PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 50–64
Article title

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie śledziony

Content
Title variants
EN
Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Spleen examination
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound scan of the spleen is an integral part of the overall abdominal examination.
Due to its anatomical position, physical examination of the spleen is frequently supplemented
with an ultrasound which plays a special role in the differential diagnostics of
splenic diseases and facilitates the determination of further diagnostic and therapeutic
procedures. Similarly to other types of ultrasound scans, the examiner should be
familiar with all significant clinical information as well as results of examinations and
tests conducted so far. This enables to narrow the scope of search for etiological factors
and indicate specific disease entities in the findings as well as allows for accurate
assessment of coexistent pathologies. The article presents the standards of the Polish
Ultrasound Society concerning the apparatus, preparation for the examination, technique
and description of the findings. The authors discuss the normal anatomy of the spleen and
the most common pathologies ranging from splenomegaly to splenic traumas. The indications
for the contrast-enhanced ultrasound and characteristic patterns of enhancement
of individual focal lesions are presented. This article is supplemented with photographic
documentation, which provides images of the discussed lesions. The ultrasound examination,
if carried out in compliance with current standards, allows for accurate interpretation
of detected changes. This article has been prepared on the basis of the Ultrasound
Examination Standards of the Polish Ultrasound Society (2011) and updated with the
current knowledge.
PL
Badanie ultrasonograficzne śledziony jest integralną częścią badania jamy brzusznej.
Z uwagi na anatomiczne położenie badanie fizykalne śledziony często uzupełnia się
badaniem ultrasonograficznym, odgrywającym szczególną rolę w diagnostyce różnicowej
chorób śledziony, wyznaczającym kierunki dalszego postępowania diagnostycznego
i terapeutycznego. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów badań ultrasonograficznych,
badający powinien mieć dostęp do wszystkich istotnych informacji klinicznych
i wyników dotychczas wykonanych badań. Umożliwi to zawężenie obszaru poszukiwań
czynników etiologicznych ze wskazaniem, w wyniku badania, na konkretne jednostki
chorobowe i dokładną ocenę współistniejących patologii. W artykule przedstawiono standardy
badania ultrasonograficznego śledziony Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
dotyczące aparatury, przygotowania do badania, jego techniki i opisu. Omówiono
prawidłową budowę śledziony oraz jej najczęstsze zmiany patologiczne, zaczynając od
splenomegalii, a kończąc na urazach śledziony. Przedstawiono wskazania do wykonania
badania ultrasonograficznego z użyciem środków kontrastujących oraz omówiono charakterystyczne
wzorce wzmocnienia poszczególnych zmian ogniskowych. Do pracy dołączono
dokumentację zdjęciową, obrazującą omawiane zmiany. Wykonanie badań zgodnie
z obowiązującymi standardami pozwala na optymalną ocenę narządu oraz prawidłową
interpretację wykrytych zmian. Praca została przygotowana na podstawie publikacji
pt. Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
(2011) i uzupełniona o aktualne doniesienia.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
50–64
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
 • Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
References
 • 1. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M et al.: The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
 • 2. Popescu A, Sporea I, Şirli R, Dănilă M, Nicoliţă D, Martie A: The role of contrast-enhanced ultrasonography with second generation contrast agents in the evaluation of focal splenic lesions. Med Ultrason 2009; 11: 61–65.
 • 3. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 158–160, 355–357.
 • 4. Jakubowski W. (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2003: 134–143.
 • 5. Jakubowski W (red.): Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2005: 124–137.
 • 6. Bates JA: Ultrasonografia jamy brzusznej. Wyd. 2, red. wyd. pol. Jakubowski W, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012: 175.
 • 7. Bates JA: Ultrasonografia jamy brzusznej. Wyd. 1, red. wyd. pol. Jakubowski W, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006: 135–148.
 • 8. Kubicka K, Kawalec W (red.): Pediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • 9. Dobrzańska A, Ryżko J (red.): Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Urban & Partner, Wrocław 2005.
 • 10. Yu X, Yu J, Liang P, Liu F: Real-time contrast-enhanced ultrasound in diagnosing of focal spleen lesions. Eur J Radiol 2012; 81: 430–436.
 • 11. von Herbay A, Barreiros AP, Ignee A, Westendorff J, Gregor M, Galle PR et al.: Contrast-enhanced ultrasonography with SonoVue: differentiation between benign and malignant lesions of the spleen. J Ultrasound Med 2009; 28: 421–434.
 • 12. Lee H, Maeda K: Hamartoma of the spleen. Arch Pathol Lab Med 2009; 133: 147–151.
 • 13. Compérat E, Bardier-Dupas A, Camparo P, Capron F, Charlotte F: Splenic metastases: clinicopathologic presentation, differential diagnosis, and pathogenesis. Arch Pathol Lab Med 2007; 131: 965–969.
 • 14. Hadasik D, Kostecki J, Zaniewski M: Guzy przerzutowe do śledziony – przegląd literatury. Chirurgia Polska 2008; 10: 175–180.
 • 15. Wroński K, Dziki Ł, Cywiński J, Pakuła D, Bocian R, Dziki A: Chirurgiczne leczenie tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej po ostrym zapaleniu trzustki – opis dwóch przypadków i przegląd literatury. Ostry Dyżur 2010; 3: 68–71.
 • 16. Góral R (red.): Zarys chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1992: 673.
 • 17. Jakubowski W (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w ostrych chorobach jamy brzusznej. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2004: 180–189.
 • 18. Kremer H, Dobrinski W (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna. Wyd. 1, Urban & Partner, Wrocław 1996: 159–169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8db5c632-9a62-459a-bb04-3aec0cf160ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.