PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 567–571
Article title

Ropień płuca u immunokompetentnej 4-letniej dziewczynki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Lung abscess in an immunocompetent 4-year-old girl – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ropień płuca jest rzadkim rozpoznaniem w populacji pediatrycznej. Najczęściej powstaje jako powikłanie bakteryjnego zapalenia płuc, więc czasem trudno odróżnić jego objawy od objawów zapalenia płuc. Ropień może być pierwotny (u dzieci immunokompetentnych) lub wtórny (kiedy istnieją czynniki sprzyjające, przykładowo wady wrodzone, zaburzenia immunologiczne, zakażenia albo choroby neurologiczne). Leczenie polega na rozpoczęciu szerokowidmowej antybiotykoterapii prowadzonej dożylnie przez 3–4 tygodnie i kontynuowaniu jej do 5–6 tygodni doustnie, by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań. Celem niniejszego opisu przypadku jest zwrócenie uwagi lekarzy pierwszego kontaktu na możliwość wystąpienia ropnia płuc również u dzieci immunokompetentnych. W pracy podkreślono ciężki stan ogólny pacjenta przy nieobecności objawów osłuchowych. Na czułość oceny stanu klinicznego dziecka wpływa doświadczenie lekarza.
EN
Lung abscess is a rare diagnosis in the paediatric population. It most often arises as a complication of bacterial pneumonia; therefore, it is sometimes difficult to distinguish its symptoms from the symptoms of pneumonia. The abscess may be primary (it develops in immunocompetent children) or secondary (when there are favourable factors such as congenital malformations, immunological disorders, infections or neurological diseases). Treatment consists of initiating intravenous antibiotic therapy for 3–4 weeks and continuing it for 5–6 weeks orally to minimise the risk of complications. The purpose of this clinical case report was to draw the attention of general practitioners to the possible occurrence of lung abscess also in immunocompetent children. Attention was drawn to the severity of patient’s condition in the absence of auscultation symptoms. Physician’s experience has an impact on the sensitivity of the assessment of child’s clinical condition.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
567–571
Physical description
Contributors
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
author
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
  • 1. Kulus M (ed.): Choroby układu oddechowego u dzieci. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  • 2. Mazurek H (ed.): Zakażenia układu oddechowego u dzieci. Medical Tribune Polska, Warszawa 2014.
  • 3. Madhani K, McGrath E, Guglani L: A 10-year retrospective review of pediatric lung abscesses from a single center. Ann Thorac Med 2016; 11: 191–196.
  • 4. Redding GJ, Carter ER: Chronic suppurative lung disease in children: definition and spectrum of disease. Front Pediatr 2017; 5: 30.
  • 5. Saxena A, Vatkar A, Chaudhary P et al.: Lung abscess in children: current perspective. IOSR-JDMS 2015; 14: 13–14.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91c3eaf0-af92-446b-a26e-6ef6e776edff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.