PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 139–143
Article title

Fumaran dimetylu – nowy lek w terapii stwardnienia rozsianego

Authors
Content
Title variants
EN
Dimethyl fumarate – a new drug in multiple sclerosis therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis is a disorder of the nervous system affecting over 500,000 Europeans. It affects three times as many women as men, with the diagnosis typically occurring in patients aged in their 20s and 30s, and is more prevalent in Northern Europe. In recent years progress has been observed in the therapy of patients with this disease. At present there are ten medicines on the market which reduce the annualised relapse rate and progression of disability. Dimethyl fumarate is a new oral drug which significantly reduces the risk of multiple sclerosis relapse, slows the progression of disability and decreases the number of new magnetic resonance imaging demyelinating lesions. In comparison with the first-line medicines used so far such as interferon beta-1b, interferon beta-1a and glatiramer acetate, dimethyl fumarate is characterised with a higher clinical and radiological efficacy. In clinical trials it showed over 56% reduction of the relapse rate, 76% reduction of the number of new/growing T2-weighted lesions as well as stopping the progression of disability. At the same time, dimethyl fumarate has a good safety profile. During the clinical trials a small proportion of patients reported adverse reactions. Similarly to second-line drugs, dimethyl fumarate requires blood lymphocyte level monitoring. In the DEFINE and CONFIRM studies the total number of lymphocytes in patients treated with dimethyl fumarate decreased by 30% after one year and subsequently remained at a consistent level within the norm. In the majority of patients (76%) no lymphopenia was observed over the first 12 months of therapy. Only a small proportion of patients (2%) experienced severe lymphopenia for 6 months or longer. To date two cases of progressive multifocal encephalopathy were reported in patients treated with dimethyl fumarate who had chronic lymphopenia. This medicine is an attractive option for patients treated with first-line drugs.
PL
Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, na którą cierpi ponad 500 tys. Europejczyków. Występuje trzykrotnie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn, głównie u osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia, częściej w północnych krajach kontynentu. W ostatnich latach odnotowano postęp w terapii stwardnienia rozsianego. Obecnie na rynku jest dziesięć preparatów zmniejszających roczny wskaźnik rzutów i progresję niepełnosprawności. Fumaran dimetylu to nowy lek stosowany doustnie, który zmniejsza ryzyko wystąpienia rzutu choroby, spowalnia postęp niepełnosprawności i zmniejsza liczbę nowych ognisk demielinizacyjnych widocznych w rezonansie magnetycznym. W porównaniu z dotychczas stosowanymi lekami pierwszego wyboru, takimi jak interferon beta-1b i beta-1a czy octan glatirameru, fumaran dimetylu cechuje się wyższą skutecznością kliniczną i radiologiczną. W badaniach klinicznych wykazywał ponad 56-procentową redukcję wskaźnika rzutów, 76-procentową redukcję liczby nowych/powiększających się zmian w obrazie T2-zależnym oraz zahamowanie postępu niepełnosprawności. Jednocześnie lek ma dobry profil bezpieczeństwa: niewielki odsetek pacjentów zgłaszał objawy niepożądane. Podobnie jak w przypadku leków stosowanych w drugiej linii, terapia wymaga kontroli poziomu limfocytów we krwi. W badaniach DEFINE i CONFIRM całkowita liczba limfocytów u osób leczonych fumaranem dimetylu zmniejszała się o około 30% po roku kuracji, a potem pozostawała na stałym poziomie, w granicach normy. U większości chorych (76%) nie obserwowano limfopenii w pierwszych 12 miesiącach terapii. Zaledwie u 2% leczonych wystąpiła ciężka limfopenia utrzymująca się przez 6 miesięcy lub dłużej. Dotychczas opisano dwa przypadki postępującej wieloogniskowej encefalopatii u pacjentów przyjmujących lek z przewlekłą limfopenią. Fumaran dimetylu stanowi atrakcyjną opcję dla chorych otrzymujących leki pierwszej linii.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
139–143
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
References
 • Bar-Or A, Gold R, Kappos L et al.: Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses of the DEFINE study. J Neurol 2013; 260: 2297−2305.
 • Bista P, Ryan S, Hahm K et al.: Dimethyl fumarate (BG00012) inhibits astrocytes and microglial activation. Presented at the 25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; September 9–12, 2009; Dusseldorf, Germany. P457.
 • Devonshire V, Lapierre Y, Macdonell R; GAP Study Group: The Global Adherence Project (GAP): a multicenter observational study on adherence to disease-modifying therapies in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Eur J Neurol 2011; 18: 69–77.
 • European Medicines Agency. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124.
 • Fox RJ, Chan A, Gold R et al.: Characterization of absolute lymphocyte count profiles in MS patients treated with delayed-release dimethyl fumarate: considerations for patient management. Presented at the American Academy of Neurology’s 67th Annual Meeting; April 21, 2015; Washington, DC. P4.338.
 • Fox RJ, Chan A, Gold R et al.: Lymphocyte count reductions with delayed-release dimethyl fumarate: integrated analysis of the phase 2, phase 3, and extension studies. Presented at ACTRIMSECTRIMS; September 10–13, 2014; Boston, MA, USA. P077.
 • Fox RJ, Miller DH, Phillips JT et al.; CONFIRM Study Investigators: Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. N Engl J Med 2012; 367: 1087–1197.
 • Gold R, Giovannoni G, Phillips JT et al.: Effect of BG-12 (dimethyl fumarate) in newly diagnosed relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) patients from the DEFINE and CONFIRM studies. Presented at the 28th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2−5, 2013a; Copenhagen, Denmark. P990.
 • Gold R, Kappos L, Arnold DL et al.; DEFINE Study Investigators: Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2012a; 367: 1098–1107.
 • Gold R, Miller DH, Phillips JT et al.: Clinical efficacy of BG-12 in relapsing-remitting multiple sclerosis: an integrated analysis of the phase 3 DEFINE and CONFIRM studies. Presented at the 28th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 10–13, 2012b; Lyon, France. P151.
 • Gold R, Phillips JT, Havrdova E et al.: BG-12 (dimethyl fumarate) and pregnancy: preclinical and clinical data from the clinical development program. Presented at the American Academy of Neurology’s 65th Annual Meeting; March 16–23, 2013b, San Diego, CA. P02.129.
 • http://clinicaltrials.gov. Accessed February 24, 2014.
 • Hutchinson M, Fox RJ, Miller DG et al.: Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses of the CONFIRM study. J Neurol 2013a; 260: 2286−2296.
 • Hutchinson M, Gold R, Fox R et al.: Clinical efficacy of BG-12 (dimethyl fumarate) for relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) according to prior therapy: an integrated analysis of the phase 3 DEFINE and CONFIRM studies. Presented at the American Academy of Neurology’s 65th Annual Meeting; March 16–23, 2013b, San Diego, CA. P07.128.
 • Kappos L, Gold R, Miller DH et al.: Effect of BG-12 on contrastenhanced lesions in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses from the phase 2b study. Mult Scler 2012; 18: 314–321.
 • Miller DH, Gold R, Fox RJ et al.: Effects of BG-12 (dimethyl fumarate) on magnetic resonance imaging outcomes in relapsingremitting multiple sclerosis: an integrated analysis of the phase 3 DEFINE and CONFIRM studies. Presented at the 28th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 10–13, 2012; Lyon, France. P920.
 • Pozzilli C, Phillips JT, Fox R et al.: Long-term follow-up of the safety of delayed-release dimethyl fumarate in RRMS: interim results from the ENDORSE extension study. Presented at the 30th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) held jointly with the 19th Annual Meeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) and 2014 Annual Conference of the Latin-American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (LACTRIMS); September 11, 2014; Boston, MA. P066.
 • Pozzilli C, Phillips JT, Fox R et al.: Long-term follow-up of the safety of delayed-release dimethyl fumarate in RRMS: interim results from the ENDORSE extension study. Presented at the American Academy of Neurology’s 67th Annual Meeting; April 21, 2015; Washington, DC. P7.235.
 • Selmaj K, Fox RJ, Gold R et al.: Safety and tolerability of BG-12 (dimethyl fumarate) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: an integrated analysis of the placebo-controlled studies. Presented at the 28th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 10–13, 2012; Lyon, France. P484.
 • Sormani MP, De Stefano N: Defining and scoring response to IFN-β in multiple sclerosis. Nat Rev Neurol 2013; 9: 504–512.
 • Steinberg SC, Faris RJ, Chang CF et al.: Impact of adherence to interferons in the treatment of multiple sclerosis: a non-experimental, retrospective, cohort study. Clin Drug Investig 2010; 30: 9–100.
 • Tecfidera – Summary of Product Characteristics, December 2014.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-91424970-10b3-42b0-b0e0-eae19f413277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.