PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 4 | 39-53
Article title

Świadomość wyboru zdrowych produktów spożywczych wśród studentów pielęgniarstwa

Content
Title variants
EN
Healthy choice of food products among nursing students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduction. Proper diet is one of the most important health determinants. Aim. The aim of the work was to analyze healthy choice of food products that enhances health among first-year nursing students. Material and Methods. The study used the diagnostic survey method as well as the Inventory of Health Behavior (IZZ) questionnaire as a research tool. The research was conducted among first-year nursing students. Results. The analysis of the conducted research shows that in most cases students are aware of the impact of healthy choice of food products on health behavior. Conclusions. Students in the age group of 20-25 year-olds and 31 year- olds and more eat more vegetables and fruit and avoid food with preservatives. The youngest group of people consumes more whole meal bread and reduces salt and animal fats consumption.
PL
Wstęp. Jednym z ważnych czynników wpływających na zdrowie człowieka jest prawidłowe odżywianie. Cel. Celem pracy była analiza świadomości wyboru produktów spożywczych pozytywnie wpływających na zdrowie wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo. Materiał i metody. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że w większości studenci są świadomi wpływu wyboru zdrowych produktów spożywczych na zachowanie zdrowia. Wnioski. Studenci w przedziale wiekowym 20-25 lat i 31 lat i więcej jedzą więcej warzyw i owoców oraz unikają żywności z konserwantami. Najmłodsza grupa osób spożywa więcej pieczywa pełnoziarnistego oraz ogranicza spożycie soli i tłuszczów zwierzęcych.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
References
 • 1. Heszen I, Sęk H, Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 2007.
 • 2. Woynarowska B, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017; 359-362.
 • 3. Gawęcki J, Roszkowski W, Żywienie człowieka, a zdrowie publiczne, T. 3, PWN, Warszawa 2009; 5.
 • 4. Gawęcki J, Roszkowski W. Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne. T. 3. PWN, Warszawa 2009; 223-228.
 • 5. Dobrzyński B, Dziad A, Nazar K, Prozdrowotne wychowanie dzieci i młodzieży, Warszawa 1998.
 • 6. Sygnatowska E, Waśkiewicz A, Gałuszek J, Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ, Kardiologia polska 2005; 57.
 • 7. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r., Warszawa 2016; 88-89.
 • 8. Wojnowska B, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017.
 • 9. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 16 września 2016r. poz. 1492.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-94323867-91c9-43f4-898e-a6e216c7f9f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.