Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 24 | 2 | 39-43

Article title

Uciążliwość niekłujących muchówek Chironomidae dla akwarystów i w naturalnym środowisku

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Nuisance of non-biting midges (Chironomidae) for aquarists and for people in the natural environment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem obecnego artykułu jest przedstawienie jeszcze jednej rodziny owadów, stosunkowo mało znanej, ale pospolitej w środowisku; wywołuje ona alergie wśród ludzi o bardzo specyficznych zainteresowaniach czy hobby. Chodzi o muchówki z rodziny ochotkowatych (Chironomidae). Zasadniczo nie powinny one mieć kontaktu z człowiekiem, ale na skutek eutrofizacji wód i występujących w nich deficytów tlenowych stały się bardzo liczne; dominację ułatwia im wysoka zawartość hemoglobiny w larwach. Ze względu na liczną obecność we wszystkich typach wód słodkich (podstawowy element pokarmu bezkręgowców i kręgowców) Chironomidae, zaczęły być pozyskiwane w terenie (rzadziej hodowane) i, po uprzednim wysuszeniu i zmieleniu, wykorzystywane przez akwarystów do karmienia ryb. Wkrótce okazało się, że sproszkowana hemoglobina larw, ale o średnicy cząstek poniżej 10 µm, może być przyczyną uczuleń zarówno samych hodowców jak i pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu z nich pokarmu (alergie akwarystów). Wysokie zagęszczenie larw w zeutrofizowanych wodach kończy się masowym wylotem imagines, których samce tworzą rójki - chmury owadów unoszące się nad zbiornikami i terenami do nich przyległymi. Szczególnie nagłośniona jest ich uciążliwość na Florydzie, w Japonii i Wenecji. I głównie na tych terenach pojawiła się obawa, czy dorosłe, niekłujące owady, mogą być źródłem biologicznie czynnych składników wywołujących alergie. Niektórzy badacze twierdzą, że nie może to być hemoglobina, ponieważ w czasie przepoczwarzenia osobnika zachodzi jej enzymatyczna degradacja; inni z kolei sądzą, że proces rozkładu hemoglobiny nie u wszystkich gatunków jest doskonały, a wyrzucana z młodych dorosłych organizmów wydalina (meconium) zawiera związek i/lub produkty jego rozkładu i one mogą być przyczyną uczuleń. Uczulać mogą także elementy nabłonka gubione przez osobniki unoszące się w powietrzu takie jak łuski, szczeciny itp.
EN
There is a group of non-biting midges (Chironomidae, Diptera), which due to the eutrophication of inland waters in urban and suburban areas have become very numerous. Some species of Chironomidae belong to oxygen deficit tolerant organisms, owing to a high content of haemoglobin in their larvae (bloodworms). Due to their high abundance in all types of fresh water bodies (they are the basic food component of invertebrates and vertebrates), freeze-dried and ground larvae of chironomid midges have become a source of fish food used by aquarists. It soon turned out that the ground haemoglobin, whose granules are smaller than 10 µm in diameter, may cause allergy in both aquarists and in people engaged in production of fish-food (occupational allergy). A high density of chironomid larvae in eutrophicated waters terminates in mass midge emergence; the males form then swarms over reservoirs and adjoining terrains. Particularly well-known is their nuisance in Florida, Japan, and Venice. Mainly in these areas, worries over the adults of these non-biting insects being possible sources of biologically active factors causing allergy have appeared (environmental allergy). Certain allergists claim that such source cannot be haemoglobin, because the enzymatic degradation of this protein during the metamorphosis takes place, but this causes mostly insect body fragments flying in air, such as squams, and setae, etc. In turn, others believe that the degradation is not perfect in all species and their meconium (the first excreta of the emerged adult, “fishy smelling”) is the chironomid allergen made available for inhalation.

Discipline

Year

Volume

24

Issue

2

Pages

39-43

Physical description

Contributors

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki

References

 • Brewczyński PZ. Uczulenia na owady niebłonkoskrzydłe. (w) Alergia na owady. Nittner-Marszalska M (red.). Seria wyd. Alergologia
 • w Praktyce. Wyd. II, Mediton, Łódź 2016: 157-96.
 • Brewczyński PZ. Uczulenia na owady. Cz. II. Alergia 2006; 4: 37-42.
 • Daly HV, Doyen JT, Purcell AH. Introduction to insect biology and diversity. Oxford University Press, New York 1998.
 • Bińczyk E. Dyskursy antropocenu a marazm środowiskowy początków XXI wieku. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 2017; 112: 47-59.
 • Grzybkowska M, Kucharski L. Wulkaniczne Jezioro Ochotek (Lake Mývatn) w kraju ognia i lodu (Islandia). Wszechświat 2018; 119: 100-3.
 • Armitage PD, Cranston PS, Pinder LCV (eds.). The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Chapman & Hall, London 1995.
 • Tokeshi M, Production ecology. (in) The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Armitage PD, Cranston PS, Pinder LCV (eds.). Chapman & Hall, London 1995: 269-96.
 • Frouz J, Mateňa J, Ali A. Survival strategies of chironomids (Diptera: Chironomidae) living in temporary habitats: a review. Eur J Entomol 2003; 100: 459-65.
 • Koshima S. A novel cold-tolerant insect found in Himalayan glacier. Nature 1984; 310: 25-227.
 • Danks HV, Kukal O, Ring RA. Insect cold-hardiness: insights from the Arctic. Arctic 1994; 47: 391-404.
 • Danks HV. Seasonal adaptations in arctic insect. Integr Comp Biol 2004; 44: 85-94.
 • Lencioni V. Survival strategies of freshwater insects in cold environments. J Limnol 2004; 63: 45-55.
 • Grzybkowska M. Jak przetrwać w skrajnie trudnych warunkach? Adaptacje ochotek. Kosmos 2006; 55: 197-207.
 • Osmulski P, Leyko W. Structure, function and physiological role of Chironomus hemoglobin. Comp Biochem Physiol 1986; 85B: 70122.
 • Ali A. Nuisance, economic impact and possibilities for control. (in) The Chironomidae. Biology and ecology of non-biting midges. Armitage PD, Cranston PS and Pinder LCV (eds.). Chapman & Hall, London 1995; 339-64.
 • Rossaro B. Chironomids and water temperature. Aquatic Insects 1991; 13: 87-98.
 • Pinder LCV. The habitats of chironomid larvae. (in) The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Armitage P, Cranston PS, Pinder LCV (eds.). Chapman & Hall, London 1995: 107-35.
 • Nolte U. From egg to imago in less than seven days: Apedilum elachistius (Chironomidae). (in) Chironomids: From genes to ecosystems. Cranston P (ed.). CSIRO Publications, Melbourne 1995: 177-84.
 • Butler MG. Production dynamics of some arctic Chironomus larvae. Limnol Oceanogr 1982; 27: 728-37.
 • Inrons JG, Miller LK, Oswood MK. Ecological adaptations of aquatic macroinvertebrates to overwinting in interior Alaska (U.S.A.) subarctic streams. Can J Zool 1993; 71: 98-108.
 • Brewczyński PZ. Uczulenia na owady. Cz. I. Alergia 2006; 3: 35-41.
 • Brewczyński PZ. Uczulenia na owady. Cz. III. Alergia 2007; 2: 13-14.
 • Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek i wsp. (red.). Immunologia. PWN, Warszawa 2012.
 • Cranston PS. Medical significance. (in) The Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. Armitage PD, Cranston PS, Pinder LCV (eds.). Chapman & Hall, London 1995: 365-84.
 • Baur X, Liebers V. Insect hemoglobins (Chi t I) of the Diptera family Chironomidae are relevant environmental, occupational, and hobby-related allergens. Int Arch Occup Environ Health 1992; 64: 185-8.
 • Cabrerizo-Ballesteros CS, de Barrio M, Baeza ML, et al. Allergy to chironomid larvae (red migde larvae) in non professional handlers of fish food. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: 63-8.
 • Baur X, Liebers V, Mazur G, et al. Immunological cross-activity of hemoglobins in the Diptera family Chironomidae. Allergy 1991; 46: 445-51.
 • Galindo PA, Lombardero M, Mur P, et al. Patterns of immunoglobulin E sensitization to chironomids in exposed and unexposed subjects. J Investig Allergol Clin Immunol 1999; 9: 117-22.
 • Simpson A, Green R, Custovic A, et al. Skin test reactivity to natural and recombinant Blomia and Dermatophagoides spp. allergens among mite allergic patients in the UK. Allergy 2003; 58: 53-6.
 • Tee RD, Cranston PS, Dewair M, et al. 1985 Evidence for haemoglobins as common allergenic determinants in IgE-mediated hypersensitivity to chironomids (non-biting midges). Clin Allergy 1985; 15: 335-43.
 • Teranishi H, Kawai K, Murakami G, et al. Occupational allergy to adult chironomid midges among environmental researchers. Int Arch Allergy Immunol 1995; 106: 271-7.
 • Kino T, Chihara J, Fukuda K, et al. Allergy to insects in Japan. (in) III. High frequency of IgE antibody responses to insects (moth, butterfly, caddies fly, and chironomid) in patient with bronchial asthma and immunochemical quantization of the insect-related airborne particles smaller than 10 µm in diameter. J Allergy Clin Immunol 1987; 79: 857-66.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-8d3f2c93-70dd-4696-a0e0-df78da7e6f60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.