PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 2 | 65-76
Article title

Incidence of health problems in relation with BMI and physical activity of college students

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Steady decline in habitual physical activity in children and youth has resulted in an increase in body weight with age and a decline in functional ability. Hypokinesia in conjunction with poor diet and stress levels are prerequisites of lifestyle diseases such as cancer, cardiovascular and metabolic diseases and obesity. In this partial research, being part of the VEGA research No. 1/1343/12 "Selected risk factors of obesity and exercise prevention", we looked at the incidence of health problems related to BMI and physical activity in college students. We calculated BMI based on anthropometric measurements of body height and weight. Using the questionnaire method, we collected data concerning subjectively assessed incidence of health problems and overall representation of physical activity (PA) in the lifestyle of respondents. The study group comprised 1,963 students, including 1,169 female and 794 male undergraduates from two Slovak universities. Health problems with the largest incidence were back pain, alergy, low blood pressure, headache, palpitation and respiratory diseases. Our research confirms that a greater representation of PA in students' lives positively relates to a lower BMI. The results of logistic regression confirm a significant relation between BMI and the following health problems: back pain, palpitation, high blood pressure, obesity, low blood pressure and respiratory illnesses. PA significantly corresponds with the occurence of health problems related to upper respiratory tract and high blood pressure.
Contributors
 • University of P. J. Šafárik in Košice, Institute of Physical Education and Sport, Slovakia
 • University of P. J. Šafárik in Košice, Institute of Physical Education and Sport, Slovakia
author
 • University of P. J. Šafárik in Košice, Institute of Physical Education and Sport, Slovakia
 • University of P. J. Šafárik in Košice, Faculty of Science, Slovakia
References
 • 1. Avdičová M, Francisciová K, Kamenský G: Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení: Výsledky prvej národnej štúdie. In: Cardiology Lett. Suppl 2012; Abstrakty prezentovaných prác zo XVII. Kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou11. – 13. október 2012, Bratislava, 2012; 7-8. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/ sks.webcentrum.eu/ContentPages/2567789075.pdf.
 • 2. Baskin ML, Ard J, Franklin F, Allison DB: Prevalence of obesity in the United States, Obesity Reviews, 2005; Volume 6,1: 5–7.
 • 3. Blair SN, Connelly JC: How much physical activity should we do? The case for moderate amounts and intensities of physical activity. R.Q.E.S, 1996; 67 (2): 193-205.
 • 4. Bouchard C et al.: Why study physical activity and health. In Bouchard, C. et al. (Eds.), Physical activity and health (pp.3-19). Champaign, IL: HumanKinetics, 2007.
 • 5. Bunc V: Nadváha a obezita dětí – životní styl jako příčina a důsledek. Česká kinatropologie, 2008; 12 (3):61-69
 • 6. Bunc V: Energetická náročnost pohybových aktivit a její využití pro ovlivňování tělesné hmotnosti. In VOBR R (ed): Disportare 2006. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské university, 2006.
 • 7. Buková A, Uher I: Dynamika faktorov motivácie mladých ľudí k pohybovej aktivite. In: Pohybová aktivita v živote človeka: pohyb detí. Prešov: Prešovská univerzita, 2010.
 • 8. Burke JD et al.: The University of New Hampsire´s Young Adult Health risk Screening Initiative. Journal of American Dietetic Association, 2009;vol. 109, No 10, 1751 – 1756
 • 9. Braunerová R, Hainer V: Obezita – diagnostika a léčba v praxi. [online]. In Med., Pro Praxi; 2010, 7 (1):19-22. http://www.solen.cz/pdfs/med/2010/01/05.pdf.
 • 10. Carpensen CJ, Powell KE, Christenson GM: Physical activity, exercise, and physical fitness: Definition and distinctions for health related research. Public Health Reports, 1985; 100(2); 126-131.
 • 11. Cepková A: Assess the state of posture, physical fitness and mental health of student of the university. Integrative power of kinesiology. In: 6th International scientific conference on kinesiology, Proceedings Book. Zagreb,Croatia 2011;338-342.
 • 12. Corbin CB, Pangrazi RP: Guidelines for Appropriate Physical Activity for Elementary School Children. Update. Reston, VA: NASPE Publications, 2003.
 • 13. Crocker MK, Yanovski JA: Pediatric obesity etiology and treatment. Endocrinol Metab. Clin. North Am, 2009; 38:525-548. [online]. [cit. 2009-09-01]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites. PMID: 19717003 [PubMed - in process]
 • 14. ČTK: ÚZIS: Nárůst počtu dětí s obezitou je alarmující. Zdravotnické noviny, 2010. [online]. [cit. 2010-09-11]. World Wide Web: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/uzisnarust- poctu-deti-s-obezitou-je-alarmujici-453057.
 • 15. Gádošiová, D. Stav telesnej zdatnosti študentov EU v Bratislave. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: STU v Bratislave 2003; 66-70.
 • 16. Hainer V: Základy klinické obezitologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004; 365.
 • 17. Hamar P, Biddle S, Soós I, Takács B, Huszár A: Theprevalence ofsedenta rybehaviours and physical activity in Hungarian youth. European Journal of Public Health, 2010; 20(1), 85-90.
 • 18. Hendl J, Dobrý L a kol. : Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. 1.vyd. Praha: UK, Karolínum, 2011;300.
 • 19. Hu B, Gang Hu, Noël C. Barengo, Jaakko Tuomilehto, Timo A. Lakka, Aulikki Nissinen, Pekka Jousilahti: Relationship of Physical Activity and Body Mass Index to the Risk of Hypertension: A Prospective Study in Finland, 2004;43:25-30. http://hyper.ahajournals.org/content/43/1/25.full.pdf
 • 20. Jansa P, Kocourek J, Votruba J, Dašková B: Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: UK FTVS, 2005.
 • 21. Kalman M, Hamřík Z, Pavelka J: Podpora pohybové aktivity. Olomouc: Ore-institut 2009;172.
 • 22. Kamenský G, Pella D: Zdravý životný štýl: Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev. Bratislava: AEPress, 2010; 143.
 • 23. Křivohlavý J: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009; 279.
 • 24. Kunešová M: Obezita – etiopatogeneze, diagnostika a léčba. Interní Med., 2004; 6(9): 435-440.
 • 25. Kytnárová J, Hainerová IA, Zamrazilová H et al.: Obezita v dětském věku. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Plzeň: Tiskárna bíly slon, 2013; 112. http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/autorska-dila/lekari/obezita_v_detskem_veku/ obezita_v_detskem_veku. html.
 • 26. Lavie CJ, Masserli FH: Cardiovascular adaptation to obesity and hypertension. Chest, 1986; 90:275-279.
 • 27. Liba J, Buková A: Pohyb a zdravie: vedecká monografia, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Equilibria, 2012:145.
 • 28. Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O: Physical activity and energy expenditure: Assessment, trends and cracking. In Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O (Eds.), Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, 2004; 457-477.
 • 29. Meško D: Športovanie ako účinný preventívny prvok pred vznikom civilizačných ochorení. Martin: Via Practica, 2006; 3(2): 581-585.
 • 30. Murgová R: Predchádzajme civilizačným ochoreniam. 7. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006: 180.
 • 31. Müllerová D: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. 2 vyd. Praha: Triton, 2003: 99.
 • 32. Pařízková J, Lisá L et al.: Obezita v dětství a dospívaní. Terapie a prevence. 1. vyd. Praha: Galén, 2007: 239.
 • 33. Rey-López JP et al.: Sedentary behaviours and socio-economic status in Spanish adolescents: The AVENA study. The European Journal of Public Health, 2010; 21(2): 151-157. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/21/2/151.full
 • 34. Rye PL, Reeson ME, Pekrul CHM, Asfour NA, Kundapur R, Wilson MP, PausJenssen AM, Wilson T: Comparing health behaviours of internal medicine residents and medical students: An observational study. Clin Invest Med, vol. 2012; 35(1): E40-E44.
 • 35. Sharma AM, Grassi G: Obesity and hypertension: cause or consequence? In: Journal of Hypertension, 2001; 19(12):2125-2126. http://journals.lww.com/jhypertension/Citation/2001/12000/Obesity_and_hypertension__cau se_or_consequence_.2.aspx
 • 36. Sigmundová D, El Ansari W, Sigmund E, Frömel K: Secular trends: A ten year comparison of the amount and type of physical activity and inactivity of random samples of adolescent in the Czech Republic. BMC Public Health, 2011; 11(1): 731.
 • 37. Uher I: Health, well-being and exercise analysis of older population. In: Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdorowotnej w perspektywie Humanistycznej, Naukowy kwartalnik; Publisher: University of Rzeszów,Poland, 2009; 168-174.
 • 38. Van Niekrek E, Barnard GJ: Health and Lifestyle Practices among Female Students in a South African University Students. College students Journal, 649–666.
 • 39. Vítek L: Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. 1. Vydání, Praha: GradaPublishing, 2008:160.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d5d4028-6a6e-4ea5-9614-0816dbc31745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.