotype-epigenotype- phenotype correlations in females with frontometaphyseal dysplasia. Am. J. Med. Genet. 2006; 140A: 1069–1073.
 • 10. Morava E., Illés T., Weisenbach J. i wsp.: Clinical and genetic heterogeneity in frontometaphyseal dysplasia: severe progressive scoliosis in two families. Am. J. Med. Genet. 2003; 116A: 272–277.
 • 11. Robertson S.P.: Otopalatodigital syndrome spectrum disorders: otopalatodigital syndrome types 1 and 2, frontometaphyseal dysplasia and Melnick-Needles syndrome. Eur. J. Hum. Genet. 2007; 15: 3–9.
 • 12. Stefanova M., Meinecke P., Gal A., Bolz H.: A novel 9 bp deletion in the filamin A gene causes an otopalatodigital-spectrum disorder with a variable, intermediate phenotype. Am. J. Med. Genet. 2005; 132A: 386–390.
 • 13. Superti-Furga A., Gimelli F.: Fronto-metaphyseal dysplasia and the oto-palato-digital syndrome. Dysmorph. Clin. Genet. 1987; 1: 2–5.
 • 14. Zenker M., Rauch A., Winterpacht A. i wsp.: A dual phenotype of periventricular nodular heterotopia and frontometaphyseal dysplasia in one patient caused by a single FLNA mutation leading to two functionally different aberrant transcripts. Am. J. Hum. Genet. 2004; 74: 731–737.
 • 15. De Haas W.H., de Boer W., Griffioen F.: Metaphyseal dysostosis. A late follow-up of the first reported case. J. Bone Joint Surg. (Br.) 1969; 51: 290–299.
 • 16. Fitzsimmons J.S., Fitzsimmons E.M., Barrow M., Gilbert G.B.: Fronto-metaphyseal dysplasia. Further delineation of the clinical syndrome. Clin. Genet. 1982; 22: 195–205.
 • 17. Glass R.B., Rosenbaum K.N.: Frontometaphyseal dysplasia: neonatal radiographic diagnosis. Am. J. Med. Genet. 1995; 57: 1–5.
 • 18. Nishimura G., Takano H., Aihara T. i wsp.: Radiological changes of frontometaphyseal dysplasia in the neonate. Pediatr. Radiol. 1995; 25: S143–S146.
 • 19. Takahashi K., Kuwahara T., Tanigawara S. i wsp.: Frontometaphyseal dysplasia: patient with ruptured aneurysm of the aortic sinus of Valsalva and cerebral aneurysms. Am. J. Med. Genet. 2002; 108: 249–251.
 • 20. Franceschini P., Guala A., Licata D. i wsp.: Esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula in a patient with frontometaphyseal dysplasia. Am. J. Med. Genet. 1997; 73: 10–14.
 • 21. Kanemura T., Orii T., Ohtani M.: Frontometaphyseal dysplasia with congenital urinary tract malformations. Clin. Genet. 1979; 16: 399–404.
 • 22. Park J.M., Contreras E.A., Garcia R.R.: Mitral valve prolapse in a patient with frontometaphyseal dysplasia. Clin. Pediatr. 1986; 25: 469–471.
 • 23. Stern S.D., Arenberg I.K., O’Neal R.M. i wsp.: The ocular and cosmetic problems in frontometaphyseal dysplasia. J. Pediatr. Ophthal. 1972; 9: 151–161.
 • 24. Leggett J.M.: Laryngo-tracheal stenosis in frontometaphyseal dysplasia. J. Laryngol. Otol. 1988; 102: 74–78.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-95941cee-5f46-438f-9c9e-e5064305cfba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.