Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 2 | 37

Article title

Postsurgical pain syndrome – management according to evidence based medicine

Title variants

PL
Przetrwały ból pooperacyjny – postępowanie według medycyny opartej na dowodach naukowych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przetrwały ból pooperacyjny jest to przewlekły ból, który utrzymuje się po operacji lub urazie pomimo wygojenia tkanek. Ból ten wynika z śródoperacyjnego uszkodzenia obwodowego układu nerwowego i jest rodzajem bólu neuropatycznego, rzadziej z komponentą nocyceptorową. Przetrwały ból pooperacyjny jest najczęściej opisywany po zabiegach na klatce piersiowej, gruczole piersiowym, przepuklinach pachwinowych, histerektomiach oraz amputacjach kończyn. Za czynniki ryzyka wystąpienia tego zespołu bólowego uważa się rodzaj zabiegu, jego lokalizację, zastosowaną technikę chirurgiczną, ułożenie chorego podczas zabiegu, powikłania analgezji regionalnej oraz nieprawidłowo prowadzoną analgezję pooperacyjną. Podkreśla się rolę czynników genetycznych, psychologicznych i socjologicznych. Postępowanie powinno polegać na wdrożeniu postępowania profilaktycznego: minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych, preemptywnej analgezji, prowadzeniu multimodalnej terapii okresu pooperacyjnego. W przypadku wystąpienia zespołu bólowego leczenie powinno być wielokierunkowe i uwzględniać farmakoterapię, techniki interwencyjne, psychoterapię i neuromodulację.
EN
Persistent postsurgical pain is a chronic pain, which extends beyond the period of tissue healing. The pain arises from an intraoperative peripheral nervous system damage and is a neuropathic type of pain, sometimes with a nociceptive component. Persistent postsurgical pain is mostly described on chest, breast glands, inguinal hernias, hysterectomies and after limb amputations procedures. The risk factors are: the kind of procedure, its location and surgery technique; patients placement; complications of regional analgesia methods and inappropriate postoperative analgesia. The significant role of genetic, psychological and sociological factors is emphasized. The management should include the appropriate prophylaxis: minimally invasive surgical techniques, preemptive analgesia, multimodal perioperative management. In the case if pain syndrome occurs, treatment should be multifactorial and should take into consideration the pharmacotherapy, interventional techniques, psychotherapy and neuromodulation.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

37

Physical description

Contributors

  • Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-9189d8a6-dc96-4389-b8c5-492e2089a99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.