PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 3 | 173–178
Article title

Ocena związku jakości snu z wybranymi osiągnięciami i obowiązkami studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Content
Title variants
EN
Evaluation of relationship between sleep quality and selected achievements and duties of Silesian Medical University students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Zaburzenia snu są bardzo powszechnym i niedoceniany m problemem powodującym m.in. trudności dydaktyczne. Dlatego też celem pracy była ocena wpływu jakości snu studentów na osiągane wyniki w nauce i codzienną aktywność. MATERIAŁ I METODY Badaniami kwestionariuszowymi objęto 511 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym 31,5% mężczyzn i 68,5% kobiet, w wieku w wieku 21,7 ± 1,17 roku. Oceny jakości snu dokonano autorską skalą Jakości Snu (JS). W Y N I K I Średnia wartość JS wyniosła 30,8 ± 4,99 i była skorelowana z wynikami w nauce r = - 0,18; p < 0,0001. U 42,8% studentów senność podczas zajęć występowała 3 razy lub częściej w ciągu tygodnia. Wynik ten był skorelowany z jakością snu. Prawi e 30% studentów przynajmniej raz w miesiącu zasnęło podczas zajęć. Studenci ci osiągali znamiennie gorsze oceny od osób, którym się to nie zdarzało. Stosunkowo często zgłaszano trudności w pozostawaniu czujnym podczas prowadzenia samochodu, spożywania posiłków czy uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich. Wiązało się to ze znamiennie wyższymi wartościami współczynnika JS. Nie wykazano związku pomiędzy jakością snu a otrzymywaniem stypendium naukowego oraz pracą w kole naukowym. W N I O S K I Jakość snu była skorelowana z wynikami w nauce i upoważnia do twierdzenia, iż zaburzenia snu mogą powodować wymierne straty (gors za nauka, a w przyszłości gorsza praca, niższe zarobki, ryzyko błędów, wypadków). Ze względu na częste występowanie i potencjalne skutki zaburzeń s nu istnieje potrzeba prowadzenia badań przesiewowych oraz działań edukacyjnych z zakresu higieny snu i wypoczynku.
EN
INTRODUCTION Sleep disorders are a common and underestimated problem causing educational difficulties. Therefore, the objective of this study was to assess the impact of sleep quality on students' academic performance and everyday activity. MATERIAL AND METHODS 511 students (31.5% male, 68.5% of women aged 21.7 ± 1.17 years) of the Silesian Medical School were tested by use of a questionnaire. RESULTS The average value of JS was 30.8 ± 4.99 and was correlated with academic performance (r = -0.18, p < 0.0001). 42.8% of students were sleepy during classes 3 or more times per week. This result is correlated with the quality of sleep. Almost 30% of students fell asleep at least once a month during classes. Such students achieve significantly worse grades than those who do not suffer from sleeping disorders. Difficulties in remaining vigilant while driving, eating or participating in social activities was associated with significantly higher values of the JS coefficient. There was no correlation between the quality of sleep and receiving a scholarship or scientific work in a student scientific society. CONCLUSIONS Quality sleep is correlated with academic performance. Sleep disorders can cause measurable losses (worse academic performance, a worse job in the future, lower salary, risk of errors, accidents). Due to the frequency and potential impact of sleep disorders, it would be useful to perform screening and education on sleep hygiene and relaxation.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
173–178
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. H. Jordana 19 41-808 Zabrze tel. +48 32 272 28 47
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Kasperczyk J., Jośko J., Cichoń-Lenart A., Lenart J. Epidemiologia zaburzeń snu u młodzieży mieszkającej na Górnym Śląsku. Sen 2006; 6: 33–38.
 • 2. Pracka D., Pracki T., Nadolska M., Ciesielczyk K., Ziółkowska-Kochan M., Tafil-Klawe M., Jakitowicz J. Epidemiologiczna ocena zmian jakości snu w wybranych grupach społecznych i wiekowych. Sen 2003; 3: 139–144.
 • 3. Blunden S.L., Chervin R.D. Sleep problems are associated with poor outcomes in remedial teaching programmes: A preliminary study. J. Paediatr. Child H 2008; 44: 237–242.
 • 4. Kasperczyk J., Jośko J., Lenart J., Cichoń-Lenart A. Rozpowszechnienie zaburzeń snu oraz czynniki związane z zaburzeniami snu u studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Sen 2005; 5: 8–13.
 • 5. Gaultney J.F. The Prevalence of sleep disorders in college students: impact on academic performance. J. Am. Coll Health 2010; 59: 91–97.
 • 6. Carskadon M.A., Acebo C., Jenni O.G. Regulation of adolescent sleep: implications for behavior. Ann. N Y Acad. Sci. 2004; 1021: 276–291.
 • 7. Wolfson A.R., Carskadon M.A. Understanding adolescents’ sleep patterns and school performance: a critical appraisal. Sleep. Med. Rev. 2003; 7: 491–506.
 • 8. Millman R.P. Excessive Sleepiness in Adolescence and Young Adults: Causes, Consequences, and Treatment Strategies. Pediatrics 2005; 110: 1774–1786.
 • 9. Vallido T., Peters K., O’Brien L., Jackson D. Sleep in adolescence: a review of issue for nursing practice. J. Clin. Nurs. 2009; 18: 1819–1826.
 • 10. Kasperczyk J., Kasperczyk J., Tyrpień M., Jośko J. Jakość snu u śląskich licealistów a ich obowiązki szkolne. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91: 428–432.
 • 11. Jurkowski M.K., Bobek-Billewicz B. Wpływ deprywacji snu na odporność organizmu. Sen 2002; 2: 95–98.
 • 12. Leger D. Public health and insomnia: economic impact. Sleep 2000; 23: 69–76.
 • 13. Kasperczyk J., Jośko J., Tyrpień M., Cichoń-Lenart A., Lenart J. Sleep, depression and lifestyle among adolescents. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Polihymnia, Red. A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra Lublin 2007: 221–224.
 • 14. Meyer-Szary J., Jakitowicz M., Sieczkowski M., Kasperczyk J., Jakitowicz J. Jakość snu u studentów trójmiejskich uczelni. Sen 2008; 8: 15–21.
 • 15. Kasperczyk J., Jośko J., Cichoń-Lenart A., Lenart A., Kapuścińska K. Zaburzenia snu wśród młodzieży licealnej w Koninie. Nowiny Lek. 2007; 76: 246–250.
 • 16. Bezsenność. Red. W. Szelenberger. Via Medica, Gdańsk 2007.
 • 17. Ohayon M., Roberts R.E., Zulley J., Smirne S., Priest R.G. Prevalence and patterns of problematic sleep among older adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2000; 39: 1549–1556.
 • 18. Kasperczyk J., Jośko J. The estimation of sleep quality by means of SEN questionnaire. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. A. Kaczor, A Borzęcki., M. Iskra. Polihymnia, Lublin 2007: 225–227.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-92a5d73a-f0db-435e-95f5-650fd78d7ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.