Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | XXV | 3 | 293–303

Article title

Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciał

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Osoby potępiające niektóre zachowania związane z traktowaniem własnego ciała (np. aborcja czy przypadkowy seks) najczęściej odwołują się do argumentów akcentujących rolę krzywdy lub tradycji. Celem opisywanych badań była konfrontacja tych uzasadnień z hipotezą wywiedzioną z koncepcji fundamentów moralnych mówiącą o tym, że źródeł negatywnej oceny takich zachowań należy poszukiwać w silnej akceptacji fundamentu moralnego świętości. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 312 osób (222 kobiety, 89 mężczyzn, jedna osoba nie podała płci) w wieku od 18 do 84 lat (M = 34,34; SD = 14,4), które wypełniały kwestionariusz fundamentów moralnych mierzący poziom akceptacji kodów moralnych, dokonywały oceny moralnej sześciu zachowań związanych z traktowaniem własnego ciała oraz ustosunkowały się do kwestii legalizacji związków jednopłciowych oraz edukacji seksualnej. Wyniki potwierdzają hipotezę o tym, że potępienie moralne omawianej kategorii zachowań jest przede wszystkim zakorzenione w etyce świętości, jednocześnie kwestionując uzasadnienia akcentujące role krzywdy lub tradycji. W dyskusji wskazano na wnioski dla intuicjonistycznego modelu oceny moralnej oraz dla rozumienia toczącej się w Polsce debaty publicznej.

Year

Volume

XXV

Issue

3

Pages

293–303

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-8e73da7b-0dc0-4e85-96c2-e08d903dab9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.