PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 210–214
Article title

Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Prevention and treatment of venous thromboembolism. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The problem of thromboembolic complications concerns nearly all orthopaedic and trauma patients. However, risk factors are different and prophylaxis slightly varies depending on the complication. The presence of thrombosis of complex and insidious clinical picture, which is presented in this case report, is alarming. The article reports a case of a 64-year-old male patient with risk factors of thromboembolism. The patient underwent high tibial osteotomy for varus deformity correction due to gonarthrosis. Venus thrombosis and pulmonary embolism developed in the postoperative period. Additionally, symptoms of infection appeared during the treatment in the form of inappropriate wound healing, which was an indication for surgical revision of the wound. The authors present the manner of safe perioperative management of a patient, which is consistent with the standards, taking into account the risk of recurrence of thromboembolism.
PL
Problem powikłań zakrzepowo-zatorowych dotyczy praktycznie wszystkich pacjentów ortopedycznych i pourazowych. Czynniki ryzyka są jednak zróżnicowane, a zapobieganie nieco odmienne w zależności od rodzaju powikłania. Niepokojące jest występowanie zakrzepicy o złożonym i podstępnym obrazie klinicznym, o której mowa w niniejszej pracy kazuistycznej. W artykule opisano 64-letniego chorego obciążonego czynnikami ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Z powodu gonartrozy przeprowadzono zabieg operacyjny osteotomii podkolanowej dewaryzującej. W okresie pooperacyjnym doszło do rozwoju zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej. W czasie leczenia pojawiły się objawy zakażenia w postaci nieprawidłowego gojenia się rany pooperacyjnej, co było wskazaniem do przeprowadzenia operacyjnej rewizji rany. Autorzy opisali sposób bezpiecznego i zgodnego ze standardami przeprowadzenia chorego przez okres okołooperacyjny z uwzględnieniem ryzyka nawrotu choroby zakrzepowo-zatorowej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
210–214
Physical description
Contributors
  • Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński
  • Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński
References
  • 1. Caprini JA: Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon 2005; 51: 70–78.
  • 2. Chmielewski D, Górecki A, Kusz D et al.: Zasady profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ortopedii i traumatologii narządu ruchu (aktualizacja z dnia 18.02.2014). Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16: 227–239.
  • 3. Hawro P, Gabriel M, Madycki G et al.: Zalecenia dotyczące wykonywania ultrasonograficznego badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Acta Angiol 2013; 19: 99–117.
  • 4. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2008; 29: 2276–2315.
  • 5. Zawilska K, Bała M, Błędowski P et al.: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – aktualizacja 2012. Med Prakt, wydanie specjalne 2012.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92d1dfbd-81ca-42b4-aa86-fa34bc93ddc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.