PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 319–328
Article title

Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część II: Badania obrazowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Content
Title variants
EN
The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part II: Imaging studies in rheumatoid arthritis
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Early diagnosis of rheumatoid arthritis followed by early initiation of treatment, prevent
the destruction of joints and progression to disability in the majority of patients.
A traditional X‑ray fails to capture early inflammatory changes, while late changes
(e.g. erosions) appear after a significant delay, once 20–30% of bone mass has been
lost. Sonography and magnetic resonance imaging studies have shown that erosions
are seen in the first 3 months from the appearance of symptoms in 10–26% of patients,
while in 75% they are seen in the first 2 years of the disease. Power Doppler ultrasound
and dynamic magnetic resonance studies allow for qualitative, semiquantitative
and quantitative monitoring of the vascularization of the synovium. In addition,
magnetic resonance enables assessment of the bone marrow. The ultrasonographic
examination using a state‑of‑the‑art apparatus with a high‑frequency
probe allows for images with great spatial resolution and for the visualization of soft tissues and bone
surfaces. However, the changes seen in ultrasonography (synovial pathologies, the
presence of exudate, tendons changes, cartilage and bone lesions, pathologies of tendon
attachments and ligaments – enthesopathies) are not only specific for rheumatoid
arthritis and occur in other rheumatic diseases. Qualitative methods are sufficient for
diagnosing the disease through ultrasound or magnetic resonance imaging. Whereas
semiquantitative and quantitative scales serve to monitor the disease course – efficacy
of conservative treatment and qualification for radioisotope synovectomy or surgical
synovectomy – and to assess treatment efficacy.
PL
Wczesne rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów i wczesne wdrożenie leczenia
zapobiega u większości pacjentów destrukcji stawów i niepełnosprawności.
Tradycyjne zdjęcie radiologiczne nie uwidacznia wczesnych zmian zapalnych, zaś
zmiany zaawansowane, m.in. nadżerki, są widoczne dopiero wówczas, gdy dojdzie
do zniszczenia 20–30% masy kostnej. Jak wykazały badania ultrasonograficzne i rezonans
magnetyczny, u 10–26% pacjentów nadżerki pojawiają się już w pierwszych
3 miesiącach od wystąpienia objawów, a u 75% pacjentów są widoczne w pierwszych
2 latach trwania choroby. Oba te badania w sposób jakościowy, półilościowy i ilościowy
umożliwiają monitorowanie unaczynienia błony maziowej, a rezonans dodatkowo
ocenę szpiku kostnego w trakcie leczenia. Rozwój ultrasonograficznych badań dopplerowskich
i dynamicznych badań rezonansu wnosi istotny element w poznawanie patogenezy
RZS, między innymi związku między zapaleniem błony maziowej i obrzękiem
szpiku a tworzeniem się nadżerek. Badanie ultrasonograficzne wykonane na wysokiej
klasy aparacie z głowicą o wysokiej częstotliwości wykazuje doskonałą rozdzielczość
przestrzenną, obrazując tkanki miękkie oraz powierzchnie kostne. Zmiany widoczne
w ultrasonografii nie są jednak swoiste wyłącznie dla reumatoidalnego zapalenia
stawów i występują w innych chorobach reumatycznych. Należą do nich: patologie
błony maziowej, wysięk, zmiany w ścięgnach, zmiany chrzęstno‑kostne,
patologie przyczepów ścięgien i więzadeł (entezopatie). O ile metody jakościowe w badaniu
ultrasonograficznym i rezonansie magnetycznym są wystarczające do rozpoznania
choroby, o tyle skale półilościowe i ilościowe służą do monitorowania jej przebiegu,
w tym skuteczności leczenia zachowawczego i kwalifikacji do synowektomii radioizotopowej
czy chirurgicznej i oceny ich skuteczności.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
319–328
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
author
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
References
 • 1. Agarwal V, Kumar M, Singh JK, Rathore RK, Misra R, Gupta RK: Diffusion tensor anisotropy magnetic resonance imaging: a new tool to assess synovial inflammation. Rheumatology 2009; 48: 378–382.
 • 2. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS et al.: The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31: 315–324.
 • 3. McGonagle D, Tan AL: What magnetic resonance imaging has told us about the pathogenesis of rheumatoid arthritis – the first 50 years. Arthritis Res Ther 2008; 10: 222–229.
 • 4. König H, Sieper J, Wolf KJ: Rheumatoid arthritis: evaluation of hypervascular and fibrous pannus with dynamic MR imaging enhanced with Gd‑DTPA. Radiology 1990; 176: 473–477.
 • 5. Conaghan PG, O’Connor P, McGonagle D, Astin P, Wakefield RJ, Gibbon WW et al.: Elucidation of the relationship between synovitis and bone damage: a randomized magnetic resonance imaging study of individual joints in patients with early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003; 48: 64–71.
 • 6. Bliddal H, Boesen M, Christensen R, Kubassova O, Torp‑Pedersen S: Imaging as a follow‑up tool in clinical trials and clinical practice. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008; 22: 1109–1126.
 • 7. Ellegard K, Torp‑Pedersen S, Terslev L, Danneskiold‑Samsøe B, Henriksen M, Bliddal H: Ultrasound colour Doppler measurements in a single joint as measure of disease activity in patients with rheumatoid arthritis –assessment of concurrent validity. Rheumatology 2009; 48: 254–257.
 • 8. Cañete JD, Celis R, Moll C, Izquierdo E, Marsal S, Sanmartí R et al.: Clinical significance of synovial lymphoid neogenesis and its reversal after anti‑tumour necrosis factor alpha therapy in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 751–756.
 • 9. Kontny E, Maśliński W: Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. W: Wiland P (red.): Reumatologia 2010/2011 – nowe trendy. Termedia, Poznań 2011: 15–31.
 • 10. Cyteval C, Miquel A, Hoa D, Daures JP, Mariette X, Combe B: Rheumatoid arthritis of the hand: monitoring with a simplified MR imaging scoring method – preliminary assessment. Radiology 2010; 256: 863–869.
 • 11. Østergaard M, Peterfy C, Conaghan P, McQueen F, Bird P, Ejbjerg B et al.: OMERACT rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging studies: core set of MRI acquisitions, joint pathology definitions, and the OMERACT RA‑MRI scoring system. J Rheumatol 2003; 30: 1385–1386.
 • 12. Lassere M, McQueen F, Østergaard M, Conaghan P, Shnier R, Peterfy C et al.: OMERACT rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging studies. Exercise 3. An international multicenter reliability study using the RA‑MRI score. J Rheumatol 2003; 30: 1366–1375.
 • 13. Conaghan P, Lassere M, Østergaard M, Peterfy C, McQuenn F, O’Connor P et al.: OMERACT rheumatoid arthritis magnetic resonance imaging studies. Exercise 4. An international multicenter longitudinal study using the RA‑MRI score. J Rheumatol 2003; 30: 1376–1379.
 • 14. Østergaard M, Hansen M, Stoltenberg M, Gideon P, Klarlund M, Jensen KE, Lorenzen I: Magnetic resonance imaging‑determined synovial membrane volume as a marker of disease activity and a predictor of progressive joint destruction in the wrists of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1999; 42: 918–929.
 • 15. Østergaard M, Duer A, Moller U, Ejbjerg B: Magnetic resonance imaging of peripheral joint in rheumatic diseases. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 18: 861–879.
 • 16. Hodgson RJ, O’Connor P, Moots R: MRI of rheumatoid arthritis‑image quantitation for the assessment of disease activity, progression and response to therapy. Rheumatology (Oxford) 2008; 47: 13–21.
 • 17. Boesen M, Østergaard M, Cimmino MA, Kubassova O, Jensen KE, Bliddal H: MRI quantification of rheumatoid arthritis: current knowledge and future perspectives. EJR 2009; 71: 189–196.
 • 18. Brown AK, Conaghan PG, Karim Z, Quinn MA, Ikeda K, Peterfy CG et al.: An explanation for the apparent dissociation between clinical remission and continued structural deterioration in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008; 58: 2958–2967.
 • 19. Østergaard M, Stoltenberg M, Løvgreen‑Nielsen P, Volck B, Sonne- Holm S, Lorenzen I: Quantification of synovitis by MRI: correlation between dynamic and static gadolinium‑enhanced magnetic resonance imaging and microscopic and macroscopic signs of synovial inflammation. Magn Reson Imaging 1998; 16: 743–754.
 • 20. McQueen FM, Crabbe J, Stewart N: Dynamic gadolinium‑enhanced magnetic resonance imaging of the wist in patients with rheumatoid arthritis: comment on the article by Cimmino et al. Arthritis Rheum 2004; 50: 674–675.
 • 21. Hodgson RJ, Barnes T, Connolly S, Eyes B, Campbell RS, Moots R: Changes underlying the dynamic contrast‑enhanced MRI response to treatment in rheumatoid arthritis. Skeletal Radiol 2008; 37: 201–207.
 • 22. Huang J, Stewart N, Crabbe J, Robinson E, McLean L, Yeoman S et al.: A 1‑year follow‑up study on dynamic magnetic resonance imaging in early rheumatoid arthritis reveals synovitis to be increased in shared epitope‑positive patients and predictive of erosions at 1 year. Rheumatology 2000; 39: 407–416.
 • 23. van der Leij C, van de Sande MG, Lavini C, Tak PP, Maas M: Rheumatoid synovial inflammation: pixel‑by‑pixel dynamic contrast‑enhanced MR imaging time‑intensity curve shape analysis – a feasibility study. Radiology 2009; 253: 234–240.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8e3ce0cd-bcbc-41df-aaa5-2fe400cd8ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.