PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 55–61
Article title

Czy Tutanchamon miał dentystę? Historia stomatologii w starożytnym Egipcie

Content
Title variants
EN
Did Tutankhamun Have a Dentist? The History of Dentistry in Ancient Egypt
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
This article will attempt to find an answer to a seemingly mundane question – Did Tutankhamun have a dentist? Modern dentistry is associated with increasingly advanced treatment technology and expensive and sophisticated equipment located in most offices. In this paper, the authors present the situation in ancient Egypt, where in spite of the absence of access to the latest developments, there was interest in this field of science. From today's perspective, it is difficult to believe that the ancients were able to treat caries, remove teeth and immobilize them with a 'golden wire'. Although they did not know toothbrushes, they took particular care of oral hygiene using herbal mouthwashes. Contrary to popular belief, dental history is thousands of years old and archaeological discoveries confirm that ancient cultures had basic dental knowledge and even then pre-diagnosis and treatment of conditions in the oral cavity was possible. The civilization of ancient Egypt had not only a developed culture, politics, but also medicine including dentistry.
EN
Prezentowany artykuł będzie próbą znalezienia odpowiedzi na prozaiczne z pozoru pytanie – czy Tutanchamon miał dentystę? Współczesna stomatologia kojarzona jest z coraz bardziej zaawansowaną techniką leczenia oraz drogim i nowoczesnym sprzętem znajdującym się w zdecydowanej większości gabinetów. Autorzy przedstawiają w pracy sytuację panującą w starożytnym Egipcie, gdzie mimo braku dostępu do najnowszych osiągnięć, istniało zainteresowanie tą dziedziną nauki. Z dzisiejszej perspektywy trudno nam uwierzyć, że starożytni potrafili leczyć próchnicę, usuwać zęby oraz unieruchamiać je za pomocą „złotych drucików”. Mimo że nie znali szczoteczek do zębów, dbali szczególnie o higienę jamy ustnej stosując ziołowe płukanki. Wbrew powszechnym przekonaniom historia stomatologii liczy sobie tysiące lat, a odkrycia archeologiczne potwierdzają, że kultury starożytne dysponowały podstawową wiedzą stomatologiczną i już wtedy można było wstępnie diagnozować oraz leczyć stany chorobowe w obrębie jamy ustnej. Cywilizacja starożytnego Egiptu to nie tylko rozwinięta kultura, polityka, ale także medycyna, w tym stomatologia.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
55–61
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
References
 • 1. Blomstedt P. Dental surgery in ancient Egypt. J. Hist Dent. 2013; 61(3): 129–142.
 • 2. Forshaw R.J. The origin of the dental profession: dental disease and dentistry in ancient Egypt. Dent. Hist. 2011; 54: 39–54.
 • 3. Forshaw R.J. Dental health and disease in ancient Egypt. Brit. Dent. J. 2009; 206(8): 421–424.
 • 4. Forshaw R.J. The practice of dentistry in ancient Egypt. Brit Dent. J. 2009; 206(8): 481–486.
 • 5. Greeff C.J. Dentists, dentistry and dental diseases in ancient Egypt. Rozprawa doktorska. University of South Africa. Pretoria 2013.
 • 6. http://www.pshs.pl/historia-stomatologii [dostęp 20.07.2015].
 • 7. http://dentonet.pl/artykul/6196165-historia-dentystyki/ [dostęp 20.07.2015].
 • 8. Gerloni A., Cavalli F., Costantinides F., Bonetti S., Paganelli C. Dental status of three Egyptan mummies: radiological investigation by multislice computerized tomography. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009; 107(6): 58–64.
 • 9. Thekkaniyil J.K., Bishara S.E., James M.A. Dental and skeletal findings on an ancient Egyptian mummy. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2000; 117: 10–14.
 • 10. Hoffman H., Hudgins P. Head and skull base features of nine Egyptian mummies: evaluation with high-resolution CT and reformation techniques. AJR Am. J. Roentgenol 2002; 178: 1367–1376.
 • 11. Nickol T., Germer R., Lieberenz S., Schmidt F., Wilke W. An examination of the dental state of an Egyptian mummy by means of computer tomography: a contribution to dentistry in Ancient Egypt. J. Hist. Dent. 1995; 43: 105–112.
 • 12. https://su.krakow.pl/zakad-diagnostyki-obrazowej-krakow/historia-okres-od-1945-do-1996 [dostęp 20.07.2015].
 • 13. http://www.palarch.nl/wp-content/egt_2008_1_1.pdf [dostęp ].
 • 14. http://www.gizapyramids.org/pdf%20library/filce-leek_jea_53_1967.pdf [dostęp 20.07.2015].
 • 15. Marion L.R. Dentistry of ancient Egypt. J. Hist. Dent. 1996; 44: 15–17.
 • 16. Forrai J.: The beginnings of dental caries and its treatments. Rev. Clin. Pesq. Odontol. Curitiba 2009; 5: 187–192.
 • 17. http://urbanzen.pl/content/104-THOT [dostęp 20.07.2015].
 • 18. http://pl.wikipedia.org/wiki/Thot [dostęp 20.07.2015].
 • 19. Supady J. Dentystyka w starożytnym Egipcie. Protet. Stomatol. 2012; 62(3), 211–215.
 • 20. C:\Users\Natalia\Desktop\artykuł\1.EGIPT\Egipt\AncientEgyptianMedi-cine-Smith Papyrus-Ebers Papyrus.mht [dostęp 20.07.2015].
 • 21. http//www.ncbi.nim.gov/pcm/articles/PMC1034120 [dostęp 20.07.2015].
 • 22. http://www.wynalazki.mt.com.pl/ [dostęp 20.07.2015].
 • 23. http://citydent.dk/hvornar-dateres-de-forste-behandlinger-fra/ [dostęp 20.07.2015].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-93005a17-2fc1-4c3a-bdfb-9459a8284fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.