PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 4 | 237–246
Article title

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy więzadła szerokiego macicy – przegląd literatury i opis przypadku

Content
Title variants
EN
Leiomyosarcoma of the broad ligament of the uterus – a literature review and case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Leiomyosarcoma of the broad ligament of the uterus occurs extremely rarely, usually in postmenopausal women. Objective: A literature review on the occurrence of leiomyosarcoma of the broad ligament and the presentation of a case of leiomyosarcoma of the left broad ligament. Material and methods: Available publications containing case reports regarding leiomyosarcoma of the broad ligament of the uterus were analyzed. Medical records of a 57-year-old patient who underwent surgery at the Department of Gynecology and Obstetrics of the District Hospital in Lipsko n. Wisłą, Poland, were analyzed retrospectively. Earlier surgical treatment and postoperative oncological treatment as well as neurosurgical treatment due to metastasis were also taken into account. Results: In the PubMed database 27 papers reporting 28 cases of leiomyosarcoma of the broad ligament had been published by 28.08.2016. In the case presented in this paper the patient was referred to the department with a diagnosis of left ovarian tumor. A left parametrial and adnexal tumor was removed via laparotomy. The right ovary was excised to the extent that was possible. The appendix and greater omentum were removed. Histopathological diagnosis (tumor of the left parametrium): Leiomyosarcoma G2. The treatment was continued at a cancer clinic, at the Central Teaching Hospital of the Military Medical Academy in Warsaw (at the Department of Neurosurgery) and subsequently at the Department of Radiotherapy of the Holy Cross Cancer Center in Kielce, Poland. The patient died 26 months after the operation. Conclusions: The diagnosis of leiomyosarcoma of the broad ligament in the preoperative period is very difficult. After surgical treatment follow-up diagnostic imaging is necessary due to the aggressive course of the disease.
PL
Wstęp: Mięśniakomięsak gładkokomórkowy więzadła szerokiego macicy występuje niezwykle rzadko, najczęściej u kobiet po menopauzie. Cel pracy: Przegląd piśmiennictwa na temat występowania mięśniakomięsaka gładkokomórkowego więzadła szerokiego i prezentacja przypadku mięśniakomięsaka gładkokomórkowego lewego więzadła szerokiego. Materiał i metody: Dokonano analizy dostępnych publikacji zawierających opisy przypadków mięśniakomięsaka gładkokomórkowego więzadła szerokiego macicy. Analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną 57-letniej pacjentki operowanej na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Rejonowego w Lipsku n. Wisłą. Uwzględniono również wcześniejsze leczenie operacyjne i leczenie onkologiczne po wykonanej operacji, a także leczenie neurochirurgiczne z powodu przerzutów nowotworowych. Wyniki: W bazie PubMed do 28.08.2016 r. opublikowanych zostało 27 prac z opisem 28 przypadków mięśniakomięsaka gładkokomórkowego więzadła szerokiego. W prezentowanym przypadku chora została skierowana do oddziału z rozpoznaniem guza jajnika lewego. Drogą laparotomii wykonano wycięcie guza przymacicza lewego i przydatków lewych. Jajnik prawy wycięto w możliwym do usunięcia fragmencie. Usunięto wyrostek robaczkowy i sieć większą. Rozpoznanie histopatologiczne (guz przymacicza lewego): Leiomyosarcoma G2. Leczenie kontynuowano w Poradni Onkologicznej, w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie (w Klinice Neurochirurgii), a następnie w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Pacjentka zmarła po 26 miesiącach od operacji. Wnioski: Ustalenie rozpoznania mięśniakomięsaka więzadła szerokiego w okresie przedoperacyjnym jest bardzo trudne. Po leczeniu chirurgicznym – ze względu na agresywny przebieg tego schorzenia – konieczne jest prowadzenie badań kontrolnych z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
237–246
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Radom, Polska. Kierownik Oddziału: lek. Mieczysław Szatanek
 • Oddział Chirurgii Ogólnej, Radomski Szpital Specjalistyczny im dr. Tytusa Chałubińskiego, Radom, Polska. Kierownik Oddziału: dr n. med. Robert Rojewski
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Radom, Polska. Kierownik Oddziału: lek. Mieczysław Szatanek
References
 • 1. Panek G: Nienabłonkowe nowotwory trzonu macicy (mięśniaki i mięsaki). In: Markowska J (ed.): Ginekologia onkologiczna. Vol. 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006: 776–783.
 • 2. Makihara N, Maeda T, Ebina Y et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report with CT and MRI images. Eur J Gynaecol Oncol 2014; 35: 174–177.
 • 3. Gupta D, Singh G, Gupta P et al.: Primary leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report with review of literature. Hum Pathol (N Y) 2015; 2: 59–62.
 • 4. Papachatzopoulos S, Theodoridis TD, Zafrakas M et al.: Broad ligament leiomyosarcoma in a premenopausal nulliparous woman: case report and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2009; 30: 452–454.
 • 5. Chaichian S, Mehdizadehkashi A, Tahermanesh K et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament with fever presentation: a case report and review of literature. Iran Red Crescent Med J 2016; 18: e33892.
 • 6. Nishat A, Monali P, Anees A et al.: Broad ligament leiomyosarcoma a diagnostic challenge: case report and review of literature. International Journal of Scientific and Research Publications 2015; 5: 181–185.
 • 7. El-Idrissi F, Fadli A: [Leiomyosarcoma of the broad ligament]. Presse Med 2004; 33: 1004–1005.
 • 8. Mirsadraee S, Mansouri A, Ataei R et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and literature review. Iran J Pathol 2008; 3: 104–108.
 • 9. Lee JF, Yang YC, Lee YN et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament – report of two cases. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 1991; 48: 59–65.
 • 10. Pekin T, Eren F, Pekin O: Leiomyosarcoma of the broad ligament: case report and literature review. Eur J Gynaecol Oncol 2000; 21: 318–319.
 • 11. Shah A, Finn C, Light A: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and literature review. Gynecol Oncol 2003; 90: 450–452.
 • 12. Ben Amara F, Jouini H, Nasr M et al.: Primary leiomyosarcoma of broad ligament. Tunis Med 2007; 85: 591–595.
 • 13. Murialdo R, Usset A, Guido T et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and review of literature. Int J Gynecol Cancer 2005; 15: 1226–1229.
 • 14. Kolusari A, Ugurluer G, Kosem M et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2009; 30: 332–334.
 • 15. Nishino M, Hayakawa K, Minami M et al.: Primary retroperitoneal neoplasms: CT and MR imaging findings with anatomic and pathologic diagnostic clues. Radiographics 2003; 23: 45–57.
 • 16. Akhavan A: The broad ligament leiomyosarcoma metastasis to the abdominal wall. J Nucl Med Radiat Ther 2013; S6: 013.
 • 17. Hendrickson MR, Kempson RL: A diagnostic approach to smooth muscle tumours of the uterus. Curr Diagn Pathol 2000; 6: 21–30.
 • 18. Agarwal U, Dahiya P, Sangwan K: Leiomyosarcoma of the broad ligament mimicking as ovarian carcinoma – a case report. Arch Gynecol Obstet 2003; 269: 55–56.
 • 19. Duhan N, Singh S, Kadian YS et al.: Primary leiomyosarcoma of broad ligament: case report and review of literature. Arch Gynecol Obstet 2009; 279: 705–708.
 • 20. Rutkowski P, Śpiewankiewicz B, Koseła H et al.: Zalecenia postę- powania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki macicy. Curr Gynecol Oncol 1013; 11: 24–32.
 • 21. Reed NS, Mangioni C, Malmström H et al.; European Organisation for Research and Treatment of Cancer GynaecologicalCancer Group: Phase III randomised study to evaluate the role of adjuvant pelvic radiotherapy in the treatment of uterine sarcomas stages I and II: an European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gynaecological Cancer Group Study (protocol 55874). Eur J Cancer 2008; 44: 808–818.
 • 22. Gard GB, Mulvany NJ, Quinn MA: Management of uterine leiomyosarcoma in Australia. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1999; 39: 93–98.
 • 23. The ESMO/European Sarcoma Network Working Group: Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 1012; 23 Suppl 7: vii92–vii99.
 • 24. Giuntoli RL 2nd, Gostout BS, DiMarco CS et al.: Diagnostic criteria for uterine smooth muscle tumors: leiomyoma variants associated with malignant behavior. J Reprod Med 2007; 52: 1001–1010.
 • 25. Neville A, Herts BR: CT characteristics of primary retroperitoneal neoplasms. Crit Rev Comput Tomogr 2004; 45: 247–270.
 • 26. Stita W, Trabelsi A, Hmissa S et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and literature review. European Clinics in Obstetrics and Gynaecology 2008; 3: 127–129.
 • 27. Falconi M, Crippa S, Sargenti M et al.: Pancreatic metastasis from leiomyosarcoma of the broad ligament of the uterus. Lancet Oncol 2006; 7: 94–95.
 • 28. Kir G, Eren S, Akoz I et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament arising in a pre-existing pure neurilemmoma-like leiomyoma. Eur J Gynaecol Oncol 2003; 24: 505–506.
 • 29. Cheng WF, Lin HH, Chen CK et al.: Leiomyosarcoma of the broad ligament: a case report and literature review. Gynecol Oncol 1995; 56: 85–89.
 • 30. Shimm DS, McDonough JF: Leiomyosarcoma of the broad ligament – report of a case. Gynecol Oncol 1987; 26: 123–126.
 • 31. Herbold DR, Fu YS, Silbert SW: Leiomyosarcoma of the broad ligament. A case report and literature review with follow-up. Am J Surg Pathol 1983; 7: 285–292.
 • 32. Raj-Kumar G: Leiomyosarcoma of probable ovarian or broad ligament origin. Br J Obstet Gynaecol 1982; 89: 327–329.
 • 33. Di Domenico A, Stangl F, Bennington J: Leiomyosarcoma of the broad ligament. Gynecol Oncol 1982; 13: 412–415.
 • 34. Weed JC Jr, Podger K: Leiomyosarcoma of the broad ligament coincident with ductal carcinoma of the breast. South Med J 1976; 69: 1379–1380.
 • 35. Ullmann AS, Roumell TL: A case report. Leiomyosarcoma of the broad ligament. Mich Med 1973; 72: 411–414.
 • 36. Lowell DM, Karsh J: Leiomyosarcoma of the broad ligament. A case report. Obstet Gynecol 1968; 32: 107–110.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-90400baa-b02e-4b3e-8886-f7162c565da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.