PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 4 | 14–18
Article title

Schorzenia szyjki macicy leczone operacyjnie w latach 2007–2009 w materiale Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Content
Title variants
EN
Diseases of the uterine cervix treated surgically between 2007–2009 in Department of Obstetrics and Gynecology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Schorzenia szyjki macicy przebiegają często bezobjawowo. Na podłożu dysplazji może rozwinąć się rak szyjki macicy. Wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia znacznie poprawiają rokowanie. Celem pracy była analiza czynników ryzyka, objawów i wskazań do leczenia operacyjnego w przypadku schorzeń szyjki macicy. MATERIAŁ I METODY Badaniami objęto 141 kobiet w wieku 48,4 ± 7,5 roku, leczonych operacyjnie w Klinice z powodu patologii w obrębie szyjki macicy w latach 2007–2009. Przyczyną hospitalizacji u 69 z nich była dysplazja szyjki macicy, u 44 rak szyjki macicy, u 19 rozległa nadżerka części pochwowej, a u 11 inne przyczyny. Jedynie 17 kobiet zgłaszało bóle, krwawienia lub upławy. Abrazję i konizację wykonano u 80 badanych, operację Wertheima- Meigsa u 34, histerektomię z przydatkami u 15, histerektomię bez przydatków u 7, a inne zabiegi u 5. U 2 chorych z dysplazją, u 1 z nadżerką i u 1 przyjętej z innej przyczyny rozpoznano raka szyjki macicy w badaniu histopatologicznym. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testów: Anova, Chi2, Kruskala-Wallisa i macierzy rangowych współczynników korelacji Spearmana. WYNIKI Ból czy krwawienia nie występowały istotnie częściej w żadnej z grup. Schorzenia szyjki macicy częściej obserwowano u kobiet z podwyższonym BMI (p = 0,005). Nie stwierdzono zależności ich występowania od liczby przebytych ciąż, porodów i poronień, wieku menarche, nieregularnych miesiączek. WNIOSKI Schorzenia szyjki macicy najczęściej przebiegają bezobjawowo lub objawy są niecharakterystyczne. W badanej grupie najczęstszym wskazaniem do leczenia operacyjnego były dysplazja oraz rak szyjki macicy. Schorzenia szyjki macicy częściej obserwowano u chorych z podwyższonym BMI.
EN
INTRODUCTION Diseases of the uterine cervix are usually asymptomatic. Dysplasia may lead to cervical cancer, the third most common malignant neoplasia in women. Early diagnosis and treatment enable successful outcome. The aim of the study was to determine risk factors, signs, and indications for surgical procedures. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 141 patients with diff erent cervical lesions, treated surgically in Ob&Gyn Department. 69 women had dysplasia, 44 cervical with cancer, 19 with large cervical erosion and 9 with other disorders. D&C and conization was performed in 80 patients, Wertheim-Meigs procedure in 34, hysterectomy in 22, and other procedures in 5 women. Symptoms like pain, bleeding or whites were observed in 17 women. Additionally in 2 patients with dysplasia, in 1 with erosion and 1 admitted for other reasons, cervical cancer was found with histological examination. Statistical analysis was performed using Anova, Chi2 and Kruskal-Wallis tests, as well as rang matrix correlation ratios of Spearman. RESULTS Symptoms like pain or bleeding was not more frequent in any group. The number of pregnancies, births and miscarriages, age of menarche or irregular menstruations did not aff ect diagnosis. CONCLUSIONS Uterine cervix disorders occures more often among women with higher BMI (p = 0,005). For other risk factors such relationship was not observed. In the study group dysplasia and cervical cancer were the most common indications for surgical treatment.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
14–18
Physical description
Contributors
 • ul. Mieszka I 15/175 40-877 Katowice tel. 664 064 708
author
 • Koło Naukowe STN przy Klinice Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Quinn M.A., Benedet J.L., Odicino F. i wsp. Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int. J. Gynecol. Obstet. 2006; 95: 43–103.
 • 2. Pectasides D., Kamposioras K., Papaxoinis G., Pectasides E. Chemotherapy for recurrent cervical cancer. Cancer Treat Rev. 2008; 34: 603–613.
 • 3. Bosch F.X., Manos M.M., Munoz N. i wsp. Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide perspective. International biological study on cervical cancer (IBSCC) Study Group. J. Natl. Cancer Inst. 1995; 87: 796–802.
 • 4. Cates W. Jr. Estimates of the incidence and prevalence of sexually transmitted diseases in the United States. American Social Health Association Panel. Sex Transm Dis. 1999; 26: 2–7.
 • 5. Walboomers J.M., Jacobs M.V., Manos M.M. i wsp. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J. Pathol. 1999; 189: 12–19.
 • 6. Bosch F.X., Lorincz A., Munoz N., Meijer C.J., Shah K.V. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J. Clin. Pathol. 2002; 55: 244–265.
 • 7. Insinga R.P., Glass A.G., Rush B.B. The health care costs of cervical human papillomaviruserelated disease. Am. J. Obstet. Gynecol. 2004; 191: 114–120.
 • 8. Lorinez A.T., Reid R., Jenson A.B., Greenberg M.D., Lancaster W., Kurman R.J. Human papillomavirus infection of the cervix: relative risk associations of 15 common anogenital types. Obstet. Gynecol. 1992; 79: 328–337.
 • 9. McCrory D.C., Matchar D.B., Bastian L. i wsp. Evaluation of cervical cytology. Evid. Rep. Technol. Assess (Summ). 1999; 5: 1–6.
 • 10. Gustafsson L., Ponten J., Zack M., Adami H.O. International incidence rates of invasive cervical cancer after introduction of cytologic screening. Cancer Causes Control. 1997; 8: 755–763.
 • 11. Myers E.R., McCrory D.C., Subramanian S. i wsp. Setting the Target for a Better Cervical Screening Test: Characteristics of a Cost-Eff ective Test for Cervical Neoplasia Screening. Obstet. Gynecol. 2000; 96: 645–652.
 • 12. Melnikow J., Nuovo J., Willan A.R., Chan B.K., Howell L.P. Natural history of cervical squamous intraepithelial lesions: a meta – analysis. Obstet. Gynecol. 1998; 92: 727–735.
 • 13. Sawaya G.F., Kerlikowske K., Lee N.C., Gildengorin G., Washington A.E. Frequency of cervical smear abnormalities within 3 years of normal cytology. Obstet. Gynecol. 2000; 96: 219–223.
 • 14. Shingleton H.M., Patrick R.L., Johnston W.W., Smith R.A. The current status of the Papanicolaou smear. CA Cancer J. Clin. 1995; 45: 305–320.
 • 15. Rodero A.B., Silveira L. Jr., Rodero D.A., Racanicchi R., Pacheco M.T. Fluorescence spectroscopy for diagnostic diff erentiation in uteri’s cervix biopsies with cervical/vaginal atypical cytology. J. Fluoresc. 2008; 18: 979–985.
 • 16. Wu Y., Xi P., Qu J., Cheung T.H., Yu M.Y. Depth-resolved fl uorescence spectroscopy of normal and dysplastic cervical tissue. Opt. Express. 2005; 13: 382–388.
 • 17. Mandelblatt J.S., Lawrence W.F., Womack S.M. i wsp. Benefi ts and costs of using HPV testing to screen for cervical cancer. JAMA 2002; 287: 2372–2381.
 • 18. Bryer J. Human papillomavirus health policy. Policy Polit. Nurs. Pract. 2010; 11: 23–28.
 • 19. Brotherton J.M., Leask J., Jackson C., McCaff ery K., Trevena L.J. National survey of general practitioners’ experience of delivering the National Human Papillomavirus Vaccination Program. Sex Health. 2010; 7: 291–298.
 • 20. Harper D.M., Williams K.B. Prophylactic human papillomavirus vaccines: current knowledge of impact on gynecologic premalignancies. Discov. Med. 2010;10: 7–17.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9303bc35-f1c8-4e23-a8b2-2c3c9aa8b9f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.