PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 124-128
Article title

Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

Content
Title variants
EN
Ketoprofen in iontophoresis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Thanks to advances in medicine and medical technology available today is the use of many drugs, including ketoprofen, by iontophoresis, both during treatment in the strict sense, as well as during the rehabilitation of the patient. This method of treatment should be available at each level of physical therapy according to specific standards for medical rehabilitation. The occurrence of pain is an important issue to distort the patient’s condition. The emergence of painful incidents is a critical problem that can cause impaired health and wellbeing. There are various ways to minimize, prevent and fight the pain. Through the use of alternative medicine, pharmacological treatment, as well as medical devices, we can, so choose the best method in the confrontation with him, which can be adapted individually to the needs of each patient. Non-steroidal analgesic and anti-inflammatory therapy is often used to relieve acute pain and chronic injuries incurred on the organ motion. Through the use of medication by iontophoresis can get anti-inflammatoy effect and analgesic, bypassing the oral route of administration (per os). This changes the current regimen of NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs and analgesics), mainly in the case of illnesses in which the effect is a topical medicine containing as an active ingredient ketoprofen. The use of iontophoresis application enables approximately 10 to 2000 times more than the usual therapeutic molecules imposition of the drug substance to the skin surface, such as a gel.
PL
Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłócającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urządzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os). Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych), głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
124-128
Physical description
Contributors
 • al. Bzów 40, 02-495 Warszawa
References
 • 1. Gadomski A.: Niesterydowe leki przeciwzapalne w domowej apteczce. Medycyna Rodzinna 2006; 2: 33-40.
 • 2. Krawczyk-Wasilewska A., Kuncewicz E., Sobieska M., Samborski W.: Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Nowa Med. 2007; 4: 74-79.
 • 3. Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A.: Praktyczne zasady leczenia bólu w 10 wybranych sytuacjach klinicznych opracowane na podstawie „A guide to symptom relief in advanced disease”, 1998, Hochland & Hochland Ltd. Cheschire, UK, autorstwa Clauda F.B. Regnard i Sue Tempest, zmodyfikowane za zgodą autorów. Nowa Med. 2001; 5-6.
 • 4. Mika T: Elektroterapia . PZWL, Warszawa 2001.
 • 5. Mika T: Fizykoterapia . PZWL, Warszawa 2006.
 • 6. Nowotny J . : Podstawy fizjoterapii . Cz . II . Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów. Wyd. Kasper, Kraków 2004.
 • 7. Spodaryk K , Bromboszcz J.: Fizykoterapia - potrzeba badań naukowych. Rehabilitacja Medyczna 2004; 8: 8-14.
 • 8. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: Fizjoterapia. PZWL, Warszawa 2004: 481-492.
 • 9. Cameron M . H. : Physical Agents in Rehabilitation . From Research to Practice. WB Saunders Company; 1999: 435-436.
 • 10. Chłopicki S., Gryglewski RJ.: W poszukiwaniu lepszej aspiryny Medycyna po Dyplomie 2000; 2: 4-11.
 • 11. Dobrogowski J., Dutka J.: Leczenie przewlekłego bólu w narządzie ruchu. Nowa Med. 2003; 2: 73-81.
 • 12. Dyszkiewicz A., Opara J., Gaździk T.: Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem niesterydowego leku przeciwzapalnego i żelu na bazie naturalnego komponentu olejkowo-eterycznego . Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006; 2: 210-218 .
 • 13. Dyszkiewicz A. , Opara J . , Gazdzik T i wsp .: Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego przy pomocy liczbowych wyznaczników asymetrii postawy ciała. W: Franek A.: Nowoczesna elektroterapia. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.
 • 14. Opara J.: Bóle krzyża plagą społeczną. Twój Magazyn Medyczny 2003; 13: 28-34.
 • 15. Rycerski W , Opara J : Retum to gainful work by patients suffering from lumbar discopafhy after rehabilitation within me framework ofan insurance prevention programme. Neurologie & Rehabilitation 2002; 6: 291-294.
 • 16. Vane J . R , Botting R. M.: Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs . W: Vane J R , Botting J , Botting R : Improved Non-steroid Anti-inflammatory Drugs . Kluwer Academic Press, 1996: 1-28 .
 • 17. Żabówka M.: Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - rola fizjoterapii w zapobieganiu leczeniu operacyjnemu . Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 12: 46
 • 18. Dyszkiewicz A., Zielosko B., Wakulicz-Deja A., Wróbel Z.: Jednoczesna akwizycja wielopoziomowo sprzężonych parametrów organizmu krokiem do wyższej swoistości wnioskowania diagnostycznego. MPM, Krynica Górska 2004.
 • 19. Godek P. : Proces diagnostyczny w praktyce osteopaty na przykładzie zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2011; 14: 10.
 • 20. Groen G.J . , Baljet B . , Drukker J.: Nerves end nerve plexuses of the human vertebral column. Am . J . Anat. 1990; 188: 289-296
 • 21. Kokot F.: Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. PZWL, Warszawa 1990.
 • 22. Saint-Maurice C., Muller A., Meynadier J.: Ból, diagnostyka, leczenie, prewencja . Gebethner i S-ka, Warszawa 1998.
 • 23. Walton J. (red . ): Brain’s Diseases of the Nervous System . Oxford University Press, Oxford 1977: 407-408 .
 • 24. Villemure C , Bushnell M C : Cognitive modulation of pain: how do attention and emotion influence pain processing? Rehabilitacja Medyczna 2003; 7: 60-63 .
 • 25. Dega W; Marciniak W , Szulc A (red . ): Ortopedia i rehabilitacja. T I. , PZWL, Warszawa 2003: 133 .
 • 26. Dyszkiewicz A., Wróbel Z.: Elektromechaniczne procedury diagnostyki i terapii w rehabilitacji. W: Nałęcz M.: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Warszawa 2002
 • 27. Janiszewski M. , Talar J .: Jonoforeza naklofenowa w rehabilitacji pacjentów z rzs. Med. Man. 1999; 3: 52-53.
 • 28. Kahn J .: Elektroterapia . Zasady i zastosowanie . PZWL, Warszawa 2002
 • 29. Konarska I .: Medycyna fizykalna . PZWL, Warszawa 1974.
 • 30. Mikuła W!, Kiwerska-Jagodzińska K.: Rola rehabilitacji w leczeniu pacjentów po urazach narządu ruchu. Medycyna Rodzinna 2002; 5: 188-190.
 • 31. Łazowski J.: Podstawy fizykoterapii. AWF, Wrocław 2002
 • 32. Samborski W. , Ponikowska I . : Choroby reumatyczne - standardy leczenia w medycynie uzdrowiskowej . Balneologia Polska 2005; 1-2: 14-23 .
 • 33. Szczepański L.: Reumatyzm. Reumatologia 2009; 47: 177-181.
 • 34. Hilgier M. : Niech wreszcie nie boli! Nowa Medycyna 2002; 5 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-93d4e850-9eee-4b41-9f74-b7f8b45d533e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.