PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 195–202
Article title

ADHD u osób dorosłych – rozpoznawanie, przyczyny i skutki

Content
Title variants
EN
Adult ADHD – diagnosis, causes and outcomes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to schorzenie neurobiologiczne, którego objawy ujawniają się w dzieciństwie i często utrzymują się w wieku dorosłym. Obraz kliniczny zaburzenia ulega zmianom na poszczególnych etapach rozwoju: wraz z wiekiem obserwuje się spadek impulsywności i nadruchliwości oraz pogłębienie deficytów uwagi. Pierwotnymi przyczynami zespołu są mutacje genowe, anatomiczne i funkcjonalne anomalie struktur mózgowych oraz związane z nimi charakterystyczne wzorce przetwarzania informacji, specyficzny neurometabolizm, zaburzenia neurorozwojowe, a także oddziaływanie czynników prenatalnych i środowiskowych. Światowe badania potwierdzają, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi powoduje długofalowe negatywne skutki. Osoby dotknięte tym zaburzeniem najczęściej wkraczają w dorosłość z bagażem przykrych doświadczeń i zaburzeń współwystępujących, co pociąga za sobą szereg niekorzystnych konsekwencji psychospołecznych. Dorośli cierpiący na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi napotykają wiele trudności w sferze społecznej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej. Brak profesjonalnej diagnozy i wiedzy na temat zaburzenia sprawia, że często nie otrzymują adekwatnej, specjalistycznej pomocy. W artykule omówiono czynniki prowadzące do rozwoju zaburzenia i objawy występujące w życiu dorosłym. Wskazano również na znaczące obciążenie, jakie towarzyszy funkcjonowaniu z objawami syndromu w różnych sferach życiowej aktywności. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa i specjalistów odnośnie do rozpowszechnienia, istoty i konsekwencji występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w życiu dorosłym.
EN
Attention-deficit/hyperactivity disorder is a neurobiological condition, which has its onset in childhood and often persists into adulthood. The clinical picture of the disorder changes at different developmental stages. Hyperactivity and impulsiveness decrease, whereas attention deficits increase with age. Genetic, anatomical and functional anomalies within the cerebral structures and the resulting patterns of information processing, specific neurometabolism, neurodevelopmental disorders as well as the influence of prenatal and environmental factors are the primary causes of the syndrome. Global research confirms that attention-deficit/hyperactive disorder has negative lifetime consequences. People affected by this disorder often enter adulthood burdened with negative experiences and coexisting disorders, which contribute to psychosocial impairment. Adults with attention-deficit/hyperactive disorder are faced with numerous social, family, professional and health problems. Lack of professional diagnosis and knowledge of the disorder often prevents adequate and professional treatment. The paper discusses different factors that contribute to the development of the disorder as well as the symptoms that occur in adult life. It also points to the significant burden associated with functioning with the symptoms in various spheres of life. The article emphasises the need for increased public and professionals’ awareness of the prevalence, the nature and the consequences of attention-deficit/hyperactive disorder in adulthood.
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
195–202
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Able SL, Haynes V, Vietri J et al.: ADHD among adults in Europe and the United States: socio-demographics, comorbidities, health care resource use and work productivity. Value Health 2013; 16: A65.
 • Aduen PA, KoflerMJ, Cox DJ et al.: Motor vehicle driving in high incidence psychiatric disability: comparison of drivers with ADHD, depression, and no known psychopathology. J Psychiatr Res 2015; 64: 59–66.
 • Agha SS, Zammit S, Thapar A et al.: Are parental ADHD problems associated with a more severe clinical presentation and greater family adversity in children with ADHD? Eur Child Adolesc Psychiatry 2013; 22: 369–377.
 • Almeida Montes LG, Ricardo-Garcell J, Barajas De La Torre LB et al.: Clinical correlations of grey matter reductions in the caudate nucleus of adults with attention deficit hyperactivity disorder. J Psychiatry Neurosci 2010; 35: 238–246.
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition (DSM-5). American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 • Antshel KM, Faraone SV, Maglione K et al.: Is adult attention deficit hyperactivity disorder a valid diagnosis in the presence of high IQ? Psychol Med 2009; 39: 1325–1335.
 • Asherson P, Akehurst R, Kooij JJS et al.: Under diagnosis of adult ADHD: cultural influences and societal burden. J Atten Disord 2012; 16 (suppl): 20S–38S.
 • Asherson P, Manor I, Huss M: Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: update on clinical presentation and care. Neuropsychiatry 2014; 4: 109–128.
 • Barbaresi WJ, Colligan RC, Weaver AL et al.: Mortality, ADHD, and psychosocial adversity in adults with childhood ADHD: a prospective study. Pediatrics 2013; 131: 637–644.
 • Barkley RA, Fischer M, Smallish L et al.: Young adult outcome of hyperactive children: adaptive functioning in major life activities. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006; 45: 192–202.
 • Becker SP, Leopold DR, Burns GL et al.: The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo: a meta-analysis and critical review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016; 55: 163–178.
 • Biederman J, Faraone SV, Keenan K et al.: Further evidence for familygenetic risk factors in attention deficit hyperactivity disorder. Patterns of comorbidity in probands and relatives in psychiatrically and pediatrically referred samples. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 728–738.
 • Biederman J, Faraone SV, Spencer TJ et al.: Functional impairments in adults with self-reports of diagnosed ADHD: a controlled study of 1001 adults in the community. J Clin Psychiatry 2006; 67: 524–540.
 • Borkowska AR: Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Castellanos FX: Proceed, with caution: SPECT cerebral blood flow studies of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. J Nucl Med 2002; 43: 1630–1633.
 • Chang Z, Lichtenstein P, D’Onofrio BM et al.: Serious transport accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study. JAMA Psychiatry 2014; 71: 319–325.
 • Chronis-Tuscano A, Stein MA: Pharmacotherapy for parents with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): impact on maternal ADHD and parenting. CNS Drugs 2012; 26: 725–732.
 • Chudal R, Joelsson P, Gyllenberg D et al.: Parental age and the risk of attention-deficit/hyperactivity disorder: a nationwide, population-based cohort study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015; 54: 487–494.e1.
 • Docet MF, Larrañaga A, Pérez Méndez LF et al.: Attention deficit hyperactivity disorder increases the risk of having abnormal eating behaviours in obese adults. Eat Weight Disord 2012; 17: e132–e136.
 • Dodig-Curković K, Dovhanj J, Curković M et al.: [The role of zinc in the treatment of hyperactivity disorder in children]. Acta Med Croatica 2009; 63: 307–313.
 • Faraone SV, Biederman J: What is the prevalence of adult ADHD? Results of a population screen of 966 adults. J Atten Disord 2005; 9: 384–391.
 • Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE et al.: Molecular genetics of attentiondeficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry 2005; 57: 1313–1323.
 • Figueroa R: Use of antidepressants during pregnancy and risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in the offspring. J Dev Behav Pediatr 2010; 31: 641–648.
 • Gale CR, Robinson SM, Godfrey KM et al.: Oily fish intake during pregnancy – association with lower hyperactivity but not with higher fullscale IQ in offspring. J Child Psychol Psychiatry 2008; 49: 1061–1068.
 • Galéra C, Côté SM, Bouvard MP et al.: Early risk factors for hyperactivity-impulsivity and inattention trajectories from age 17 months to 8 years. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 1267–1275.
 • Gilbert DL, Isaacs KM, Augusta M et al.: Motor cortex inhibition: a marker of ADHD behavior and motor development in children. Neurology 2011; 76: 615–621.
 • Hallowell EM, Ratey JJ: Jak żyć z ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań. Media Rodzinna, Poznań 2007.
 • Hercigonja Novkovic V, Rudan V, Pivac N et al.: Platelet serotonin concentration in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychobiology 2009; 59: 17–22.
 • Kawatkar AA, Knight TK, Moss RA et al.: Impact of mental health comorbidities on health care utilization and expenditure in a large US managed care adult population with ADHD. Value Health 2014; 17: 661–668.
 • Kebir O, Tabbane K, Sengupta S et al.: Candidate genes and neuropsychological phenotypes in children with ADHD: review of association studies. J Psychiatry Neurosci 2009; 34: 88–101.
 • Klassen LJ, Katzman MA, Chokka P: Adult ADHD and its comorbidities, with a focus on bipolar disorder. J Affect Disord 2010; 124: 1–8.
 • Koisaari T, Michelsson K, Holopainen JM et al.: Traffic and criminal behavior of adults with attention deficit-hyperactivity with a prospective follow-up from birth to the age of 40 years. Traffic Inj Prev 2015; 16: 824–830.
 • Kooij JJS, Michielsen M, Kruithof H et al.: ADHD in old age: a review of the literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother 2016; 16: 1371–1381.
 • Kooij SJJ, Bejerot S, Blackwell A et al.: European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: the European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry 2010; 10: 67.
 • Kuntsi J, Wood AC, Rijsdijk F et al.: Separation of cognitive impairments in attention-deficit/hyperactivity disorder into 2 familial factors. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: 1159–1167.
 • Kuriyan AB, Pelham WE Jr, Molina BS et al.: Young adult educational and vocational outcomes of children diagnosed with ADHD. J Abnorm Child Psychol 2013; 41: 27–41.
 • Landaas ET, Halmøy A, Oedegaard KJ et al.: The impact of cyclothymic temperament in adult ADHD. J Affect Disord 2012; 142: 241–247.
 • Li J, Olsen J, Vestergaard M et al.: Attention-deficit/hyperactivity disorder in the offspring following prenatal maternal bereavement: a nationwide follow-up study in Denmark. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010; 19: 747–753.
 • Lim L, Chantiluke K, Cubillo AI et al.: Disorder-specific grey matter deficits in attention deficit hyperactivity disorder relative to autism spectrum disorder. Psychol Med 2015; 45: 965–976.
 • Linnet KM, Wisborg K, Agerbo E et al.: Gestational age, birth weight, and the risk of hyperkinetic disorder. Arch Dis Child 2006; 91: 655–660.
 • Lui JH, Johnston C, Lee CM et al.: Parental ADHD symptoms and selfreports of positive parenting. J Consult Clin Psychol 2013; 81: 988–998.
 • Malmberg K, Wargelius HL, Lichtenstein P et al.: ADHD and disruptive behavior scores – associations with MAO-A and 5-HTT genes and with platelet MAO-B activity in adolescents. BMC Psychiatry 2008; 8: 28.
 • Margari F, Craig F, Petruzzelli mg et al.: Parents psychopathology of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Res Dev Disabil 2013; 34: 1036–1043.
 • Matthies S, Philipsen A: Comorbidity of personality disorders and adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) – review of recent findings. Curr Psychiatry Rep 2016; 18: 33.
 • McLoughlin G, Ronald A, Kuntsi J et al.: Genetic support for the dual nature of attention deficit hyperactivity disorder: substantial genetic overlap between the inattentive and hyperactive–impulsive components. J Abnorm Child Psychol 2007; 35: 999–1008.
 • Melchior M, Hersi R, van der Waerden J et al.; EDEN Mother-Child Cohort Study Group: Maternal tobacco smoking in pregnancy and children’s socio-emotional development at age 5: the EDEN mother-child birth cohort study. Eur Psychiatry 2015; 30: 562–568.
 • Michielsen M, Comijs HC, Aartsen MJ et al.: The relationships between ADHD and social functioning and participation in older adults in a population-based study. J Atten Disord 2015; 19: 368–379.
 • Minde K, Eakin L, Hechtman L et al.: The psychosocial functioning of children and spouses of adults with ADHD. J Child Psychol Psychiatry 2003; 44: 637–646.
 • Moss SB, Nair R, Vallarino A et al.: Attention deficit/hyperactivity disorder in adults. Prim Care 2007; 34: 445–473.
 • Narr KL, Woods RP, Lin J et al.: Widespread cortical thinning is a robust anatomical marker for attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 48: 1014–1022.
 • Nigg JT, Lewis K, Edinger T et al.: Meta-analysis of attention-deficit/ hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012; 51: 86–97.e8.
 • Nigg JT, Nikolas M, Mark Knottnerus G et al.: Confirmation and extension of association of blood lead with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and ADHD symptom domains at populationtypical exposure levels. J Child Psychol Psychiatry 2010; 51: 58–65.
 • Pagoto S, Curtin C, Appelhans BM et al.: Attention deficit/hyperactivity disorder and the clinical management of obesity. Curr Obes Rep 2012; 1: 80–86.
 • Pąchalska M: Neuropsychologia kliniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Philipsen A: Differential diagnosis and comorbidity of attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) and borderline personality disorder (BPD) in adults. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006; 256 Suppl 1: i42–i46.
 • Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL et al.: The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007; 164: 942–948.
 • Rubia K, Smith AB, Brammer MJ et al.: Temporal lobe dysfunction in medication-naïve boys with attention-deficit/hyperactivity disorder during attention allocation and its relation to response variability. Biol Psychiatry 2007; 62: 999–1006.
 • Rutter M: Genes and Behavior: Nature–Nurture Interplay Explained. Blackwell Publishing, London 2006.
 • Sagvolden T, Johansen EB, Aase H et al.: A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes. Behav Brain Sci 2005; 28: 397–419.
 • Schlotz W, Jones A, Phillips DIW et al.: Lower maternal folate status in early pregnancy is associated with childhood hyperactivity and peer problems in offspring. J Child Psychol Psychiatry 2010; 51: 594–602.
 • Shaw P, Eckstrand K, Sharp W et al.: Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. Proc Natl Acad Sci U S A 2007; 104: 19649–19654.
 • Sprich S, Biederman J, Crawford MH et al.: Adoptive and biological families of children and adolescents with ADHD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 1432–1437.
 • Sternat T, Katzman MA: Neurobiology of hedonic tone: the relationship between treatment-resistant depression, attention-deficit hyperactivity disorder, and substance abuse. Neuropsychiatr Dis Treat 2016; 12: 2149–2164.
 • Storebø OJ, Simonsen E: Is ADHD an early stage in the development of borderline personality disorder? Nord J Psychiatry 2014; 68: 289–295.
 • Szewczuk-Bogusławska M, Flisiak-Antonijczuk H: Czy zmiana kryteriów diagnostycznych ułatwi rozpoznanie ADHD u dorosłych? Psychiatr Pol 2013; 47: 293–302.
 • Tripp G, Wickens JR: Neurobiology of ADHD. Neuropharmacology 2009; 57: 579–589.
 • Turgay A, Goodman DW, Asherson P et al.; ADHD Transition Phase Model Working Group: Lifespan persistence of ADHD: the life transition model and its application. J Clin Psychiatry 2012; 73: 192–201.
 • Wietecha L, Williams D, Shaywitz S et al.: Atomoxetine improved attention in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder and dyslexia in a 16 week, acute, randomized, doubleblind trial. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013; 23: 605–613.
 • Witt O, Brücher K, Biegel G et al.: [Adult ADHD versus borderline personality disorder: criteria for differential diagnosis]. Fortschr Neurol Psychiatr 2014; 82: 337–345.
 • Yoshimasu K, Barbaresi WJ, Colligan RC et al.: Childhood ADHD is strongly associated with a broad range of psychiatric disorders during adolescence: a population-based birth cohort study. J Child Psychol Psychiatry 2012; 53: 1036–1043.
 • Young S, Bramham J: ADHD in Adults. A Psychological Guide to Practice. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2007.
 • Zametkin AJ, Nordahl TE, Gross M et al.: Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset. N Engl J Med 1990; 323: 1361–1366.
 • Zhu P, Hao JH, Tao RX et al.: Sex-specific and time-dependent effects of prenatal stress on the early behavioral symptoms of ADHD: a longitudinal study in China. Eur Child Adolesc Psychiatry 2015; 24: 1139–1147.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8ec6ac29-ceb1-4d16-8090-4055ef00af44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.