PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 2 | 106-112
Article title

Jakie są perspektywy biopsji węzła chłonnego wartowniczego?

Content
Title variants
EN
What are the perspectives for sentinel lymph node biopsy?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Local staging of malignancy, introduced in the past few decades into clinical practice, is based on the identification of the lymph node in which metastasis is most likely to occur (sentinel node biopsy). This is a standard of care for breast cancer, melanoma and Merkel-cell carcinoma. Potential changes in the clinical practice of sentinel node biopsy can be assigned to three areas: identification of sentinel lymph node, evaluation of nodal metastases and the therapeutic consequences of the outcomes. In the future, gradual reduction in the invasiveness of sentinel node identification may be expected. Also, the use of radioisotope and blue dye will probably be abandoned. Molecular probes prepared individually for each patient, based on the molecular characteristics of the tumor and conjugated to molecules enabling transcutaneous visualization will allow for an effective, reliable and non-invasive evaluation of the sentinel lymph node. Adjuvant local treatment (surgery or irradiation) will be abandoned in the distant future, even in the case of a confirmed presence of metastasis in sentinel lymph node due to the development of molecularly targeted and very effective methods of individualized conservative treatment. According to the current guidelines on the treatment of early-stage breast cancer, the need for complementary axillary lymphadenectomy may be eliminated in certain circumstances. Sentinel lymph node biopsy will continue to play an important role in staging and therapeutic qualification of patients with early-stage malignant tumors of different histological types and different locations. At the same time, the use of non-invasive methods will increase – both in identification and evaluation of sentinel lymph nodes.
PL
W kilku ostatnich dekadach wprowadzano do praktyki klinicznej ocenę regionalnego zaawansowania nowotworu złośliwego opartą na identyfikacji tego węzła chłonnego, który jest obarczony największym ryzykiem umiejscowienia się w nim przerzutu. To standard postępowania w przypadku raka piersi, czerniaka i raka z komórek Merkla. Prawdopodobne przyszłe zmiany w praktyce klinicznej w zakresie związanym z biopsją wartowniczego węzła chłonnego można przyporządkować do trzech obszarów: techniki identyfikacji tego węzła, metod pozwalających na weryfikację przerzutów w jego obrębie oraz konsekwencji terapeutycznych wyniku oceny. Można się spodziewać postępującego ograniczania inwazyjności identyfikacji węzła wartowniczego. Dojdzie też zapewne do rezygnacji ze stosowania radioizotopu i barwnika. Sondy molekularne, przygotowywane indywidualnie dla każdego chorego na podstawie molekularnej charakterystyki guza i sprzężone z cząsteczkami umożliwiającymi ich wizualizację przezskórną, pozwolą na skuteczną i nieinwazyjną weryfikację zajęcia wartowniczego węzła chłonnego. W związku z rozwojem ukierunkowanych molekularnie i bardzo efektywnych metod zindywidualizowanego leczenia zachowawczego w odległej perspektywie będziemy świadkami całkowitej rezygnacji z uzupełniającego leczenia miejscowego (chirurgicznego lub napromieniania) mimo potwierdzenia obecności przerzutu w wartowniczym węźle chłonnym. Zgodnie z obecnymi rekomendacjami dotyczącymi postępowania w przypadku niezaawansowanego raka piersi po spełnieniu określonych warunków można odstąpić od uzupełniającej limfadenektomii pachowej. Koncepcja wartowniczego węzła chłonnego będzie nadal odgrywać istotną rolę w ocenie stopnia zaawansowania choroby i kwalifikacji do leczenia pacjentów z niezaawansowanymi nowotworami złośliwymi o różnych typach histologicznych i lokalizacjach narządowych. Jednocześnie będzie rósł udział metod nieinwazyjnych – zarówno w obszarze identyfikacji, jak i weryfikacji wartowniczego węzła chłonnego.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
106-112
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Polska
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Polska. Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, Polska
author
 • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Polska
References
 • Gould EA, Winship T, Philbin PH et al.: Observations on a “sentinel node” in cancer of the parotid. Cancer 1960; 13: 77–78.
 • Cabanas RM: An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977; 39: 456–466.
 • Senkus E, Kyriakides S, Penault-Llorca F et al.; ESMO Guidelines Working Group: Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2013; 24 Suppl 6: vi7–vi23.
 • Dummer R, Hauschild A, Guggenheim M et al.; ESMO Guidelines Working Group: Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012; 23 Suppl 7: vii86–vii91.
 • Swann MH, Yoon J: Merkel cell carcinoma. Semin Oncol 2007; 34: 51–56.
 • Colombo N, Carinelli S, Colombo A et al.; ESMO Guidelines Working Group: Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2012; 23 Suppl 7: vii27–vii32.
 • Miyashiro I, Hiratsuka M, Sasako M et al.; Gastric Cancer Surgical Study Group (GCSSG) in the Japan Clinical Oncology Group (JCOG): High false-negative proportion of intraoperative histological examination as a serious problem for clinical application of sentinel node biopsy for early gastric cancer: final results of the Japan Clinical Oncology Group multicenter trial JCOG0302. Gastric Cancer 2014; 17: 316–323.
 • Jeziorski A, Polkowski W, Kołodziejczyk P et al.: Węzeł wartowniczy w raku żołądka. In: Jeziorski A, Piekarski J (eds.): Węzeł chłonny wartowniczy w chorobach nowotworowych. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2010: 78–91.
 • Noorani A, Rabey N, Durrani A et al.: Systematic review of sentinel lymph node biopsy in anal squamous cell carcinoma. Int J Surg 2013; 11: 762–766.
 • Kaczka K, Celnik A, Luks B et al.: Sentinel lymph node biopsy techniques in thyroid pathologies – a meta-analysis. Endokrynol Pol 2012; 63: 222–231.
 • Hassanzade M, Attaran M, Treglia G et al.: Lymphatic mapping and sentinel node biopsy in squamous cell carcinoma of the vulva: systematic review and meta-analysis of the literature. Gynecol Oncol 2013; 130: 237–245.
 • van der Zaag ES, Bouma WH, Tanis PJ et al.: Systematic review of sentinel lymph node mapping procedure in colorectal cancer. Ann Surg Oncol 2012; 19: 3449–3459.
 • Kett K, Varga G, Lukács L: Direct lymphography of the breast. Lymphology 1970; 3: 2–12.
 • Christensen B, Blichert-Toft M, Siemssen OJ et al.: Reliability of axillary lymph node scintiphotography in suspected carcinoma of the breast. Br J Surg 1980; 67: 667–668.
 • Morton DL, Wen DR, Wong JH et al.: Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992; 127: 392–399.
 • Sugie T, Sawada T, Tagaya N et al.: Comparison of the indocyanine green fluorescence and blue dye methods in detection of sentinel lymph nodes in early-stage breast cancer. Ann Surg Oncol 2013; 20: 2213–2218.
 • Polom K, Murawa D, Nowaczyk P et al.: Breast cancer sentinel lymph node mapping using near infrared guided indocyanine green and indocyanine green – human serum albumin in comparison with gamma emitting radioactive colloid tracer. Eur J Surg Oncol 2012; 38: 137–142.
 • Houssami N, Ciatto S, Turner RM et al.: Preoperative ultrasound-guided needle biopsy of axillary nodes in invasive breast cancer: meta-analysis of its accuracy and utility in staging the axilla. Ann Surg 2011; 254: 243–251.
 • Sever AR, Mills P, Weeks J et al.: Preoperative needle biopsy of sentinel lymph nodes using intradermal microbubbles and contrast-enhanced ultrasound in patients with breast cancer. AJR Am J Roentgenol 2012; 199: 465–470.
 • Futamura M, Morimitsu K, Nawa M et al.: Novel navigation surgery using image fusion of PET/CT and sonography for axillary neoplasm: First experience. Int J Surg Case Rep 2013; 4: 719–722.
 • Testori A, Meroni S, Moscovici OC et al.: Surgical sentinel lymph node biopsy in early breast cancer. Could it be avoided by performing a preoperative staging procedure? A pilot study. Med Sci Monit 2012; 18: CR543–CR549.
 • Britton P, Moyle P, Benson JR et al.: Ultrasound of the axilla: where to look for the sentinel lymph node. Clin Radiol 2010; 65: 373–376.
 • Hinz T, Hoeller T, Wenzel J et al.: Real-time tissue elastography as promising diagnostic tool for diagnosis of lymph node metastases in patients with malignant melanoma: a prospective single-center experience. Dermatology 2013; 226: 81–90.
 • Johnson L, Pinder SE, Douek M: Deposition of superparamagnetic iron-oxide nanoparticles in axillary sentinel lymph nodes following subcutaneous injection. Histopathology 2013; 62: 481–486.
 • Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS et al.; Panel members: Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. Ann Oncol 2013; 24: 2206–2223.
 • National Comprehensive Cancer Network: Breast Cancer Version 2.2015.
 • Jassem J, Krzakowski M (eds.): Rak piersi. In: Krzakowski M, Warzocha K (eds.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Vol. 1, Via Medica, Gdańsk 2013: 211–264.
 • Nagaraja V, Eslick GD: Is complete lymph node dissection after a positive sentinel lymph node biopsy for cutaneous melanoma always necessary? A meta-analysis. Eur J Surg Oncol 2013; 39: 669–680.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92cffb23-b2af-4ce6-8c25-72a8192ad84c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.