PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 271–278
Article title

Terapia czaszkowo-krzyżowa formą wyciszenia w nadreaktywności dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Craniosacral therapy as a relaxation method for hyperreactivity in a child with sensory integration disorder – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zaburzenie przetwarzania sensorycznego, tzw. dysfunkcja integracji sensorycznej, występuje wówczas, gdy mózg nieprawidłowo analizuje bodźce docierające ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Dzięki prawidłowej integracji sensorycznej dziecko może właściwie funkcjonować w codziennym życiu (nauka, zabawa, wypoczynek), natomiast dzieci z nieprawidłową integracją sensoryczną często cechuje brak równowagi psychoafektywnej. Cierpią one na schorzenia psychosomatyczne, których źródłem może być np. stres spowodowany współzawodnictwem szkolnym. Dzieci z tym zaburzeniem potrzebują relaksacji, aby odzyskać niezbędną równowagę, będącą warunkiem właściwego rozwoju fizycznego i psychicznego. Celem pracy jest ocena efektów terapii zastosowanej u siedmioletniej dziewczynki ze stwierdzonymi deficytami w zakresie układów przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego. Wykorzystano metodę czaszkowo-krzyżową i metodę integracji sensorycznej. Terapia relaksacyjna wpłynęła korzystnie na rozwój i zachowanie dziecka oraz na jego sposób porozumiewania się z otoczeniem. U pacjentki nie występują już miejsca przeczulicy, obecne przed terapią. Nie występują również działania autoagresywne, które obserwowano wcześniej. W trakcie terapii zwiększyła się ponadto niezależność dziecka, tak ważna w rozwoju psychospołecznym.
EN
Impaired sensory processing, the so-called sensory integration disorder, occurs when the brain is unable to correctly process the stimuli coming from the internal and the external environment. Proper sensory integration allows the child for normal everyday functioning (learning, playing, resting), whereas children with impaired sensory integration often lack the psycho-affective balance. They suffer from psychosomatic disorders, which may be caused by e.g. stress due to peer competition at school. Children affected by this disorder need relaxation to regain the balance necessary for proper physical and mental development. The aim of the study is to assess the therapeutic outcomes in a 7-year-old girl diagnosed with vestibular, tactile and proprioceptive deficits. Craniosacral therapy and somatosensory integration method were used. Relaxation therapy had beneficial effects on child’s development, behaviour and the manner of communication with the environment. The hyperesthesia sites, which were present before the therapy, resolved. Previously reported self-aggressive behaviours are no longer observed. Furthermore, the child’s independence, which is crucial for the psychosocial development, also increased during the therapy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
271–278
Physical description
Contributors
 • Zakład Podstaw Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska. p.o. Kierownik Zakładu Podstaw Fizjoterapii: dr n. med. Agnieszka Radzimińska, Kierownik Katedry Fizjoterapii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch
 • Zakład Podstaw Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska. p.o. Kierownik Zakładu Podstaw Fizjoterapii: dr n. med. Agnieszka Radzimińska, Kierownik Katedry Fizjoterapii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch
 • Zakład Podstaw Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska. p.o. Kierownik Zakładu Podstaw Fizjoterapii: dr n. med. Agnieszka Radzimińska, Kierownik Katedry Fizjoterapii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch
References
 • 1. Wintrebert H: Relaksacja dziecka. NPDNPROTOTO, Wrocław 2012.
 • 2. Kranowitz CS: Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.
 • 3. Masgutowa S, Regner A: Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Continuo, Wrocław 2009.
 • 4. Sadowska L (ed.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. AWF Wrocław, Wrocław 2000.
 • 5. Eide FF: Sensory integration – current concepts and practical implications. Sensory Integration Special Interest Section Quarterly 2003; 26: 1–3.
 • 6. Białoszewski D, Bebelski M, Lewandowska M et al.: Przydatność terapii czaszkowo-krzyżowej w leczeniu chorych z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Doniesienie wstępne. Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16: 605–615.
 • 7. Gilchrist R: Podstawy terapii czaszkowo-krzyżowej. Ujęcie biodynamiczne. 1st ed., Virgo, Warszawa 2013.
 • 8. Szwacz K, Piotrowicz M, Śliwiński Z: Terapia czaszkowo-krzyżowa. In: Śliwiński Z, Sieroń A (eds.): Wielka fizjoterapia. Vol. 3. 1st ed., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014: 70–80.
 • 9. Peirsmann N, Peirsmann E: Terapia czaszkowo-krzyżowa u dzieci i niemowląt. Virgo, Warszawa 2011.
 • 10. Miszewski WJ, Miszewska A: Nowoczesne metody fizjoterapii – terapia czaszkowo-krzyżowa. Med Rodz 2014; 3: 141–146.
 • 11. Green C, Martin CW, Bassett K et al.: A systematic review of craniosacral therapy: biological plausibility, assessment reliability and clinical effectiveness. Complement Ther Med 1999; 7: 201–207.
 • 12. Sommerfeld P, Kaider A, Klein P: Inter- and intraexaminer reliability in palpation of the “primary respiratory mechanism” within the “cranial concept.” Man Ther 2004; 9: 22–29.
 • 13. Moran RW, Gibbons P: Intraexaminer and interexaminer reliability for palpation of the cranial rhythmic impulse at the head and sacrum. J Manipulative Physiol Ther 2001; 24: 183–190.
 • 14. Gillespie BR: Case study in attention-deficit/hyperactivity disorder: the corrective aspect of craniosacral fascial therapy. Explore (NY) 2009; 5: 296–298.
 • 15. Green VA, Pituch KA, Itchon J et al.: Internet survey of treatments used by parents of children with autism. Res Dev Disabil 2006; 27: 70–84.
 • 16. Wong HHL, Smith RG: Patterns of complementary and alternative medical therapy use in children diagnosed with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2006; 36: 901–909.
 • 17. Autism Research Institute (2011). Available from: http://www. autism.com/faq_complementary_treatments.asp.
 • 18. Wittman R, Vallone S, Williams K: Chiropractic management of six-year-old child with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). J Clin Chiropr Pediatr 2009; 10: 612–620.
 • 19. Sinha D, Efron D: Complementary and alternative medicine use in children with attention deficit hyperactivity disorder. J Paediatr Child Health 2005; 41: 23–26.
 • 20. Mileski ME, McClay R: The role of chiropractic in the treatment of ADHD. Dynamic Chiropr 2003; 21: 1–6.
 • 21. Duncan B, McDonough-Means S, Worden K et al.: Effectiveness of osteopathy in the cranial field and myofascial release versus acupuncture as complementary treatment for children with spastic cerebral palsy: a pilot study. J Am Osteopath Assoc 2008; 108: 559–570.
 • 22. Hurvitz EA, Leonard C, Ayyangar R et al.: Complementary and alternative medicine use in families of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 364–370.
 • 23. Oppenheim WL: Complementary and alternative methods in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2009; 51 Suppl 4: 122–129.
 • 24. Weisleder P: Unethical prescriptions: alternative therapies for children with cerebral palsy. Clin Pediatr (Phila) 2010; 49: 7–11.
 • 25. Hawk C, Schneider M, Ferrance RJ et al.: Best practices recommendations for chiropractic care for infants, children, and adolescents: results of a consensus process. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32: 639–647.
 • 26. Hawk C, Schneider MJ, Vallone S et al.: Best practices for chiropractic care of children: a consensus update. J Manipulative Physiol Ther 2016; 39: 158–168.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8ea87e35-9dcd-40c7-8f9b-beb85709a932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.