PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 131-134
Article title

Urojenia zmiany płci w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opis przypadku

Content
Title variants
EN
Delusions of sex change in clinical picture of paranoid schizophrenia - a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie podstawowych informacji dotyczących zaburzeń identyfikacji płciowej i psychotycznych pragnień transseksualnych. Ponadto zaprezentowano opis przypadku, w którym w obrazie klinicznym były obecne objawy pseudotransseksualne. Co pewien czas w literaturze naukowej pojawiają się doniesienia o rozpoznaniu zaburzeń psychotycznych u osób wcześniej zdiagnozowanych i leczonych jako transseksualiści, u których przekonania transseksualne zniknęły po zastosowaniu neuroleptyków. Współwystępowanie transseksualizmu i schizofrenii budzi wiele kontrowersji - jest to widoczne w opiniach naukowców, ale także w kryteriach diagnostycznych DSM-IV i ICD-10. Ponadto urojenia zmiany płci są prawdopodobnie częstsze niż się powszechnie uważa. W efekcie różnicowanie między psychozą i zaburzeniami identyfikacji płciowej może być w niektórych przypadkach bardzo trudne. Leczenie osób z rozpoznaniem transseksualizmu wiąże się nie tylko z efektami oczekiwanymi przez pacjenta, ale także z wieloma poważnymi, często nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi (np. ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, niepłodność, konsekwencje chirurgicznej zmiany płci). Z tego powodu diagnostyka różnicowa transseksualizmu, zaburzeń identyfikacji płciowej i schizofrenii powinna być prowadzona z dużą ostrożnością i rozwagą, aby zminimalizować ryzyko błędnego rozpoznania i nie narażać pacjenta na poważne konsekwencje stosowanej terapii. Opisano przypadek pacjentki od lat chorującej na schizofrenię, u której przewlekle utrzymywały się, ze zmiennym nasileniem, przekonania transseksualne mimo stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego. Pacjentka twierdziła, że jest mężczyzną, nosiła męskie ubrania i fryzurę, a także przybrała męskie imię.
EN
The aim of this paper was to present basic data about gender identity disorders and psychotic transsexual desires. Moreover, a case report was presented with pseudotranssexual symptoms in clinical picture. From time to time in scientist literature there are descriptions of diagnosis of psychotic disorders in persons previously diagnosed and treated as transsexuals, in whom the transsexual thinking disappears after using antipsychotic agents. Coexisting of transsexualism and schizophrenia causes a lot of doubt – it is observed in scientists opinions but also in diagnostic criteria DSM-IV and ICD-10. Moreover, delusions of sex change are probably more frequent than it is thought. It causes that in some cases the differential diagnosis of psychosis and gender identity disorders may be very difficult. Transsexuals treating on one hand is connected with expected effects but on the other hand with many serious, often irreversible health consequences (e.g. cardiovascular disease, risk of neoplasms development, infertility, consequences of surgical sex reassignment). That is why the differential diagnosis of transsexualism and schizophrenia should be made carefully and thoughtfully. The case report presents a patient suffering from schizophrenia for many years but pseudotranssexual ideations are still presented in clinical picture despite the treatment. The patient claimed to be a man, she wore male clothes and haircut and she used male name.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
131-134
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Borras L., Huguelet P., Eytan A.: Delusional „pseudotranssexualism” in schizophrenia. Psychiatry 2007; 70:175-179.
 • 2. Gittleson N.L., Levine S.: Subjective ideas of sexual change in male schizophrenics. Br. J. Psychiatry 1966; 112: 779-782.
 • 3. Gittleson N.L., Dawson-Butterworth K.: Subjective ideas of sexual change in female schizophrenics. Br. J. Psychiatry 1967; 113:491-494.
 • 4. Bower H.: The gender identity disorder in the DSM-IV classification: a critical evaluation. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2001; 35: 1-8.
 • 5. Commander M., Dean C.: Symptomatic transsexualism. Br. J. Psychiatry 1990; 156: 894-896.
 • 6. Gossler R., Vesely C., Friedrich M.H.: Autocastration of a young schizophrenic man. Psychiatr. Prax. 2002; 29:214-217.
 • 7. a Campo J., Nijman H., Merckelbach H., Evers C.: Psychiatric comorbidity of gender identity disorders: a survey among Dutch psychiatrists. Am. J. Psychiatry 2003; 160:1332-1336.
 • 8. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. 4, Washington DC 1994.
 • 9. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, IPiN, Kraków, Warszawa 1997.
 • 10. Caldwell C., Keshavan M.S.: Schizophrenia with secondary transsexualism. Can. J. Psychiatry 1991; 36: 300-301.
 • 11. Brune M.: Wahnhafter „Pseudotranssexualismus” bei schizophrener Psychose. Psychiatr. Prax. 1996; 23: 246-247.
 • 12. Hashimoto M.: Therapy of a case of psychotic personality organization manifesting gender identity disorder. Tokai J. Exp. Clin. Med. 1992; 17: 205-212.
 • 13. Baltieri D.A., De Andrade A.G.: Schizophrenia modifying the expression of gender identity disorder. J. Sex. Med. 2009; 6: 1185-1188.
 • 14. Campo J.M., Nijman H., Evers C. i wsp.: Gender identity disorders as a symptom of psychosis, schizophrenia in particular. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2001; 145:1876-1880.
 • 15. Puri B.K., Singh I.: The successful treatment of a gender dysphoric patient with pimozide. Aust. N. Z. J. Psychiatry 1996; 30: 422-425.
 • 16. Habermeyer E., Kamps I., Kawohl W: A case of bipolar psychosis and transsexualism. Psychopathology 2003; 36:168-170.
 • 17. O’Gorman E.C.: The effect of psychosis on gender identity. Br. J. Psychiatry 1980; 136: 314-315.
 • 18. Modestin J., Ebner G.: Multiple personality disorder manifesting itself under the mask of transsexualism. Psychopathology 1995; 28:317-321.
 • 19. Marks I., Green R., Mataix-Cols D.: Adult gender identity disorder can remit. Compr. Psychiatry 2000; 41: 273-275.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-94aed31b-1dbd-49d1-8c94-4cb6d7dcde0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.