PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 125-130
Article title

Transseksualizm – pytania i wątpliwości

Content
Title variants
EN
Transsexualism – questions and concerns
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiek dojrzewania jest czasem określania własnej tożsamości, odkrywania pragnień, dążeń, również w sferze seksualności. Poszukiwanie siebie, własnej orientacji seksualnej, znajdowanie pierwszych obiektów pożądania jest dla adolescenta nowym, ważnym przeżyciem, wyzwalającym silne emocje. Czasami jednak młody człowiek staje wobec dużych trudności, bowiem to, co odkrywa w sobie, nie znajduje umocowania w społecznych normach, nie jest akceptowane przez rodzinę i otoczenie, a w związku z tym dla samego adolescenta staje się ciężarem trudnym do uniesienia. Konsekwencją nieradzenia sobie z własną seksualnością, jej odbiorem rodzinnym lub społecznym mogą być zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia odżywiania oraz różnorodne formy autoagresji. W obliczu wysokiego ryzyka występowania zaburzeń psychicznych u osób w wieku rozwojowym, u których seksualność kształtuje się w sposób odmienny, należy rozważać szerokie spektrum czynników mogących determinować takie, a nie inne oblicze seksualności. Intencją autorów pracy było przedstawienie, w oparciu o przypadek kliniczny, historii człowieka odkrywającego swoją tożsamość płciową, biorąc pod uwagę zarówno osobnicze uwarunkowania, przebyte zdarzenia traumatyczne, jak i kontekst rodzinny pacjenta oraz konsekwencje procesu coming out. Autorzy starali się zwrócić uwagę na złożoność i wielostopniowość procesu ujawniania się, który stał się możliwy dopiero po zapewnieniu adolescentowi zrozumienia, wsparcia i akceptacji. Tym samym ukazano kluczową rolę środowiska, które może sprzyjać procesowi odkrywania się i umożliwić go lub przeciwnie – utrudnić czy też całkowicie go zablokować. Transseksualizm w różnych środowiskach budzi sporo kontrowersji, pytań i wątpliwości. Historia hospitalizowanego pacjenta obrazuje złożoność problemów, z którymi zmagają się osoby z zaburzeniami tożsamości płciowej. W ocenie autorów priorytetem są kompleksowe i zintegrowane oddziaływania terapeutyczne, umożliwiające osobom transseksualnym spokojne i godne życie w harmonii ze sobą oraz otaczającym je światem.
EN
Puberty is the time to determine self‑identity, wishes and desires, also those concerning one’s sexuality. Searching the self, one’s sexual orientation, and finding first objects of desire are crucial as well as stressful and emotional experiences for adolescents. A young person faces many problems on her/his journey to self‑discovery, especially if what she/he finds does not fit the social context and/or is not accepted by the families and friends. Such issues develop into a burden hard to bear for the adolescent. Problems with accepting one’s sexuality and how it is perceived by the family and/or the society may result in depression, anxiety, eating disorders or different forms of self‑aggression. In the face of such dangerous risks to mental health of an adolescent it is worth to consider the broad spectrum of aspects determining sexual diversity and the consequence of coming‑out. The authors wanted to analyze the context of transsexualism based on a case study, taking into consideration the patient’s personality patterns, family background,trauma factors and the consequences of coming out within the family and social context in conservative society. The authors wanted to present a case study of a person discovering his sexual identity taking into consideration the inter‑subject conditions, previous traumatic events as well as the patient’s family context. The authors wanted to emphasize the complexity of the coming‑out process, which is possible only in the atmosphere of understanding, support and acceptance. Thus the crucial role of the environment, which might foster and facilitate the process of self‑discovery or thwart it, has been shown. Controversies, questions and doubts connected with transsexualism are present in many different environments. The case study of the hospitalized patient shows the complexity of problems the patients with sexual identity disorders have to deal with on daily basis. According to the authors, comprehensive and integrated therapeutic activities should be a priority giving transsexual patients a chance for calm and dignified life in harmony with themselves and the world around them.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
125-130
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Leszek Bidzan
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Leszek Bidzan
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Leszek Bidzan
References
 • 1. Długołęcka A.: Pokochałaś 1. kobietę… Elma Books, Warszawa 2005.
 • 2. Zucker K.J., Bradley S.J.: Gender Identity Disorder and Psychosexual Problems in Children and Adolescents. Guilford Press, New York 1995.
 • 3. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.: Psychopatologia. Zysk i S‑ka, Poznań 2003.
 • 4. Carroll R.A.: Rozpoznanie i leczenie zespołu dezaprobaty płci. W: Leiblum S.R., Rosen R.C. (red.): Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 5. Łucka I., Trybus‑Piotrowska M., Rzeszotarska‑Wichorowska R.: Zespoły psychopatologiczne a problem orientacji seksualnej u młodzieży. Psychiatr. Pol. 2006; 40; 1129‑1136.
 • 6. Fergusson D.M., Horwood L.J., Beautrais A.L.: Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people? Arch. Gen. Psychiatry 1999; 56: 876‑880.
 • 7. King M., McKeown E., Warner J. i wsp.: Mental health and quality of life of gay men and lesbians in England and Wales: controlled, cross‑sectional study. Br. J. Psychiatry 2003; 183: 552‑558.
 • 8. Cochran S.D., Mays V.M.: Relation between psychiatric syndromes and behaviorally defined sexual orientation in a sample of the US population. Am. J. Epidemiol. 2000; 151: 516‑523.
 • 9. The World Professional Association for Transgender Health (WPATH), formerly known as the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA). Adres: www.wpath.org.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8f0af1c7-2096-444c-af13-7c97a651479b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.