PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 76–86
Article title

Rzadkie genetycznie uwarunkowane mikroangiopatie w praktyce lekarza neurologa

Authors
Content
Title variants
EN
Rare genetically determined microangiopathies in the neurologist practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mikroangiopatie mózgowe to postępujące, zwykle uwarunkowane genetycznie choroby małych naczyń krwionośnych mózgu. Najczęściej są to uogólnione choroby naczyń, w których dominują objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Powodują one występowanie u względnie młodych osób nawracających udarów niedokrwiennych lub krwotocznych oraz różnorodnych objawów neurologicznych, takich jak migrena, padaczka, zaburzenia poznawcze o wczesnym początku czy zaburzenia psychiczne, a także specyficznych zmian w badaniach neuroobrazowych i neuropatologicznych. W badaniu mózgu przy użyciu rezonansu magnetycznego stwierdza się rozlane albo ogniskowe hiperintensywne zmiany w istocie białej, a w materiale biopsyjnym – charakterystyczne zmiany morfologiczne w mikronaczyniach. Najbardziej znaną i najczęstszą chorobą należącą do tej grupy jest mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z  podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – CADASIL, ale piśmiennictwo poświęcone chorobom małych naczyń mózgu szybko wzbogaca się o nowe jednostki i zespoły chorobowe. Dzięki upowszechnieniu się badań neuroobrazowych i biopsyjnych są one bowiem coraz częściej rozpoznawane. Wczesna diagnoza mikroangiopatii ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ nie tylko zaoszczędza pacjentowi kolejnych, zbędnych badań dodatkowych, lecz także wymaga modyfikacji rutynowo stosowanego leczenia.
EN
Microangiopathies are progressive genetically determined diseases of the cerebral small blood vessels. Usually, they are generalised vascular diseases, only with the dominance of symptoms of the central nervous system damage. Characteristic symptoms are recurrent ischaemic or haemorrhagic strokes and a variety of neurological symptoms such as migraines, epilepsy, early cognitive disorders, mental disorders as well as specific changes in neuroimaging and neuropathological findings in young patients. In magnetic resonance imaging of the brain, diffused or focal hyperintensities in the cerebral white matter are visible, and in biopsy specimens characteristic histopathological changes in vessels are observed. The most well-known and common microangiopathy is CADASIL, but the literature devoted to cerebrovascular disorders is rapidly updated with new diseases and syndromes. Thanks to the better accessibility of neuroimaging methods and histopathological assessment of biopsy materials, microangiopathies are increasingly recognised. Early diagnosis of microangiopathies is of great practical importance, as not only does it prevent unnecessary additional tests, but also requires modification of routine treatment.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
76–86
Physical description
Contributors
author
 • Centrum Medyczne, Łańcut, Polska
References
 • Aguero-Torres H, Kivipelto M, von Strauss E: Rethinking the dementia diagnoses in a population-based study: what is Alzheimer’s disease and what is vascular dementia? A study from the Kungsholmen Project. Dement Geriatr Cogn Disord 2006; 22: 244–249.
 • Alamowitch S, Plaisier E, Favrole P et al.: Cerebrovascular disease related to COL4A1 mutations in HANAC syndrome. Neurology 2009; 73: 1873–1882.
 • Bath PM, Wardlaw JM: Pharmacological treatment and prevention of cerebral small vessel disease: a review of potential interventions. Int J Stroke 2015; 10: 469–478.
 • Biffi A, Greenberg SM: Cerebral amyloid angiopathy: a systematic review. J Clin Neurol 2011; 7: 1–9.
 • Cavalieri M, Schmidt R, Chen C et al.; VITATOPS Trial Study Group: B vitamins and magnetic resonance imaging-detected ischemic brain lesions in patients with recent transient ischemic attack or stroke: the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) MRI-substudy. Stroke 2012; 43: 3266–3270.
 • Cesari M, Penninx BW, Newman AB et al.: Inflammatory markers and onset of cardiovascular events: results from the Health ABC study. Circulation 2003; 108: 2317–2322.
 • Chen Y, Guo JJ, Li H et al.: Risk of cerebrovascular events associated with antidepressant use in patients with depression: a populationbased, nested case-control study. Ann Pharmacother 2008; 42: 177–184.
 • Choi JC: Genetics of cerebral small vessel disease. J Stroke 2015; 17: 7–16.
 • Davous P: CADASIL: a review with proposed diagnostic criteria. Eur J Neurol 1998; 5: 219–233.
 • Deanfield JE, Halcox JP, Rabelink TJ: Endothelial function and dysfunction: testing and clinical relevance. Circulation 2007; 115: 1285–1295.
 • Debette S, Beiser A, DeCarli C et al.: Association of MRI markers of vascular brain injury with incident stroke, mild cognitive impairment, dementia, and mortality: the Framingham Offspring Study. Stroke 2010; 41: 600–606.
 • Dichgans M, Mayer M, Uttner I et al.: The phenotypic spectrum of CADASIL: clinical findings in 102 cases. Ann Neurol 1998; 44: 731–739.
 • Di Mauro S: Mitochondria encephalomyopathies: where next? Acta Myol 2000; 19: 181–191.
 • DiMauro S, Hirano M: MELAS. Synonyms: Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-Like Episodes; Myopathy, Mitochondrial-Encephalopathy-Lactic Acidosis-Stroke. GeneReviews® . 2013. Dziewulska D: CADASIL – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. Aktualn Neurol 2011; 11: 216–226.
 • Gaillard F: MELAS. Radiopaedia. 2008. Gould DB, Phalan FC, van Mil SE et al.: Role of COL4A1 in smallvessel disease and hemorrhagic stroke. N Engl J Med 2006; 354: 1489–1496.
 • Greenberg SM: Cerebral amyloid angiopathy: prospects for clinical diagnosis and treatment. Neurology 1998; 51: 690–694.
 • Greenberg SM, Edgar MA: Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 22-1996. Cerebral hemorrhage in a 69-year-old woman receiving warfarin. N Engl J Med 1996; 335: 189–196.
 • Hainsworth AH, Markus HS: Do in vivo experimental models reflect human cerebral small vessel disease? A systematic review. J Cereb Blood Flow Metab 2008; 28: 1877–1891.
 • Hirano M, Ricci E, Koenigsberger MR et al.: MELAS: an original case and clinical criteria for diagnosis. Neuromuscul Disord 1992; 2: 125–135.
 • Iizuka T, Sakai F, Kan S et al.: Slowly progressive spread of the strokelike lesions in MELAS. Neurology 2003; 61: 1238–1244.
 • Jastrzębski K, Kacperska MJ, Figlus M: Rzadkie – monogenetyczne – przyczyny udaru mózgu związanego z małymi naczyniami. Aktualn Neurol 2014; 14: 34–42.
 • Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr et al.; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Peripheral Vascular Disease; Council on Clinical Cardiology: Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013; 44: 870–947.
 • Jonsson M, Zetterberg H, van Straaten E et al.: Cerebrospinal fluid biomarkers of white matter lesions – cross-sectional results from the LADIS study. Eur J Neurol 2010; 17: 377–382.
 • Joutel A, Corpechot C, Ducros A et al.: Notch3 mutations in CADASIL, a hereditary adult-onset condition causing stroke and dementia. Nature 1996; 383: 707–710.
 • Kloppenborg RP, Richard E, Sprengers MES et al.: Steroid responsive encephalopathy in cerebral amyloid angiopathy: a case report and review of evidence for immunosuppressive treatment. J Neuroinflammation 2010; 7: 18.
 • Kolar GR, Kothari PH, Khanlou N et al.: Neuropathology and genetics of cerebroretinal vasculopathies. Brain Pathol 2014; 24: 510–518.
 • Kumar N, Cohen-Gadol AA, Wright RA et al.: Superficial siderosis. Neurology 2006; 66: 1144–1152.
 • Lanfranconi S, Markus HS: COL4A1 mutations as a monogenic cause of cerebral small vessel disease: a systematic review. Stroke 2010; 41: e513–e518.
 • LaPoint SF, Patel U, Rubio A: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL). Adv Anat Pathol 2000; 7: 307–321.
 • Laufs U, La Fata V, Plutzky J et al.: Upregulation of endothelial nitric oxide synthase by HMG CoA reductase inhibitors. Circulation 1998; 97: 1129–1135.
 • Lawrence M, Kerr S, McVey C et al.: The effectiveness of secondary prevention lifestyle interventions designed to change lifestyle behavior following stroke: summary of a systematic review. Int J Stroke 2012; 7: 243–247.
 • Leary MC, Saver JL: Annual incidence of first silent stroke in the United States: a preliminary estimate. Cerebrovasc Dis 2003; 16: 280–285.
 • Lorenzoni PJ, Werneck LC, Kay CS et al.: When should MELAS (Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like episodes) be the diagnosis? Arq Neuropsiquiatr 2015; 73: 959–967.
 • Mendel T: Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2013. Mendel TA: Sporadyczna mózgowa angiopatia amyloidowa – patofizjologia, objawy, diagnostyka i leczenie. Pol Przegl Neurol 2015; 11: 163–172.
 • Mierzejewska H: Choroby mitochondrialne z przeważającym zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. W: Kozubski W, Liberski PP (eds.): Choroby układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • Neumann-Haefelin T, Hoelig S, Berkefeld J et al.; MR Stroke Group: Leukoaraiosis is a risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage after thrombolysis for acute stroke. Stroke 2006; 37: 2463–2466.
 • Nozaki H, Sekine Y, Fukutake T et al.: Characteristic features and progression of abnormalities on MRI for CARASIL. Neurology 2015; 85: 459–463.
 • Omote Y, Deguchi K, Tian F et al.: Clinical and pathological improvement in stroke-prone spontaneous hypertensive rats related to the pleiotropic effect of cilostazol. Stroke 2012; 43: 1639–1646.
 • Onodera O, Nozaki H, Fukutake T: CARASIL. Synonyms: Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy, Maeda Syndrome. GeneReviews® . 2014. Panicker JN, Nagaraja D, Chickabasaviah YT: Cerebral amyloid angiopathy: a clinicopathological study of three cases. Ann Indian Acad Neurol 2010; 13: 216–220.
 • Pantoni L: Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges. Lancet Neurol 2010; 9: 689–701.
 • Pavlakis SG, Phillips PC, DiMauro S et al.: Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes: a distinctive clinical syndrome. Ann Neurol 1984; 16: 481–488.
 • Pąchalska M, DiMauro S, MacQueen BD et al.: Patomechanizm i obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych u pacjentki z zespołem MELAS. Neurol Neurochir Pol 2001; 35: 681–693.
 • Pearce LA, McClure LA, Anderson DC et al.; SPS3 Investigators: Effects of long-term blood pressure lowering and dual antiplatelet treatment on cognitive function in patients with recent lacunar stroke: a secondary analysis from the SPS3 randomised trial. Lancet Neurol 2014; 13: 1177–1185.
 • Plaisier E, Gribouval O, Alamowitch S et al.: COL4A1 mutations and hereditary angiopathy, nephropathy, aneurysms, and muscle cramps. N Engl J Med 2007; 357: 2687–2695.
 • Poggesi A, Pasi M, Pescini F et al.: Circulating biologic markers of endothelial dysfunction in cerebral small vessel disease: a review. J Cereb Blood Flow Metab 2016; 36: 72–94.
 • Pradhan AD, Manson JE, Rifai N et al.: C-reactive protein, interleukin 6, and risk of developing type 2 diabetes mellitus. JAMA 2001; 286: 327–334.
 • Rice GI, Rodero MP, Crow YJ: Human disease phenotypes associated with mutations in TREX1. J Clin Immunol 2015; 35: 235–243.
 • Richards A, van den Maagdenberg AM, Jen JC et al.: C-terminal truncations in human 3’-5’ DNA exonuclease TREX1 cause autosomal dominant retinal vasculopathy with cerebral leukodystrophy. Nat Genet 2007; 39: 1068–1070.
 • del Río-Espínola A, Mendióroz M, Domingues-Montanari S et al.: CADASIL management or what to do when there is little one can do. Expert Rev Neurother 2009; 9: 197–210.
 • Sharma P, Yadav S, Meschia JF: Genetics of ischaemic stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013; 84: 1302–1308.
 • Szczudlik A, Szermer P: Zatokowe (lakunarne) udary mózgu. Przew Lek 2001; 4: 61–64.
 • Testai FD, Gorelick PB: Inherited metabolic disorders and stroke part 1: Fabry disease and mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes. Arch Neurol 2010; 67: 19–24.
 • Tomimoto H, Akiguchi I, Ohtani R et al.: The coagulation-fibrinolysis system in patients with leukoaraiosis and Binswanger disease. Arch Neurol 2001; 58: 1620–1625.
 • Tournier-Lasserve E, Joutel A, Melki J et al.: Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy maps to chromosome 19q12. Nat Genet 1993; 3: 256–259.
 • Vahedi K, Alamowitch S: Clinical spectrum of type IV collagen (COL4A1) mutations: a novel genetic multisystem disease. Curr Opin Neurol 2011; 24: 63–68.
 • Vahedi K, Boukobza M, Massin P et al.: Clinical and brain MRI follow-up study of a family with COL4A1 mutation. Neurology 2007; 69: 1564–1568.
 • Van Bogaert L: Encéphalopathie sous-corticale progressive (Binswanger) à évolution rapide chez deux soeurs. Med Hellen 1955; 24: 961–972.
 • Verbeek MM, Kremer BP, Rikkert MO et al.: Cerebrospinal fluid amyloid β40 is decreased in cerebral amyloid angiopathy. Ann Neurol 2009; 66: 245–249.
 • Vilar-Bergua A, Riba-Llena I, Nafría C et al.: Blood and CSF biomarkers in brain subcortical ischemic vascular disease: involved pathways and clinical applicability. J Cereb Blood Flow Metab 2016; 36: 55–71.
 • Vischer UM: von Willebrand factor, endothelial dysfunction, and cardiovascular disease. J Thromb Haemost 2006; 4: 1186–1193.
 • Wardlaw JM, Smith EE, Biessels GJ et al.; STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging (STRIVE v1): Neuroimaging standards for research into small vessel disease and its contribution to ageing and neurodegeneration. Lancet Neurol 2013; 12: 822–838.
 • Weil S, Reifenberger G, Dudel C et al.: Cerebroretinal vasculopathy mimicking a brain tumor: a case of a rare hereditary syndrome. Neurology 1999; 53: 629–631.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-926b19f2-6289-42af-89ec-197af50bda88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.