PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 395–398
Article title

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Neurofibromatosis type II – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 49-letniej chorej z nerwiakowłók-niakowatością typu 2 (neurofibromatosis type II – NF-2), rozpoznaną w wieku 34 lat. Omówiono NF-2 jako jedną z fakomatoz, w której występują m.in. mno-gie zmiany nowotworowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN), przede wszystkim osłoniaki, jak nerwiaki i schwannoma, ale również oponiaki, wyściół-czaki, glejaki włosowatokomórkowe i inne łagodne nowotwory OUN [1]. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana, tym samym nieuleczalna [2], a jedynym sposobem postępowania z chorymi na NF-2 jest dokładna diagnostyka obrazowa, wczesne rozpoznawanie zmian guzowatych OUN i ich usuwanie [3]. Szczególnie ważne jest wczesne rozpoznawanie i leczenie osłoniaków nerwu słuchowego (n. VIII), gdyż tylko wówczas istnieje możliwość zachowania słuchu i w związku z tym zapewnienie komfortu życia chorym z NF-2. Operacyjne usuwanie osłoniaków n. VIII jest zasadniczym sposobem ich leczenia [1].
EN
We present a case report of a 49-year-old female patient with type II neurofi-bromatosis (NF-2), recognized at the age of 34. NF-2 is one of the phakomatoses in which multiple neoplasms of the central nervous system (CNS) occur: neuromas (Schwannomas), meningiomas, ependymomas, pilocytic astrocytomas and other benign neoplasms. NF-2 is an incurable genetic disorder and the only way to treat patients is detailed diagnostic imaging, early recognition and removal CNS tumors. The most important aspect is to recognize and cure Schwannomas of the acoustic nerve in their early stages because it is the only way to prevent hearing loss and to help NF-2 patients to maintain a good quality of life. The main way to treat Schwannomas of the acoustic nerves is their surgical removal.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
395–398
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel./fax 32 789 45 02
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Evans D.G., Kalamarides M., Hunter-Schaedle K. et al. Consensus recommendations to accelerate clinical trials for neurofibromatosis type 2. Clin. Cancer. Res. 2009; 15: 5032–5039.
 • 2. Zajączek S. Nerwiakowłóknikowatosć typu 2. Post. Nauk Med. 2008; 8: 515–518 .
 • 3. Goutagny S., Kalamarides M. Meningiomas and Neurofibromatosis. Springer Science + Bussines media, 2010.
 • 4. Zarys neurochirurgii. Red. M. Ząbek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, s. 108–123.
 • 5. Desouza C.E., Nagpal R.D. Neurofibromatosis 2 (bilateral acustic schwannomas). What is it? A review of literature and an update. J. Postgrad. Med. 1992; 38: 27–31.
 • 6. Marona M., Zwolińska G., Turaj W., Szczudlik A. Nerwiakowłókniakowatość typu 2 u dzieci – trudności diagnostyczne. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 178–184.
 • 7. Holland K. , Kaye A.H. Spinal tumors in neurofibromatosis-2: management considerations – a review. J. Clin. Neurosci. 2009; 16: 169–177.
 • 8. Sharma M.S ., Singh R ., Kale S.S ., Agrawal D ., Sharma B.S ., Mahapatra A.K . Tumor control and hearing preservation after Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannomas in neurofibromatosis type 2. J. Neurooncol. 2010 Jun; 98: 265–270.
 • 9. Combs S.E., Volk S., Schulz-Ertner D., Huber P.E., Thilmann C., Debus J. Management of acoustic neuromas with fractionated stereotactic radiotherapy (FSRT): long-term results in 106 patients treated in a single institution. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005; 63: 75–81.
 • 10. Riina H.A ., Burkhardt J.K ., Santillan A., Bassani L ., Patsalides A ., Boockvar J.A . Short-term clinico-radiographic response to super-selective intra-arterial cerebral infusion of Bevacizumab for the treatment of vestibular schwannomas in Neurofibromatosis type 2. Interv. Neuroradiol. 2012; 18: 127–132.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-903e836b-fdae-4bb3-a4c2-dbe79ccfbc5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.