PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 2 | 121–132
Article title

Możliwości leczenia popromiennych przetok odbytniczo-pochwowych

Content
Title variants
EN
Therapeutic options in radiation-induced rectovaginal fi stula
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A pathological communication between the rectum and the vagina, referred to as rectovaginal fistula, can develop as a result of a number of factors. Fistula caused by ionizing energy treatment, which belongs to the most serious late radiation-induced complications, is a special type of this abnormality. This type of fistulas are classified as complex fistulas. Their surgical treatment is very difficult and shows poor efficacy as well as high rate of recurrence. Therefore, it is still a serious and current problem of women after radiation therapy for gynecologic cancer. The quality of life in patients with this complication is dramatically poor. Despite completed cancer treatment, women with radiation-induced rectovaginal fistula are often unable to resume their previous social roles, including work. Therefore, it is important to determine the optimal management strategy in these patients. Although it may seem impossible to develop a simple diagnostic and therapeutic algorithm due to different fistula locations and sizes, the knowledge on the basic management strategies increases the chance of success. A surgery using the transabdominal approach described by Parks is the primary surgical technique. However, new reports on repair techniques, particularly less invasive ones, occasionally occur in literature. Therefore, we present a current literature review of treatment options in radiation-induced rectovaginal fistulas.
PL
Do patologicznej komunikacji między odbytnicą a pochwą – zwanej przetoką odbytniczo-pochwową – może dojść na skutek działania wielu różnych czynników. Szczególnym rodzajem tego zaburzenia jest przetoka powstająca w wyniku leczenia energią jonizującą, czyli jedno z najcięższych późnych powikłań popromiennych. Przetoki te klasyfikuje się jako złożone, a leczenie chirurgiczne jest ekstremalnie trudne oraz wciąż cechuje się niską skutecznością i znaczącym odsetkiem nawrotów. To poważny i nadal aktualny problem kobiet po radioterapii nowotworów narządu rodnego. Jakość życia pacjentek, u których występuje to powikłanie, jest dramatycznie zła. Chore z popromienną przetoką odbytniczo-pochwową mimo zakończenia leczenia onkologicznego często nie mogą powrócić do swoich dotychczasowych ról społecznych, w tym do pracy zawodowej. Ważne jest zatem ustalenie optymalnego postępowania. Choć ze względu na różnice w lokalizacji i wielkości przetok niemożliwe wydaje się opracowanie prostego algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego, to znajomość podstawowych zasad postępowania zwiększa szansę na powodzenie. Główną techniką zabiegową pozostaje operacja sposobem Parksa z dostępu przezbrzusznego. Co jakiś czas pojawiają się jednak w piśmiennictwie nowe doniesienia na temat technik naprawczych, szczególnie tych małoinwazyjnych, dlatego w artykule przedstawiono aktualny przegląd literatury dotyczącej leczenia popromiennych przetok odbytniczo-pochwowych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
121–132
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną, Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel.: +48 503 874 098
 • Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie, Skawina, Polska
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska. Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Kraków, Polska
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • 1. Wręczycka-Cegielny P, Herman RM: Przetoki odbytniczo--pochwowe ze szczególnym uwzględnieniem przetok powstałych po radioterapii nowotworów narządów miednicy mniejszej. Curr Gynecol Oncol 2010; 8: 256–264, 284.
 • 2. Lambertz A, Lüken B, Ulmer TF: Influence of diversion stoma on surgical outcome and recurrence rates in patients with rectovaginal fistula – a retrospective cohort study. Int J Surg 2016; 25: 114–117.
 • 3. Wise WE Jr, Aguilar PS, Padmanabhan A et al.: Surgical treatment of low rectovaginal fistulas. Dis Colon Rectum 1991; 34: 271–274.
 • 4. Chew SSB, Rieger NA: Transperineal repair of obstetric-related anovaginal fistula. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2004; 44: 68–71.
 • 5. Bernstein M: Rectovaginal fistula. In: Cameron JL (ed.): Current Surgical Therapy. 6th ed., Mosby, St. Louis 1998: 294–298.
 • 6. Cohen JL, Stricker JW, Schoetz DJ Jr et al.: Rectovaginal fistula in Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 1989; 32: 825–828.
 • 7. Klimek M, Urbański K, Kojs Z et al.: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności równoczasowej radioterapii i chemioterapii cisplatyną u chorych na raka szyjki macicy. Kolposkopia 2002; 2: 17–19.
 • 8. Izmajłowicz B, Kornafel J: Ocena wczesnych i późnych odczynów popromiennych u chorych na raka szyjki i trzonu macicy napromienianych na obszar miednicy techniką konwencjonalną i konformalną. Nowotwory 2010: 60: 418–424.
 • 9. Lebioda A: Rectovaginal fistula risk doses in patients with cervical cancer. Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9: 37–43.
 • 10. Gagliardi G, Pescatori M: Clinical and functional results after tailored surgery for rectovaginal fistula. Pelviperineology 2007; 26: 78–81.
 • 11. Tsang CB, Rothenberger DA: Rectovaginal fistulas. Therapeutic options. Surg Clin North Am 1997; 77: 95–114.
 • 12. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Maletka A: Przetoki odbytniczo-pochwowe – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Nowa Med 2008; 1: 7–10.
 • 13. Kołodziejczak M, Talarek M: Problemy proktologiczne u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy. Nowa Med 2015; 22 (3): 93–97.
 • 14. Theis VS, Sripadam R, Ramani V et al.: Chronic radiation enteritis. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2010; 22: 70–83.
 • 15. Cavcić J, Turcić J, Martinac P et al.: Metronidazole in the treatment of chronic radiation proctitis: clinical trial. Croat Med J 2000; 41: 314–318.
 • 16. McElvanna K, Wilson A, Irwin T: Sucralfate paste enema: a new method of topical treatment for haemorrhagic radiation proctitis. Colorectal Dis 2014; 16: 281–284.
 • 17. O’Brien PC, Franklin CI, Dear KB et al.: A phase III doubleblind randomised study of rectal sucralfate suspension in the prevention of acute radiation proctitis. Radiother Oncol 1997; 45: 117–123.
 • 18. Bielecki K: Popromienne zapalenie błony śluzowej odbytnicy (PZBSO). Nowa Med 2014; 21 (3): 99–106.
 • 19. Petryszyn P, Paradowski L: Niechirurgiczne leczenie przewlekłego popromiennego zapalenia odbytnicy. Gastroenterolog Pol 2006; 13: 211–214.
 • 20. Kościński T, Sękowska M: Przetoki odbytniczo-pochwowe. Postępy Nauk Med 2006; 19: 192–197.
 • 21. Piekarski JH, Jereczek-Fossa BA, Nejc D et al.: Does fecal diversion offer any chance for spontaneous closure of the radiationinduced rectovaginal fistula? Int J Gynecol Cancer 2008; 18: 66–70.
 • 22. Radcliffe AG, Ritchie JK, Hawley PR et al.: Anovaginal and rectovaginal fistulas in Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 1988; 31: 94–99.
 • 23. Athanasiadis S, Girona I: [Surgical treatment of radiationinduced rectovaginal fistulas by the continence resection procedure]. Zentralbl Chir 1982; 107: 1160–1168.
 • 24. Gazet JC: Parks’ coloanal pull-through anastomosis for severe, complicated radiation proctitis. Dis Colon Rectum 1985; 28: 110–114.
 • 25. Nowacki MP, Szawlowski AW, Borkowski A: Parks’ coloanal sleeve anastomosis for treatment of postirradiation rectovaginal fistula. Dis Colon Rectum 1986; 29: 817–820.
 • 26. Nowacki MP: Ten years of experience with Parks’ coloanal sleeve anastomosis for the treatment of post-irradiation rectovaginal fistula. Eur J Surg Oncol 1991; 17: 563–566.
 • 27. San Martín S, Arraztoa J, Trujillo C: [Coloanal anastomosis (Parks operation) in the treatment of acute radiation rectitis]. Rev Med Chil 1995; 123: 321–325.
 • 28. McNevin MS, Lee PY, Bax TW: Martius flap: an adjunct for repair of complex, low rectovaginal fistula. Am J Surg 2007; 193: 597–599; discussion 599.
 • 29. Kniery K, Johnson EK, Steele SR: How I do it: Martius flap for rectovaginal fistulas. J Gastrointest Surg 2015; 19: 570–574.
 • 30. Herman RM, Wałęga P, Sobocki J et al.: Nowoczesna diagnostyka i możliwości leczenia nietrzymania stolca. Postępy Nauk Med 2006; 19: 216–234.
 • 31. Hokenstad ED, Hammoudeh ZS, Tran NV et al.: Rectovaginal fistula repair using a gracilis muscle flap. Int Urogynecol J 2016; 27: 965–967.
 • 32. Herman RM, Wałęga P, Nowakowski M et al.: Dynamic gracilloplasty as a surgical treatment of fecal incontinence. International Proceeding Division. Monduzzi Editore 2001: 149–156.
 • 33. Walega P, Romaniszyn M, Siarkiewicz B et al.: Dynamic versus adynamic graciloplasty in treatment of end-stage fecal incontinence: is the implantation of the pacemaker really necessary? 12-month follow-up in a clinical, physiological, and functional study. Gastroenterol Res Pract 2015; 2015: 698516.
 • 34. Hotouras A, Ribas Y, Zakeri S et al.: Gracilis muscle interposition for rectovaginal and anovaginal fistula repair: a systematic literature review. Colorectal Dis 2015; 17: 104–110.
 • 35. Schwandner O, Fuerst A, Kunstreich K et al.: Innovative technique for the closure of rectovaginal fistula using Surgisis mesh. Tech Coloproctol 2009; 13: 135–140.
 • 36. Buess G, Kipfmüller K, Hack D et al.: Technique of transanal endoscopic microsurgery. Surg Endosc 1988; 2: 71–75.
 • 37. Kunitake H, Abbas MA: Transanal endoscopic microsurgery for rectal tumors: a review. Perm J 2012; 16: 45–50.
 • 38. D’Ambrosio G, Paganini AM, Guerrieri M et al.: Minimally invasive treatment of rectovaginal fistula. Surg Endosc 2012; 26: 546–550.
 • 39. Yan X, Gao Y, Zou Y et al.: [Rectovaginal fistula stage-one repair device based on magnetic compression technique]. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi 2015; 32: 1096–1099.
 • 40. Sonoda LA, Rosenheck RE, Tierney K et al.: Novel application of a fecal management system for vaginal use in radiotherapyassociated rectovaginal fistula. Palliat Med 2013; 27: 91–93.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-93cca790-1a4b-48cf-9411-013d670c9f92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.