PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | XXII | 3 | 371-383
Article title

Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL PL
Abstracts
EN
Głównym zadaniem niniejszego artykułu jest prześledzenie społecznego postrzegania zjawiska lęku. Punktem wyjścia jest konstatacja, że lęk był rozmaicie oceniany na przestrzeni dziejów. Uwaga poświęcona została klasycznym ujęciom problematyki lęku, które zjawisko lęku wartościują przeważnie negatywnie, oceniając lęk z moralnego punktu widzenia jako brak cnoty męstwa. Te klasyczne ujęcia wywarły niezatarty wpływ na postrzeganie zjawiska lęku i dokonały rewolucji w spojrzeniu na lęk, zarówno w teorii, jak i w świadomości społecznej. Słowa kluczowe: lęk
Keywords
EN
lęk  
Year
Volume
Issue
3
Pages
371-383
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-930d4589-10fe-4f5d-9ef0-024c6577c7c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.