PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 2 | 101–108
Article title

Interdyscyplinarne leczenie powikłań operacyjnych w ginekologii onkologicznej

Content
Title variants
EN
Interdisciplinary management of postoperative complications in gynecologic oncology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rosnąca częstość chorób nowotworowych stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny – zarówno pod względem diagnostycznym, jak i terapeutycznym. Podstawową metodą postępowania w ginekologii, szczególnie onkologicznej, pozostaje leczenie chirurgiczne. Kluczową rolę odgrywa odpowiedni dobór techniki operacyjnej, co wynika z dążenia do osiągnięcia jak najlepszego efektu terapeutycznego przy jak najmniejszym ryzyku powikłań pooperacyjnych. Ich dokładna znajomość jest niezbędna zarówno do prawidłowego przeprowadzenia procesu leczniczego, jak i do przekazania pacjentce pełnych, rzetelnych informacji dotyczących ewentualnych komplikacji, dolegliwości bólowych czy odległych następstw wybranego postępowania. Do powszechnie uznanych, głównych czynników modyfikujących ryzyko pooperacyjne należą wiek i choroby współistniejące. W artykule scharakteryzowano najważniejsze i najczęstsze komplikacje dużych zabiegów ginekologicznych w kontekście zapobiegania im oraz interdyscyplinarnego ich leczenia. Ze względu na wspólne położenie układów pokarmowego, moczowego i rodnego w obrębie jamy brzusznej leczenie powikłań rozległych operacji ginekologicznych często wymaga współpracy z chirurgiem i urologiem. Prawidłowa ocena anestezjologiczna, nawodnienie chorej, ocena stanu odżywienia przedoperacyjnego i wczesne wprowadzenie żywienia po operacji umożliwiają redukcję liczby powikłań wynikających ze stanu klinicznego pacjentki. Należy również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat zmieniają się proporcje wykonywanych zabiegów: odsetek klasycznych laparotomii i operacji przezpochwowych maleje, coraz powszechniej wykorzystywane są natomiast techniki endoskopowe. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono najistotniejsze powikłania pooperacyjne, objawy im towarzyszące oraz sposoby postępowania.
EN
The growing incidence of cancer poses a diagnostic and therapeutic challenge for modern medicine. Surgical treatment remains the standard of care in gynecology, particularly in cancer patients. Proper selection of surgical technique is of key importance for optimal therapeutic outcomes with the lowest risk of postoperative complications. Thorough knowledge of these complications will enable not only proper treatment, but also providing patients with complete, reliable information on possible complications, pain or distant consequences of the chosen procedure. Age and comorbidities are well-known primary factors modifying the postoperative risk. The paper discusses prevention and interdisciplinary treatment of the most important and most common complications after major gynecologic surgeries. Due to the common location of the gastrointestinal, urinary and genital tracts in the abdominal cavity, the treatment of complications after extensive gynecologic surgeries often requires cooperation with a surgeon and an urologist. Proper pre-anesthetic assessment, hydration of the patient, assessment of preoperative nutritional status and an early onset of postoperative nutrition may reduce complications resulting from the clinical condition of the patient. It should be also noted that the proportions of different procedures have changed in recent years, with a gradual replacement of conventional laparotomies and transvaginal surgeries with increasingly popular endoscopic techniques. The paper discusses the most important postoperative complications, their symptoms and treatment strategies based on a literature review.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
101–108
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, IKatedra Ginekologii iPołożnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński
author
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza, Łódź, Polska. Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, IKatedra Ginekologii iPołożnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński
References
 • 1. Erekson EA, Yip SO, Ciarleglio MM et al.: Postoperative complications after gynecologic surgery. Obstet Gynecol 2011; 118: 785–793.
 • 2. Tsukada K, Miyazaki T, Kato H et al.: Body fat accumulation and postoperative complications after abdominal surgery. Am Surg 2004; 70: 347–351.
 • 3. O’Hanlan KA, Dibble SL, Garnier AC et al.: Total laparoscopic hysterectomy: technique and complications of 830 cases. JSLS 2007; 11: 45–53.
 • 4. Cheng H, Clymer JW, Po-Han Chen B et al.: Prolonged operative duration is associated with complications: a systematic review and meta-analysis. J Surg Res 2018; 229: 134–144.
 • 5. Szczeklik A (ed.): Choroby wewnętrzne. Vol. 1, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 • 6. Magrina JF: Complications of laparoscopic surgery. Clin Obstet Gynecol 2002; 45: 469–480.
 • 7. Fuentes MN, Rodríguez-Oliver A, Naveiro Rilo JC et al.: Complications of laparoscopic gynecologic surgery. JSLS 2014; 18. pii: e2014.00058. DOI: 10.4293/JSLS.2014.00058.
 • 8. Leonard F, Lecuru F, Rizk E et al.: Perioperative morbidity of gynecological laparoscopy: a prospective monocenter observational study. Obstet Gynecol Surv 2000; 55: 353–354.
 • 9. Jansen FW, Kapiteyn K, Trimbos-Kemper T et al.: Complications of laparoscopy: a prospective multicentre observational study. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 595–600.
 • 10. Mirhashemi R, Harlow BL, Ginsburg ES et al.: Predicting risk of complications with gynecologic laparoscopic surgery. Obstet Gynecol 1998; 92: 327–331.
 • 11. Śpiewankiewicz B (ed.): Powikłania pooperacyjne w ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009; 2: 108–117; 4: 134–135; 8: 193–200.
 • 12. Herrmann A, De Wilde RL: Adhesions are the major cause of complications in operative gynecology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2016; 35: 71–83.
 • 13. Zdrodowski M, Knapp P, Szyłejko A et al.: Abdominal hysterectomy – spatial model of surgical resection. Curr Gynecol Oncol 2015; 13: 245–255.
 • 14. Park NY, Seong WJ, Chong GO et al.: The effect of nonperitonization and laparoscopic lymphadenectomy for minimizing the incidence of lymphocyst formation after radical hysterectomy for cervical cancer. Int J Gynecol Cancer 2010; 20: 443–448.
 • 15. Robella M, Vaira M, Mellano A et al.: Risk factors for morbidity and postoperative outcome of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. A single-center experience. Eur J Surg Oncol 2013; 39: S37.
 • 16. Sullivan SA, Van Le L, Liberty AL et al.: Association between hypoalbuminemia and surgical site infection in vulvar cancers. Gynecol Oncol 2016; 142: 435–439.
 • 17. Hakim AA, Terada KY: Sentinel node dissection in vulvar cancer. Curr Treat Options Oncol 2006; 7: 85–91.
 • 18. European Society of Gyneacological Oncology: Vulvar Cancer Guidelines. 4–5. Available from: https://www.esgo.org/wp-content/uploads/2016/10/ESGO-Vulvar-cancer-Brochure.pdf.
 • 19. Soper DE, Bump RC, Hurt WG: Wound infection after abdominal hysterectomy: effect of the depth of subcutaneous tissue. Am J Obstet Gynecol 1995; 173: 465–469; discussion 469–471.
 • 20. Lachiewicz MP, Moulton LJ, Jaiyeoba O: Pelvic surgical site infections in gynecologic surgery. Infect Dis Obstet Gynecol 2015; 2015: 614950.
 • 21. Lake AG, McPencow AM, Dick-Biascoechea MA et al.: Surgical site infection after hysterectomy. Obstet Gynecol Surv 2013; 68: 679–680.
 • 22. Mocny G: Gojenie ran u dorosłych – praktyczne repetytorium. Med Prakt Chir 2017; 5 (135): 21–26.
 • 23. Zimmer W, Urbanek T, Stańczyk D: Zamknięcie powłok jamy brzusznej – szew ciągły czy szwy pojedyncze? Chir Pol 2008; 10: 35–43.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-90998950-f2e6-4ded-903e-4056aff217fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.