PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 63–71
Article title

Elektroniczne papierosy: wpływ na zdrowie, nikotynowa terapia zastępcza, regulacje prawne

Content
Title variants
EN
Electronic cigarettes: health impact, nicotine replacement therapy, regulations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Działanie konwencjonalnych papierosów na zdrowie człowieka przebadano dość dokładnie. Przez ostatnie 15 lat byliśmy świadkami narodzin elektronicznych papierosów, które są już powszechnie dostępne. Na rynku występuje wiele modeli tych urządzeń. Nadal trwają badania nad ich szkodliwym wpływem na ludzki organizm. Elektroniczny papieros zbudowany jest z systemu zasilającego oraz systemu waporyzującego. Użytkownik zaciąga się aerozolem, który powstaje w wyniku podgrzewania liquidu z nikotyną. Nie zachodzi proces spalania tytoniu, tak jak przy korzystaniu z tradycyjnych papierosów. Skład aerozolu i dymu tytoniowego znacznie się różni. Z 93 szkodliwych związków zawartych w dymie tytoniowym w aerozolu z elektronicznych papierosów występują: aldehyd octowy, aceton, akroleina, formaldehyd i nikotyna. Nie są wytwarzane m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie. Istnieje coraz więcej dowodów na potencjalne zagrożenia dla zdrowia ze strony elektronicznych papierosów. Pojawiają się raporty o ich negatywnym wpływie na ciążę, układ oddechowy, sercowo-naczyniowy czy psychikę człowieka. Mogą one również sprzyjać procesowi powstania nowotworów. Wzrost popularności elektronicznych papierosów nasuwa pytanie o narażenie osób z otoczenia, palących biernie. Poszukiwane są środki ułatwiające rzucenie palenia tytoniu albo umożliwiające dostarczenie nikotyny do organizmu bez reakcji klasycznego spalania wielu szkodliwych substancji. Elektroniczne papierosy nie są jednak zalecane w nikotynowej terapii zastępczej. Trwają prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi elektronicznego palenia. Celem tego tekstu jest ocena wpływu elektronicznych papierosów na zdrowie człowieka.
EN
While the adverse effects of conventional cigarettes on human health have been thoroughly examined, in the last 15 years we have witnessed the birth of electronic cigarettes. There are many types of these devices available on the market. Studies are still underway to determine their negative impact on the human body. Electronic cigarettes comprise of power supply and a vaporising system. The user inhales the aerosol produced by heating up the liquid containing nicotine. In contrast with conventional cigarettes, the tobacco is not combusted, thus the compositions of the aerosol and cigarette smoke are considerably different. Out of 93 chemical substances present in the e-cigarette smoke, the aerosol contains only acetaldehyde, acetone, acrolein, formaldehyde and nicotine. More toxic substances, such as polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals, are not present. The amount of evidence suggesting electronic cigarettes’ harmful effects on the human body is constantly increasing. Some reports imply that the electronic cigarettes negatively influence pregnancy, human psyche, respiratory and cardiovascular systems. They might also be involved in oncogenesis. With electronic cigarettes constantly gaining popularity, the question about the adverse effects of passive smoking becomes increasingly more relevant. Although various methods of helping people cease smoking or delivering nicotine to their bodies without burning toxic substances are being explored, electronic cigarettes are not recommended in nicotine substitution therapy. Legal regulations regarding electronic cigarettes are still being worked on. The purpose of this paper is to evaluate the effects electronic cigarettes have on the human’s health.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
63–71
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
author
 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Wrocław, Polska
author
 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, Wrocław, Polskad
 • Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. Kośmider L, Knysak J, Goniewicz MŁ et al.: Elektroniczny papieros – bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Przegl Lek 2012; 69: 1084–1089.
 • 2. Yu V, Rahimy M, Korrapati A et al.: Electronic cigarettes induce DNA strand breaks and cell death independently of nicotine in cell lines. Oral Oncol 2016; 52: 58–65.
 • 3. Vardavas CI, Filippidis FT, Agaku IT et al.: Determinants and prevalence of e-cigarette use throughout the European Union: a secondary analysis of 26 566 youth and adults from 27 countries. Tob Control 2015; 24: 442–448.
 • 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Available from: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-zdrowiaprzed-nastepstwami.html [cited: 11 April 2016].
 • 5. Cheng T: Chemical evaluation of electronic cigarettes. Tob Control 2014; 23 Suppl 2: ii11–ii17.
 • 6. Food and Drug Administration: Harmful and potentially harmful constituents in tobacco products and tobacco smoke: established list. Federal Register 2012; 77: 20034–20037.
 • 7. Sobczak A: Raport „Wpływ e-papierosów na zdrowie w porównaniu do papierosów tradycyjnych w świetle badań naukowych”. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2016.
 • 8. Meo SA, Al Asiri SA: Effects of electronic cigarette smoking on human health. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18: 3315–3319.
 • 9. Colaianni CA, Tapias LF, Cauley R et al.: Injuries caused by explosion of electronic cigarette devices. Eplasty 2016; 16: ic9.
 • 10. Misra M, Leverette RD, Cooper BT et al.: Comparative in vitro toxicity profile of electronic and tobacco cigarettes, smokeless tobacco and nicotine replacement therapy products: e-liquids, extracts and collected aerosols. Int J Environ Res Public Health 2014; 11: 11325–11347.
 • 11. Kosmider L, Sobczak A, Fik M et al.: Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors: effects of nicotine solvent and battery output voltage. Nicotine Tob Res 2014; 16: 1319–1326.
 • 12. Lerner CA, Sundar IK, Yao H et al.: Vapors produced by electronic cigarettes and e-juices with flavorings induce toxicity, oxidative stress, and inflammatory response in lung epithelial cells and in mouse lung. PLoS One 2015; 10: e0116732.
 • 13. Zdrojewicz Z, Pypno D, Bugaj B et al.: Alkohol – kiedy z korzyścią dla zdrowia? Pol Merkur Lekarski 2015; 39: 347–351.
 • 14. Morris PB, Ference BA, Jahangir E et al.: Cardiovascular effects of exposure to cigarette smoke and electronic cigarettes: clinical perspectives from the Prevention of Cardiovascular Disease Section Leadership Council and Early Career Councils of the American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol 2015; 66: 1378–1391.
 • 15. Lippi G, Favaloro EJ, Meschi T et al.: E-cigarettes and cardiovascular risk: beyond science and mysticism. Semin Thromb Hemost 2014; 40: 60–65.
 • 16. Nelluri BK, Murphy K, Mookadam F: Electronic cigarettes and cardiovascular risk: hype or up in smoke? Future Cardiol 2015; 11: 271–273.
 • 17. Leventhal AM, Strong DR, Sussman S et al.: Psychiatric comorbidity in adolescent electronic and conventional cigarette use. J Psychiatr Res 2016; 73: 71–78.
 • 18. Cardenas VM, Evans VL, Balamurugan A et al.: Use of electronic nicotine delivery systems and recent initiation of smoking among US youth. Int J Public Health 2016; 61: 237–241.
 • 19. Suter MA, Mastrobattista J, Sachs M et al.: Is there evidence for potential harm of electronic cigarette use in pregnancy? Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2015; 103: 186–195.
 • 20. McGrath-Morrow SA, Hayashi M, Aherrera A et al.: The effects of electronic cigarette emissions on systemic cotinine levels, weight and postnatal lung growth in neonatal mice. PLoS One 2015; 10: e0118344.
 • 21. Han G, An L, Yang B et al.: Nicotine-induced impairments of spatial cognition and long-term potentiation in adolescent male rats. Hum Exp Toxicol 2014; 33: 203–213.
 • 22. Oberg M, Jaakkola MS, Woodward A et al.: Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet 2011; 377: 139–146.
 • 23. Czogala J, Goniewicz ML, Fidelus B et al.: Secondhand exposure to vapors from electronic cigarettes. Nicotine Tob Res 2014; 16: 655–662.
 • 24. Schripp T, Markewitz D, Uhde E et al.: Does e-cigarette consumption cause passive vaping? Indoor Air 2013; 23: 25–31.
 • 25. World Health Organization: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2015. Country profile: Poland. Available from: http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/pol.pdf?ua=1 [cited: 15 April 2016].
 • 26. Bullen C, McRobbie H, Thornley S et al.: Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial. Tob Control 2010; 19: 98–103.
 • 27. Bullen C, Howe C, Laugesen M et al.: Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. Lancet 2013; 382: 1629–1637.
 • 28. Kalkhoran S, Glantz SA: E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and metaanalysis. Lancet Respir Med 2016; 4: 116–128.
 • 29. Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • 30. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-944d8cf8-5c5d-4958-aadd-c5d01750ce78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.