PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 267–270
Article title

Wpływ steroidoterapii na układ sercowo-naczyniowy

Content
Title variants
EN
The effects of steroid therapy on the cardiovascular system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Glikokortykosteroidy są powszechnie stosowane w terapii wielu chorób, gdzie wykorzystywane jest ich działanie przeciwzapalne, przeciwproliferacyjne i immunosupresyjne. Często podawane są długotrwale, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze strony różnych układów. W niniejszej pracy zwrócono uwagę przede wszystkim na wpływ steroidoterapii na pojawienie się chorób serca i naczyń, ponieważ długotrwała terapia steroidami zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Stopień ryzyka wystąpienia powikłań zależy od wielkości stosowanej dawki oraz czasu prowadzonej terapii. Nie znika on nawet wtedy, gdy steroidy stosowane są miejscowo. Według danych z literatury przyjmowanie glikokortykosteroidów może przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia tętniczego, niedokrwienia mięśnia sercowego, niewydolności serca, a według niektórych badań także do udarów. Stosowanie steroidoterapii może prowadzić do rozwoju zaburzeń będących elementami zespołu metabolicznego. W patogenezie uwzględnia się wpływ glikokortykosteroidów na układ renina–angiotensyna–aldosteron, układ autonomiczny, pobudzanie receptora mineralokortykosteroidowego, wpływ na syntezę czynników regulujących szerokość naczyń krwionośnych. Innymi zaburzeniami, które w przebiegu tej terapii mogą się rozwijać, są: osteoporoza, miopatia, zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne. Trudno jednak określić, w jakim stopniu sama terapia wpływa na wystąpienie powikłań, a w jakim choroba, z której powodu stosowane są te leki. Warto również pamiętać o negatywnym wpływie na organizm steroidów anabolicznych, których przyjmowanie zazwyczaj nie jest elementem terapii innego schorzenia.
EN
Glucocorticoids are widely used as anti-inflammatory, antiproliferative and immunosuppressive agents in many diseases. Their use is often long-term, which is associated with the risk of adverse effects from various systems. In this paper, we pay particular attention to the effects of steroid therapy on cardiovascular diseases as long-term steroid therapy increases the risk of cardiovascular death. The risk of complications depends on the dose and therapy duration. Complications may also occur when steroids are used locally. According to literature data, glucocorticoids may contribute to the development of hypertension, myocardial ischaemia, heart failure and, according to some studies, stroke. The use of steroid therapy can lead to the development of disorders that are part of the metabolic syndrome. The pathogenesis includes the effects of glucocorticoids on the renin–angiotensin–aldosterone system, the autonomic system, stimulation of the mineralocorticoid receptor, and effects on the synthesis of factors regulating the width of blood vessels. Other disorders that may develop in the course of this therapy include osteoporosis, myopathy, electrolyte and metabolic disorders. However, it is difficult to determine to what extent the complications are caused by the therapy itself and to what extent by the treated disease. It is also worth noting about the negative impact of anabolic steroids, the use of which is usually not a part of therapy.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
267–270
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Beata Ponikowska
 • Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Zakładu (p.o.): dr n. med. Zygmunt Domagała
 • Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
References
 • 1. Jacobs JW, Bijlsma JW: Innovative combination strategy to enhance effect and diminish adverse effects of glucocorticoids: another promise? Arthritis Res Ther 2009; 11: 105.
 • 2. Liu D, Ahmet A, Ward L et al.: A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy Asthma Clin Immunol 2013; 9: 30.
 • 3. Fardet L, Petersen I, Nazareth I: Risk of cardiovascular events in people prescribed glucocorticoids with iatrogenic Cushing’s syndrome: cohort study. BMJ 2012; 345: e4928.
 • 4. Ericson-Neilsen W, Kaye AD: Steroids: pharmacology, complications, and practice delivery issues. Ochsner J 2014; 14: 203–207.
 • 5. Maxwell SR, Moots RJ, Kendall MJ: Corticosteroids: do they damage the cardiovascular system? Postgrad Med J 1994; 70: 863–870.
 • 6. van der Goes MC, Jacobs JW, Bijlsma JW: The value of glucocorticoid co-therapy in different rheumatic diseases – positive and adverse effects. Arthritis Res Ther 2014; 16 Suppl 2: S2.
 • 7. Petersons CJ, Mangelsdorf BL, Thompson CH et al.: Acute effect of increasing glucocorticoid replacement dose on cardiovascular risk and insulin sensitivity in patients with adrenocorticotrophin deficiency. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 2269–2276.
 • 8. Chaudhry HS, Bhimji SS: Cushing Syndrome, StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL), StatPearls Publishing 2018.
 • 9. Paragliola RM, Papi G, Pontecorvi A et al.: Treatment with synthetic glucocorticoids and the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Int J Mol Sci 2017; 18: pii: E2201.
 • 10. Decani S, Federighi V, Baruzzi E et al.: Iatrogenic Cushing’s syndrome and topical steroid therapy: case series and review of the literature. J Dermatolog Treat 2014; 25: 495–500.
 • 11. Nowak KM, Papierska L: Prevention and monitoring of the side effects of chronic corticosteroid therapy. Postępy Nauk Med 2014; 27: 852–859.
 • 12. Coondoo A, Phiske M, Verma S et al.: Side-effects of topical steroids: a long overdue revisit. Indian Dermatol Online J 2014; 5: 416–425.
 • 13. Isidori AM, Graziadio C, Paragliola RM et al.: The hypertension of Cushing’s syndrome: controversies in the pathophysiology and focus on cardiovascular complications. J Hypertens 2015; 33: 44–60.
 • 14. Manson SC, Brown RE, Cerulli A et al.: The cumulative burden of oral corticosteroid side effects and the economic implications of steroid use. Respir Med 2009; 103: 975–994.
 • 15. Anagnostis P, Karras SN, Athyros VG et al.: Subclinical Cushing’s syndrome and cardiovascular disease. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2: 361.
 • 16. Hunter RW, Ivy JR, Bailey MA: Glucocorticoids and renal Na+ transport: implications for hypertension and salt sensitivity. J Physiol 2014; 592: 1731–1744.
 • 17. Ng MK, Celermajer DS: Glucocorticoid treatment and cardiovascular disease. Heart 2004; 90: 829–830.
 • 18. Coelho MC, Santos CV, Vieira Neto L et al.: Adverse effects of glucocorticoids: coagulopathy. Eur J Endocrinol 2015; 173: M11–M21.
 • 19. Walker BR: Glucocorticoids and cardiovascular disease. Eur J Endocrinol 2007; 157: 545–559.
 • 20. Trence DL: Management of patients on chronic glucocorticoid therapy: an endocrine perspective. Prim Care 2003; 30: 593–605.
 • 21. Pandya D, Puttanna A, Balagopal V: Systemic effects of inhaled corticosteroids: an overview. Open Respir Med J 2014; 8: 59–65.
 • 22. Whitworth JA, Mangos GJ, Kelly JJ: Cushing, cortisol, and cardiovascular disease. Hypertension 2000; 36: 912–916.
 • 23. Souverein PC, Berard A, Van Staa TP et al.: Use of oral glucocorticoids and risk of cardiovascular and cerebrovascular disease in a population based case-control study. Heart 2004; 90: 859–865.
 • 24. Fardet L, Nazareth I, Petersen I: Synthetic glucocorticoids and early variations of blood pressure: a population-based cohort study. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2777–2783.
 • 25. Patt H, Bandgar T, Lila A et al.: Management issues with exogenous steroid therapy. Indian J Endocrinol Metab 2013; 17 (Suppl 3): S612–S617.
 • 26. Bancos I, Alahdab F, Crowley RK et al.: Improvement of cardiovascular risk factors after adrenalectomy in patients with adrenal tumors and subclinical Cushing’s syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrin 2016; 175: R283–R295.
 • 27. Terzolo M, Allasino B, Pia A et al.: Surgical remission of Cushing’s syndrome reduces cardiovascular risk. Eur J Endocrinol 2014; 171: 127–136.
 • 28. Bijlsma JWJ, Buttgereit F: Adverse events of glucocorticoids during treatment of rheumatoid arthritis: lessons from cohort and registry studies. Rheumatology (Oxford) 2016; 55 (Suppl 2): ii3–ii5.
 • 29. Chester Wasko M, Dasgupta A, Ilse Sears G et al.: Prednisone use and risk of mortality in patients with rheumatoid arthritis: moderation by use of disease-modifying antirheumatic drugs. Arthritis Care Res (Hoboken) 2016; 68: 706–710.
 • 30. Davis JM 3rd, Maradit Kremers H, Crowson CS et al.: Glucocorticoids and cardiovascular events in rheumatoid arthritis: a population-based cohort study. Arthritis Rheum 2007; 56: 820–830.
 • 31. Kitterer D, Latus J, Henes J et al.: Impact of long-term steroid therapy on epicardial and pericardial fat deposition: a cardiac MRI study. Cardiovasc Diabetol 2015; 14: 130.
 • 32. Loke YK, Kwok CS, Singh S: Risk of myocardial infarction and cardiovascular death associated with inhaled corticosteroids in COPD. Eur Respir J 2010; 35: 1003–1021.
 • 33. Karila T: Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. Drug Research Unit, Department of Mental Health and Alcohol Research, National Public Health Institute, Helsinki 2003: 19–24.
 • 34. Hausmann R: Long-term effects of anabolic-androgenic-steroid abuse. Morphological findings associated with fatal outcome. In: Tsokos M (ed.): Forensic Pathology Reviews, Vol. 2. Humana Press Inc., Totowa, NJ 2005: 273–289.
 • 35. van Amsterdam J, Opperhuizen A, Hartgens F: Adverse health effects of anabolic–androgenic steroids. Regul Toxicol Pharmacol 2010; 57: 117–123.
 • 36. Payne JR, Kotwinski PJ, Montgomery HE: Cardiac effects of anabolic steroids. Heart 2004; 90: 473–475.
 • 37. Deligiannis AP, Kouidi EI: Cardiovascular adverse effects of doping in sports. Hellenic J Cardiol 2012; 53: 447–457.
 • 38. Fsadni CJ: A study on the management of corticosteroid side effects in cancer patients. The Journal of the Malta College of Family Doctors 2015; 4: 18–30.
 • 39. Stanbury RM, Graham EM: Systemic corticosteroid therapy – side effects and their management. Br J Ophthalmol 1998; 82: 704–708.
 • 40. Aulakh R, Singh S: Strategies for minimizing corticosteroid toxicity: a review. Indian J Pediatr 2008; 75: 1067–1073.
 • 41. Saag KG: Short-term and long-term safety of glucocorticoids in rheumatoid arthritis. Bull NYU Hosp Jt Dis 2012; 70 Suppl 1: 21–25.
 • 42. Longui CA: Glucocorticoid therapy: minimizing side effects. J Pediatr (Rio J) 2007; 83 (Suppl): S163–S177.
 • 43. Cruz-Topete D, Cidlowski JA: One hormone, two actions: antiand pro-inflammatory effects of glucocorticoids. Neuroimmunomodulation 2015; 22: 20–32.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91737324-5774-4cc6-b0b4-59db2867eafd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.