PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 115-118
Article title

Zapalenie rogów przednich rdzenia (poliomyelitis, choroba Heinego-Medina)

Content
Title variants
EN
Poliovirus
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The poliovirus is classified among the family Picornaviridae and genus Enterovirus. Due to intensive vaccinations with Salk and Sabin vaccines, the worldwide polio epidemics belong to the past; the eradication of polio in the Western countries was achieved by 1991. Neuropathologically, the major changes occur in the anterior horn cells of the spinal cord; lesions are also seen in the brain stem, pons and the cerebellum. The cerebral cortex, except for the precentral gyrus, is unaffected. The disease is biphasic. Initially, it is manifested as a typical viral illness with headache and pharyngitis. Following the incubation period lasting from 9-12 days, the temperature rises again; the signs of meningismus, nausea and vomiting, somnolence or agitation are observed. In a few days, signs of flaccid paralysis including respiratory muscles follow. In 25-60% of survivors, the postpolio progressive muscular atrophy, PPMA develops.
PL
Wirus polio (poliomyelitis, choroba Heinego-Medina) należy do rodzaju Enterovirus, rodziny Picornaviridae (pico - mały, rna - wirus zawierający RNA). W wyniku intensywnej immunizacji za pomocą szczepionek (Sabina i Salka) epidemie poliomyelitis należą do przeszłości, eradykacja wirusa polio w krajach Zachodu dokonała się w 1991 roku; ograniczone epidemie obserwuje się w tych populacjach, które odrzucają szczepienia z przyczyn np. religijnych. W klasycznej postaci największe zmiany występują w rogach przednich rdzenia, szczególnie w odcinku szyjnym i lędźwiowym, poza tym zmiany mogą obejmować rdzeń przedłużony, most, twór siatkowaty i móżdżek; kora, z wyjątkiem zakrętu przedśrodkowego, jest zwykle niezmieniona. Na obraz mikroskopowy składają się zmiany patologiczne neuronów i nacieki zapalne. Początkowo, po kilkudniowym okresie inkubacji, pojawiają się typowe objawy choroby wirusowej z podwyższoną temperaturą, bólami głowy i zapaleniem gardła oraz złym samopoczuciem, które ustępują, a po 9-12 dniach następuje ponowny wzrost temperatury z objawami podrażnienia opon, bólami głowy, sennością lub pobudzeniem i wymiotami. Jest to typowy dwufazowy przebieg choroby. W ciągu kilku dni dołączają się niedowłady wiotkie, głównie mięśni kończyn dolnych (mogą być także zajęte inne mięśnie, w tym mięśnie oddechowe). W około 25% do ponad 60% przypadków w 30 do 40 lat po ustąpieniu objawów choroby pojawiają się nowe; u części chorych występuje powoli narastający niedowład wiotki z zanikiem mięśni i fascykulacjami (ang. postpolio progressive muscular atrophy, PPMA).
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
115-118
Physical description
Contributors
  • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii UMŁ w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
  • Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Śląskiej Akademii Medycznej
  • Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Śląskiej Akademii Medycznej
  • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
  • 1. Bodian D.: Poliomyelitis. W: Minckler J. (red.): Pathology of the Nervous System. McGraw-Hill Book Company 1972: 2323-2344.
  • 2. Julien J., Leparc-Goffart I., Lina B. i wsp.: Postpolio syndrome: poliovirus persistence is involved in the pathogenesis. J. Neurol. 1999; 246: 472-476.
  • 3. Aurlien D., Strandjord R.E., Hegland O.: The postpolio syndrome – a critical comment to the diagnosis. Acta Neurol. Scand. 1999; 100: 76-80.
  • 4. Halstead L.S., Silver J.K.: Nonparalytic polio and postpolio syndrome. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2000; 79: 13-18.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9039a6c0-6f50-40d1-9f86-175be3a6b441
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.