PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 261-264
Article title

Piezogeniczne guzki stóp u aktywnych fizycznie dzieci

Content
Title variants
EN
Piezogenic foot nodules in active children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Skóra stóp sportowców narażona jest na stałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, które mogą przyczyniać się do rozwoju schorzeń w jej obrębie. Dosyć często spotykaną jednostką chorobową są piezogeniczne guzki stóp (PN). To przepukliny tłuszczowe, wpuklające się do skóry. Występują u 10-20% społeczeństwa, jako bolesne lub asymptomatyczne grudki lub guzki. Bolesne PN częściej stwierdza się u kobiet niż u mężczyzn. Wśród sportowców głównie spotykane są u maratończyków, siatkarzy. Uraz może zapoczątkować powstanie charakterystycznych guzków. Zmiany występują jako grudki bądź guzki zlokalizowane wzdłuż powierzchni podeszwowej stóp. PN ujawniają się zwykle w okolicy pięty, w momencie gdy pacjent stoi, w pozycji horyzontalnej zanikają. Mogą dotyczyć jednej lub obu stóp. Z reguły są to zmiany mnogie. Nierzadko pacjent odczuwa ból podczas stania czy chodzenia. W przypadku zmian bolesnych nie ma skutecznych metod leczenia. Cel pracy: Celem pracy była ocena występowania PN u aktywnych fizycznie dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (dziewczynek i chłopców) w średnim wieku 14,5 roku, trenujących koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, oraz 50 dzieci (dziewczynek i chłopców) średnio w wieku 9,5 roku, nieuprawiających aktywnie sportu, stanowiących grupę kontrolną. W grupie sportowców chłopcy stanowili 56,07%, a dziewczynki 43,93%; w grupie kontrolnej odpowiednio 76% i 24% badanych. Wyniki: Występowanie PN stwierdzono u 22,43% sportowców (24 dzieci) i u 10% (5 dzieci) w grupie kontrolnej. W grupie sportowców w 95,83% zmiany obejmowały okolicę pięty. Również w grupie kontrolnej zmiany skórne w 80% zlokalizowane były na piętach. PN odnotowywano najczęściej u siatkarzy (53,13%) i w 91,67% dotyczyły obu stóp. Dolegliwości bólowe zgłaszał tylko jeden chłopiec – sportowiec. Wśród sportowców wywiad w kierunku chorób tkanki łącznej był negatywny. Wnioski: Występowanie zmian w przebiegu PN istotnie koreluje z nasileniem aktywności sportowej. Bolesne guzki mogą ograniczać czynny udział w grach sportowych, co może oddziaływać na późniejszą aktywność sportowca.
EN
Skin of feet in the athletes is continuously subjected to unfavourable influence of deleterious external factors, which may contribute to the development various diseases in this area. A frequent disorder seen in active people are piezogenic foot nodules (PN). They consist in herniation of subcutaneous fat through collagen matrix of reticular dermis. PN may affect even 10-20% of general population, manifesting as painful or asymptomatic papules or nodules. Painful form of PN is more frequent in women. In the athletes, they develop usually in marathon runners and in volleyball players. Trauma may initiate formation of characteristic pedal lesions. They usually take the form of papules or nodules, located on the sole of feet. They manifest at the heel when the patient is standing upright and resolve in recumbent position. The condition may be uni- or bilateral and lesions are usually multiple. Not infrequently the patient complains of pain during standing or walking. In the case of painful lesions, no effective treatment is available. Aim of paper: Analysis of incidence of PN among active children. Material and methods: Study population included 107 children (girls and boys, mean age 14.5 years) training basketball, volleyball or football (“active group”) and 50 children (girls and boys, mean age 9.5 years) not training any sport (“control group”). Proportion of boys and girls in the “active” group and “control” group were 56.07% – 43.93% and 76% – 24%, respectively. Results: PN was seen in 24 children (22.43%) in the “active” group and in 5 children (10%) in the control group. In “active” group, 95.83% of lesions were located in the heel area, also in the control group heel area was affected in 80% of the cases. PN developed most often in volleyball players (53.13%) and was bilateral in 91.67% of the cases. Only one boy in the “active” group complained of pain. There was no family history of connective tissue disease in the “active” group. Conclusions: Development of skin lesions consistent with PN closely correlates with intensity of physical activity. Painful nodules may interfere with active sport training, negatively affecting the person’s physical activity in the future.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
261-264
Physical description
Contributors
 • Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
References
 • 1. Bender T.W. 3rd: Cutaneous manifestations of disease in athletes. Skinmed 2003; 2: 34-40.
 • 2. Mailler-Savage E.A., Adams B.B.: Skin manifestations of running. J. Am. Acad. Dermatol. 2006; 55: 290-301.
 • 3. Caputo R., De Boulle K., Del Rosso J., Nowicki R.: Prevalence of superficial fungal infections among sports-active individuals: results from the Achilles survey, a review of the literature. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2001; 15: 312-316.
 • 4. Shelley WB., Rawnsley H.M.: Painful feet due to herniation of fat. JAMA 1968; 205: 308-309.
 • 5. Adams B.B.: Sports dermatology. Dermatol. Nurs. 2001; 13: 347-348, 351-358, 363.
 • 6. Singh S.K., Tehseen M., Kalam A.: Painless piezogenic pedal papules in a patient with rheumatic heart disease. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2002; 68: 107-108.
 • 7. Bergler-Czop B., Brzezińska-Wcisło L., Trzmiel D.: Bolesne grudki piezogeniczne - opis przypadku. Postępy Dermatologii i Alergologii 2007; 24: 238-240.
 • 8. Singh S., Kalla G., Jain VK.: Painful piezogenic pedal nodules. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 1992; 58: 271-272.
 • 9. Kahana M., Feinstein A., Tabachnic E. i wsp.: Painful piezogenic pedal papules in patients with Ehlers-Danlos syndrome. J. Am. Acad. Dermatol. 1987; 17: 205-209.
 • 10. Leslie K.S., Grattan C.E.: Piezogenic pedal and palmar papulosis. Eur. J. Dermatol. 2002; 12: 369.
 • 11. Zaidi Z., Jafri N., Noori B., Thawerani H.: Piezogenic papules - a study of 100 cases. J. Pak. Med. Assoc. 1995; 45: 93-94.
 • 12. Pharis D.B., Teller C., Wolf J.E. Jr: Cutaneous manifestations of sports participation. J. Am. Acad. Dermatol. 1997; 36: 448-459.
 • 13. Adams B.B.: Skin and sports: common skin conditions in athletes and tips on treatments. Skin and Aging 2003; 11: 65-70.
 • 14. Bayliss Mallory S., Bree A., Chern P.: Dermatologia periatryczna. Diagnostyka i leczenie. Czelej, Lublin 2007.
 • 15. Freiman A., Barankin B., Elpern D.J.: Sports dermatology part 1: common dermatoses. CMAJ 2004; 171: 851-853.
 • 16. Greenberg S., Krafchik B.R.: Infantile pedal papules. J. Am. Acad. Dermatol. 2005; 53: 333-334.
 • 17. Larralde de Luna M., Ruiz León J., Cabrera H.N.: [Pedal papules in newborn infants]. Med. Cutan. Ibero. Lat. Am. 1990; 18: 9-12.
 • 18. Laing VB., Fleischer AB Jr.: Piezogenic wrist papules: a common and asymptomatic finding. J Am Acad Dermatol. 1991; 24: 415-417.
 • 19. Doukas D.J., Holmes J., Leonard J.A.: A nonsurgical approach to painful piezogenic pedal papules. Cutis 2004; 73: 339-340, 346.
 • 20. Gibney M.D., Glaser D.A.: Piezogenic pedal papules in two family members. Cutis 1996; 57: 260-262.
 • 21. Woodrow S.L., Brereton-Smith G., Handfield-Jones S.: Painful piezogenic pedal papules: response to local electro-acupuncture. Br. J. Dermatol. 1997; 136: 628-630.
 • 22. Pontious J., Lasday S., Mele R.: Piezogenic pedal papules extending into the arch. Case report and discussion. J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 1990; 80: 444-445.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d417903-c5e6-4f5d-96d7-e2737ef8ab15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.