PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 9 | 4 | 14-20
Article title

Ocena jakości życia pacjentek leczonych onkologicznie z powodu raka piersi

Content
Title variants
EN
Quality of life assessment of oncologically treated patients because of breast cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Obecnie na świecie rak piersi rozpoznawany jest jako co czwarty złośliwy nowotwór u kobiet. Jest on drugą pod względem częstości przyczyną zgonu kobiet chorujących na nowotwór. Choroba często prowadzi do utraty osobistej kontroli. Codziennością staje się obcowanie z negatywnymi emocjami, takimi jak niepewność, niepokój oraz lęk. Kobiety borykają się z całym wachlarzem negatywnych konsekwencji choroby, które są przyczyną rezygnacji oraz działają destrukcyjnie na sferę psychofizyczną. Celem pracy była ocena jakości życia kobiet z rakiem piersi poddanych leczeniu onkologicznemu. Materiał i metody: Ocenie poddano 40 kobiet z rozpoznanym rakiem piersi poddanych leczeniu onkologicznemu w oddziale radioterapii. Do oceny jakości życia zastosowano autorską ankietę oraz kwestionariusz QLQ-BR23. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki pokazały, że najniższą jakość życia respondentek zarejestrowano w domenie określającej perspektywy na przyszłość. Najlepszy wynik zaobserwowano w zakresie domeny odnoszącej się do przyjemności seksualnej i funkcjonowania seksualnego. Badaniami potwierdzono, że pacjentki z wykształceniem zawodowym wskazały na gorszą jakość życia w obrębie domeny obrazującej objawy ze strony piersi. Pacjentki pracujące zawodowo uzyskały gorsze wyniki jakości życia w zakresie funkcji seksualnych i przyjemności z seksu. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy czasem trwania choroby respondentek, a jakością życia.
EN
Introduction: Currently, in the world, breast cancer is recognized as one in four malignant neoplasms in women. It is the second most common cause of death in cancer patients. The disease, which is a threat to women’s lives, leads to the loss of personal control, during its duration it becomes everyday life with negative emotions such as uncertainty, anxiety and anxiety. Women have contact with a range of negative effects that the disease provides, causing them to resign and destructive to the psychophysical sphere. Disorders in the physical and mental aspect of body image, side effects of therapy, sexual relations with a partner and anxiety about health in the future are factors that have a huge impact on the quality of life of patients. The aim of the study was to assess the quality of life of women with breast cancer. Materials and methods: The quality of life of 40 women with breast cancer who underwent oncological treatment was assessed using the author’s questionnaire with 12 questions and QLQ-BR23 questionnaire with 23 questions.. Results and conclusions: Studies have shown that the biggest problem for women was the side effects of the treatment and the most common discomfort during radiation therapy. They are characterized by redness of the skin, general weakness and fatigue, which in turn later translated into, a change in the perception of their body image, a decrease in their attractiveness, a sense of comfort and confidence. The obtained results showed that the lowest quality of life of the respondents was registered in the domain determining future perspectives. The best result was recorded in the domain of sexual pleasure and sexual functioning. When assessing the quality of life of the respondents, it follows that patients with vocational education have a worse quality of life within the domain of breast symptoms. Employed persons surveyed obtained worse quality of life results in terms of sexual functioning and sexual pleasure. Considering the duration of illness of the respondents, there were no statistically significant differences affecting the quality of life.
Keywords
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
14-20
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnow, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnow, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Provincial Hospital St. Łukasz in Tarnow, Poland
References
 • [1] Ahčan, U., Žgajnar, J., Klarendić, M. (2015). Breast Cancer and the best reconstructive options. Restore your body and life: Choosing a state-of-the-art approach for modern women, pod redakcja Uroš Ahčan, 10–13, 194–195.
 • [2] Deręgowska, J. (2012). Kobieta z chorobą nowotworową piersi w sieci wsparcia społecznego. Kontekst jakościowy. Nowiny Lekarskie, 81(3), 203–213.
 • [3] Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych–systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46(1), 25–31.
 • [4] Borkowski, T., Bujko, K., Dedecjus, M. (2015). Onkologia kliniczna. Via Medica., Gdańsk.
 • [5] Jassem, J., Krzakowski, M., Bobek-Billewicz, B. (2018). Breast Cancer. Oncol Clin Pract 14, 214.
 • [6] Lachowicz, M., Etowska, M. (2017). Poziom jakości życia kobiet po przebytym zabiegu mastektomii. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk.
 • [7] Syrek, E. (2001). Jakość życia w chorobie. Społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [8] Tasiemski, T., Kujawa, M., & Pokaczajło, J. (2009). Jakość życia kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 17(4), 48–58.
 • [9] Markowska, J. (2006). Ginekologia onkologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 73–83.
 • [10] Makara-Studzińska, M., Kowalska, A. (2011). Akceptacja siebie po utracie piersi – wsparcie informacyjne. Via Medica. 9(1) 16–21.
 • [11] Zawisza, K., Tobiasz-Adamczyk, B., Nowak, W., Kulig, J., & Jędrys, J. (2010). Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny jakości życia EORTC QLQ C30 oraz jego modułu dotyczącego pacjentek z nowotworami piersi (EORTC QLQ BR23). Ginekol Pol, 81, 262–267.
 • [12] Berkan, M., Berner, A., Bieńkiewicz, A. (2007). Onkologia podręcznik dla studentów i lekarzy, Via Medica, Gdańsk.
 • [13] Jabłoński, J.M., Streb, J., Mirucka, B., Słowik, J.A., Jach, R. (2018). Związek leczenia chirurgicznego (mastektomia vs. zabieg oszczędzający pierś) z akceptacją cielesności, eksponowaniem kobiecości i przeżywaniem intymnej relacji z partnerem w grupie kobiet z rakiem piersi. Psychiatr. Pol. 52(5): 859–872.
 • [14] Stępień, R., & Wiraszka, G. (2011). Znaczenie rodziny w adaptacji funkcjonalnej kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi. Problemy Pielęgniarstwa, 19(3), 372–377.
 • [15] Szpurtacz, K. (2016). Jakość życia kobiet po mastektomii. Pielęgniarstwo Polskie. 3(61), 397–402.
 • [16] Graja, T., & Grodecka-Gazdecka, S. (2005). Czynniki wpływające na jakość życia kobiet leczonych z powodu raka piersi. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, 3(5), 115–120.
 • [17] Pawlik, M., Kaczmarek-Borowska, B. (2013). Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Wydawnictwo UR, Rzeszów. 203–210.
 • [18] Białek, K., Bolek, K., Kowalczyk, R., Lew-Starowicz, Z. (2015). Seksualność i jakość życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza porównawcza. Prawo i społeczeństwo. 15(4): 121–129.
 • [19] Lachowicz, M., Etowska, M. (2017). Poziom jakości życia kobiet po przebytym zabiegu mastektomii. Choroby XXI wieku – wyzwania w pracy fizjoterapeuty red. M. Podgorska. Wydawnictwo Wyższek Szkoły Zarządzania, Gdańsk.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8fd8a907-f736-442c-876f-e39dfa984620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.