PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | XVII | 1 | 62-78
Article title

Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w sytuacji rozwodowej – analiza psychologiczna

Content
Title variants
EN
Functioning of women and men in the process of divorce – psychological analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays, we observe an increase in divorce rates in all Western countries, including Poland. Research shows significant gender differences in reactions towards divorce. Therefore, the main aim of the presented study was to compare the psychological situation of wives and husbands being in the process of divorce. One hundred and twenty couples were examined in the Family Diagnostic Centre. Women more often than men filed for divorce. Women, younger spouses and those in shorter relationships declared lower satisfaction with marriage. Both spouses blamed the other partner for the breakup (with men more frequently blamed by both parties). The results indicate significant gender differences in emotional and cognitive functioning with certain psychological problems displayed by both spouses.
Year
Volume
Issue
1
Pages
62-78
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
References
 • Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Baum, N. (2006). „Separation guilt” in women, who initate divorce. Clinical Social Work Journal, 35 (1), 47-55.
 • Baumeister, R.F. (1991). Meanings of life. New York London: The Guilford Press.
 • Baumeister, R.F., Heatherton, T.F., Tice, D.M. (2000). Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Warszawa: Wydawnictwo PARPA.
 • Beisert, M. (1994). Strategie zmagania się z rozwodem i jego następstwami. Problemy Rodziny, 6, 13-18.
 • Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Beisert, M., Liberska, H., Matuszewska, M. (2001). Od konfliktu do rozwodu. W: H. Liberska, M. Matuszewska (red.), Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt (s. 171-188). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Bem, S. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354-364.
 • Bem, S. (2000). Męskość – kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP.
 • Błażek, M., Chryc-Gawrychowska, A., Kaźmierczak, M. (2009). Samorealizacja czy relacja? Koncentracja na różnych sferach życia a poczucie sensu życia i spełnienia. W: A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.
 • Brycz, H. (2006). Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Carter, B., McGodrick, M. (1989). The changing family life cycle. A framework for family therapy. London: Allyn and Bacon.
 • Cochrane, R. (1988). Marriage, separation and divorce. W: S. Fisher, R. James (red.), Handbook of life stress, cognition and health (s. 137-160). Oxford, England: John Wiley & Sons.
 • Cohen, O., Finki-Dottan, R. (2005). Parent-child relationships during the divorce process: from attachment theory and intergenerational perspective. Contemporary Family Therapy, 27, 1, 81-99.
 • Cohen, S., Wills, Th.A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98, 2, 310-357.
 • Crane, D.R., Soderquist, J.N., Gardner, M.D. (1995). Gender differences in cognitive and behavioral steps toward divorce. The American Journal of Family Therapy, 23,2, 99-105.
 • Erikson, E.H. (1959). Identity and the Life Cycle: selected papers. Oxford, England: International Universities Press.
 • Glasser, W. (1984). Take effective control of your life. New York: Harper & Row.
 • Główny Urząd Statystyczny (2008). Małżeństwa zawarte i rozwiązane w latach 1970-2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_struktura_ludnosci_04_tablica4.xls
 • Hetherington, E.M. (1981). Children and divorce. W: R.W. Henderson (red.), Parent- Child Interaction: Theory, Research and Prospects (s. 33-57). New York: Academic Press.
 • Hetherington, E.M. (1993). An overview of the Virginia Longitudinal Study of Divorce 7, 39-56.
 • Hetherington, E.M., Law, T., O’Connor, T. (1993). Divorce: Challenges, changes, and new chances. W: F. Walsh (red.), Normal family processes (s. 96-120). New York: Guilford Press.
 • Janicka, I. (2005). Wpływ stażu wspólnego życia partnerów na poziom integracji związków niemałżeńskich. Psychologia Rozwojowa, 4, 105-113.
 • Jaworowska, A. (1986). Specyfika roli ojca: różnice między matką a ojcem w zakresie funkcjonowania w rolach rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, 1, 68-79.
 • Kaźmierczak, M. (2005). Empatia a jakość relacji interpersonalnych w związku małżeńskim. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Gdański.
 • Kressel, K. (1997). The process of divorce. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher.
 • Lamanna, M.A., Riedmann, A. (1988). Marriages & Families: Making Choices in a Diverse Society. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
 • Lussier, G., Deater-Deckard, K., Dunn, J., Davies, L. (2002). Support across Two Generations: Children’s Closeness to Grandparents following Parental Divorce and Remarriage. Journal of Family Psychology, 16, 3, 363-376.
 • Martin, L.R., Friedman, H.S., Clark, K.M., Tucker, J.S. (2005). Longevity following the experience of parental divorce. Social Science & Medicine, 61, 2177-2189.
 • McAdams, D.P., Hoffman, B.J., Mansfield, E.D., Day, R. (1996). Themes of Agency and Communion in Significant Autobiographical Scenes. Journal of Personality, 64, 2, 339-377.
 • McIntyre, A., Heron, R.L., McIntyre, M.D., Burton, S.J., Engler, J.N. (2003). College students from families of divorce: keys to their resilience. Applied Developmental Psychology, 24, 17-31.
 • Miller, R.S., Perlman, D., Brehm, S.S. (2007). Intimate relationships (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.
 • Mitchell, R.E., Cronkite, R.C., Moos, R.H. (1983). Stress, coping, and depression among married couples. Journal of Abnormal Psychology, 4, 433-448.
 • Piekut-Burzyńska, S. (2010). Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci. W: I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych (s. 49-56). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo EUH-E.
 • Plopa, M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Radford, B., Travers-Gustafson, D., Miller, C., L’Archevesque, C., Furlong, E., Morris, J. (1997). Divorcing and Building a New Life. Archives of Psychiatric Nursing, 11, 5, 282-289.
 • Rostowska, T. (2001). Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rostowski, J. (2009). Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego. W: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (s. 15-46). Warszawa: Difin SA.
 • Schmitt, D.P. (2004). Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person’s partner. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 560-584.
 • South, S., Spitze, G. (1994). Housework in marital and nonmarital households. American Sociological Review, 59, 595-618.
 • Starkey, J.L. (1991). Wives’ earnings and marital instability: Another look at the independence effect. The Social Science Journal, 28, 4, 501-521.
 • Stefańska-Klar, R. (2002). Z psychologii samotności. Psychologia i Rzeczywistość, 2.
 • Stolberg, A.L., Kiluk, D.J., Garrison, K.M. (1986). A temporal model of adjustment with implications for primary prevention. W: S.M. Auerbach, A.L. Stolberg (red.), Issues in clinical and community psychology: Crisis intervention with children and families. Washington, DC: Hemisphere/McGraw-Hill.
 • Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
 • Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Thompson, L., Spanier, G.B. (1983). The end of marriage and acceptance of marital termination. Journal of Marriage & the Family, 45, 1, 103-113.
 • Thompson, R.G., Lizardi, D., Keyes, K.M., Hasin, D.S. (2008). Childhood and adolescent parental divorce/separation, parental history of alcohol problems, and offspring lifetime alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 98, 264-269.
 • Trempała, J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Tyszka, Z. (1974). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.
 • Wadsby, M., Svedin, C.D. (1996). Academic Achievement in Children of Divorce. Journal of School Psychology, 34, 4, 325-336.
 • Walzer, S., Oles, T.P. (2003). Accounting for divorce: gender and uncoupling narratives. Qualitative Sociology, 26, 3, 331-349.
 • Wideł, E. (2000). Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców. W: E. Milewska, A. Szymanowska (red.), Rodzice i dzieci (s. 46-57). Warszawa: Wydawnictwo MEN.
 • Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.
 • Wolfinger, N.H. (2005). Understanding the divorce cycle. The children of divorce in their own marriages. New York: Cambridge University Press.
 • Ziemska M. (1975). Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-90a3641b-3db1-459a-8be2-ee2851a15fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.