PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 253–262
Article title

Elastografia TSI w diagnostyce przewlekłej nefropatii nerki przeszczepionej

Content
Title variants
EN
TSI ultrasound elastography for the diagnosis of chronic allograft nephropathy in kidney transplanted patients
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: To answer the question whether the TSI (tissue strain imaging) sonoelastography
technique can contribute to the diagnosis of chronic renal allograft damage. Material
and methods: A prospective study of 112 patients between June 2010 and April 2011 was
conducted to compare elastography data with biopsy results and laboratory parameters
in order to determine whether any correlations exist. Elastography parameters were
acquired with a high-end ultrasound system and analyzed using the semiquantitative
strain ratio. For comparison, patients were divided into three groups based on biopsy
findings (Banff classification): group A: biopsy not necessary; group B: Banff grade I;
group C: Banff grades II and III. Correlations were assessed by means of correlation
(Pearson) and regression analysis. Differences between ordinal groups were tested
for statistical significance by the Mann-Whitney U test. Results: Mean patient age was
54.2 ± 15.01 years. Fifty-nine percent of the patients were male. The calculated TSI strain
ratio of groups A and C differed significantly (p = 0.024). Groups B and C (p = 0.056)
and groups A and B (p = 0.88) showed no significant difference. The TSI strain ratio
did not correlate with glomerular filtration rate (r = 0.105) or creatinine (r = 0.092).
Conclusion: The TSI sonoelastography technique can contribute to the differentiation of
different stages of renal graft damage (according to Banff classification). However, significant
results were not observed for all investigated features. The TSI technique should
be further evaluated in future studies including larger numbers of patients.
PL
Cel: Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy sonoelastografia TSI (tissue strain
imaging – obrazowanie odkształcenia tkanek) może pomóc w rozpoznaniu przewlekłego
uszkodzenia nerki przeszczepionej. Materiał i metody: Badanie prospektywne, przeprowadzone
od czerwca 2010 do kwietnia 2011 roku, objęło 112 pacjentów. Porównano dane
uzyskane w badaniu elastograficznym z wynikami biopsji oraz z parametrami laboratoryjnymi
w celu zbadania ewentualnych zależności między nimi. Dane elastograficzne zostały
uzyskane przy użyciu wysokiej klasy sprzętu ultrasonograficznego, a ich analizę przeprowadzono,
wykorzystując półilościowy wskaźnik odkształcenia (semiquantitative strain
ratio). W celach porównawczych pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy na podstawie
wyniku biopsji (według klasyfikacji Banff): grupa A: biopsja nie jest konieczna, grupa B:
stopień I w klasyfikacji Banff oraz grupa C: stopnie II i III według klasyfikacji Banff.
Korelacje oceniono za pomocą analizy korelacji (Pearsona) i regresji. Z kolei do oceny
istotności statystycznej różnic między badanymi grupami posłużył test U Manna-Whitneya.
Wyniki: Średnia wieku pacjentów wynosiła 54,2 ± 15,01 roku. Mężczyźni stanowili
59% badanych. Wykazano istotną różnicę między wskaźnikami odkształcenia TSI dla
grup A i C (p = 0,024). Nie wykazano natomiast istotnych różnic między grupami B i C
(p = 0,056) oraz A i B (p = 0,88). Nie wykazano również korelacji pomiędzy wskaźnikiem
odkształcenia TSI a współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (r = 0,105) i kreatyniną
(r = 0,092). Wnioski: Sonoelastografia TSI może pomóc w różnicowaniu poszczególnych
stadiów uszkodzenia przeszczepu (na podstawie klasyfikacji Banff). Jednak nie
dla wszystkich badanych cech otrzymane wyniki były istotne statystycznie. Technika TSI
powinna być przedmiotem dalszych badań obejmujących większą liczbę pacjentów.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
253–262
Physical description
Contributors
author
 • Department of Radiology, Charité, Berlin, Germany
 • Department of Nephrology, Charité, Berlin, Germany
author
 • Department of Obstetrics, Charité, Berlin, Germany
 • Department of Radiology, Charité, Berlin, Germany
 • Department of Radiology, Charité, Berlin, Germany
References
 • 1. Thomas A, Kümmel S, Fritzsche F, Warm M, Ebert B, Hamm B et al.: Real-time sonoelastography performed in addition to B-mode ultrasound and mammography: improved differentiation of breast lesions? Acad Radiol 2006; 13: 1496–1504.
 • 2. Dudea SM, Giurgiu CR, Dumitriu D, Chiorean A, Ciurea A, Botar-Jid C et al.: Value of ultrasound elastography in the diagnosis and management of prostate carcinoma. Med Ultrason 2011; 13: 45–53.
 • 3. Brock M, von Bodman C, Palisaar RJ, Löppenberg B, Sommerer F, Deix T et al.: The impact of real-time elastography guiding a systematic prostate biopsy to improve cancer detection rate: a prospective study of 353 patients. J Urol 2012; 187: 2039–2043.
 • 4. Adamietz BR, Kahmann L, Fasching PA, Schulz-Wendtland R, Uder M, Beckmann MW et al.: Differentiation between phyllodes tumor and fibroadenoma using real-time elastography. Ultraschall Med 2011; 32 Suppl 2: E75–E79.
 • 5. Barr RG, Destounis S, Lackey LB 2nd, Svensson WE, Balleyguier C, Smith C: Evaluation of breast lesions using sonographic elasticity imaging: a multicenter trial. J Ultrasound Med 2012; 31: 281–287.
 • 6. Thomas A, Warm M, Hoopmann M, Diekmann F, Fischer T: Tissue Doppler and strain imaging for evaluating tissue elasticity of breast lesions. Acad Radiol 2007; 14: 522–529.
 • 7. Castera L, Forns X, Alberti A: Non-invasive evaluation of liver fibrosis using transient elastography. J Hepatol 2008; 48: 835–847.
 • 8. Arndt R, Schmidt S, Loddenkemper C, Grünbaum M, Zidek W, van der Giet M et al.: Noninvasive evaluation of renal allograft fibrosis by transient elastography – a pilot study. Transpl Int 2010; 23: 871–877.
 • 9. Stock KF, Klein BS, Vo Cong MT, Sarkar O, Römisch M, Regenbogen C et al.: ARFI-based tissue elasticity quantification in comparison to histology for the diagnosis of renal transplant fibrosis. Clin Hemorheol Microcirc 2010; 46: 139–148.
 • 10. Stock KF, Klein BS, Cong MTV, Regenbogen C, Kemmner S, Büttner M et al.: ARFI-based tissue elasticity quantification and kidney graft dysfunction: first clinical experiences. Clin Hemorheol Microcirc 2011; 49: 527–535.
 • 11. Syversveen T, Brabrand K, Midtvedt K, Strøm EH, Hartmann A, Jakobsen JA et al.: Assessment of renal allograft fibrosis by acoustic radiation force impulse quantification – a pilot study. Transpl Int 2011; 24: 100–105.
 • 12. Derieppe M, Delmas Y, Gennisson JL, Deminière C, Placier S, Tanter M et al.: Detection of intrarenal microstructural changes with supersonic shear wave elastography in rats. Eur Radiol 2012; 22: 243–250.
 • 13. Grenier N, Poulain S, Lepreux S, Gennisson JL, Dallaudière B, Lebras Y et al.: Quantitative elastography of renal transplants using supersonic shear imaging: a pilot study. Eur Radiol 2012; 22: 2138–2146.
 • 14. Fischer T, Filimonow S, Rudolph J, Morgera S, Budde K, Slowinski T et al.: Arrival time parametric imaging: a new ultrasound technique for quantifying perfusion of kidney grafts. Ultraschall Med 2008; 29: 418–423.
 • 15. Josephson MA: Monitoring and managing graft health in the kidney transplant recipient. Clin J Am Soc Nephrol 2011; 6: 1774–1780.
 • 16. Janssen J: (E)US-Elastografie: Heutiger Stand und Perspektiven. Z Gastroenterol 2008; 46: 572–579.
 • 17. Fischer T, Peisker U, Fiedor S, Slowinski T, Wedemeyer P, Diekmann F et al.: Significant differentiation of focal breast lesions: raw data-based calculation of strain ratio. Ultraschall Med 2012; 33: 372–379.
 • 18. Sis B, Mengel M, Haas M, Colvin RB, Halloran PF, Racusen LC et al.: Banff ’09 meeting report: antibody mediated graft deterioration and implementation of Banff working groups. Am J Transplant 2010; 10: 464–471.
 • 19. Garra BS: Elastography: current status, future prospects, and making it work for you. Ultrasound Q 2011; 27: 177–186.
 • 20. Wang J, Guo L, Shi X, Pan W, Bai Y, Ai H: Real-time elastography with a novel quantitative technology for assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis B. Eur J Radiol 2012; 81: e31–e36.
 • 21. Arena U, Vizzutti F, Abraldes JG, Corti G, Stasi C, Moscarella S et al.: Reliability of transient elastography for the diagnosis of advanced fibrosis in chronic hepatitis C. Gut 2008; 57: 1288–1293.
 • 22. Friedrich-Rust M, Ong MF, Herrmann E, Dries V, Samaras P, Zeuzem S et al.: Real-time elastography for noninvasive assessment of liver fibrosis in chronic viral hepatitis. AJR Am J Roentgenol 2007; 188: 758–764.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8e4e021b-99ac-4938-b2bb-17d4b35eeada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.