PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | XXII | 4 | 581-599
Article title

Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (The Multidimensional Scale ofPerceived Social Support - MSPSS) została stworzona przez Zimeta i współpracowników (1988) jako samoopisowe narzędzie do oceny spostrzeganego wsparcia społecznego i jest powszechnie wykorzystywane w wielu krajach. Celem prezentowanych badań było opracowanie polskiej adaptacji narzędzia i określenie jego właściwości psychometrycznych. Badana grupa liczyła 1322 osoby. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej adaptacji MSPSS. Ogólnie jej podstawowa struktura zbliżona jest do wersji oryginalnej - eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziły trójczynnikową strukturę (Rodzina, Przyjaciele, Osoba znacząca). Eksploracyjna analiza czynnikowa ukazała, że trójczynnikowe rozwiązanie wyjaśnia 78,80% wariancji. Konfirmacyjna analiza czynnikowa wykazała akceptowalne dopasowanie modelu. Otrzymane rezultaty pokazują, że polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego jest rzetelnym oraz ważnym narzędziem, i może być rekomendowana do użytku przez badaczy w Polsce. Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, pomiar, MSPSS, analizy czynnikowe, polska adaptacja
Year
Volume
Issue
4
Pages
581-599
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9002bcdd-c881-478b-8e45-2cdf9bb32900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.