PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 295–299
Article title

Problemy z ząbkowaniem u niemowląt – przegląd sposobów przeciwdziałania dolegliwościom

Content
Title variants
EN
Problems with teething in infants – a review of methods of ailments treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni lat dolegliwości związane z ząbkowaniem były często opisywane. Uznawano je nawet za przyczynę wielu chorób okresu dziecięcego. Mity dotyczące tego procesu obecne są w wielu kulturach, często mają swoje odniesienie w piśmiennictwie w postaci tzw. „przekonań rodziców”. Najczęściej dotyczą one przebiegu wyrzynania się zębów mlecznych, objawów miejscowych bądź ogólnych, ale również sposobów łagodzenia bólu. Ponadto badania na ten temat są niezbyt liczne i prowadzone głównie w krajach słabo rozwiniętych, takich jak Nigeria czy Sudan. Obecnie lekarze stomatolodzy do objawów miejscowych związanych z wyrzynaniem się zębów mlecznych zaliczają między innymi zasinienie błony śluzowej, zapalenie dziąseł wokół wyrzynającego się zęba czy urazy mechaniczne spowodowane wkładaniem przez dziecko do jamy ustnej przedmiotów, zaś do objawów ogólnych – nadmierne ślinienie się dziecka, zaburzenia snu czy niepokój. Coraz częściej jednak proces ząbkowania spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród pediatrów, dentystów, a także rodziców, uznających ten okres za ważny moment w życiu ich dziecka. Obecnie rodzice mają możliwość ograniczenia nieprzyjemnych objawów miejscowych różnymi metodami, począwszy od masażu dziąseł, poprzez podawanie dziecku gryzaczków, a na stosowaniu maści i preparatów w postaci żelu zawierających środki przeciwbólowe skończywszy. Należy jednak pamiętać, że podawanie dziecku leków przeciwbólowych powinno być zawsze konsultowane ze stomatologiem bądź pediatrą. W artykule omówiono podstawowe sposoby łagodzenia bólu związanego z ząbkowaniem.
EN
Problems connected with teething have been frequently described over the years and considered as the causative agent of many childhood illnesses. Myths concerning such a process exist in many cultures, often with their reference in the literature in the form of so-called “parental beliefs” about the problem. Most often they are related to the process of deciduous teeth eruption, local or general symptoms but also ways of pain relieve. Furthermore, these researches are scarce and carried out mainly in underdeveloped countries, such as Nigeria or Sudan. Currently, the dentists classify to local symptoms associated with the deciduous teeth eruption, inter alia: mucosal bruising, gingival inflammation around the erupting tooth or mechanical injuries caused by inserting into the mouth different items by the child. However, the most common general symptoms include: excessive drooling, sleep disorders or anxiety. More frequently, the process of teething met with great interest among paediatricians, dentists as well as parents who recognize this time as an important moment in their child’s life. At present, parents have an opportunity to reduce the unpleasant local symptoms using local massage of the gums, teething rings and ointments or gels containing analgesics. However, one should always remember to consult dentist or paediatrician before administration of analgesics in the child. The article discusses the basic ways to alleviate the pain associated with teething.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
295–299
Physical description
Contributors
  • Klinika Stomatologii Dziecięcej, Katedra Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka
References
  • 1. Uti O.G., Savage K.O., Ekanem E.E.: Maternal beliefs about infant teething. Journal of Community Medicine adn Primary Health Care 2005; 17: 61–64.
  • 2. Pabis E., Kowalczyk M., Kulik T.B.: Ból u dzieci – spojrzenie historyczne. Anestezjol. Intens. Ter. 2010; 42: 37–41.
  • 3. Mattei C.: Ząbkowanie trudne u dzieci. W: Hrabiego Cezarego Mattei elektro-homeopatya: zasady nowej umiejętności oraz wskazówki leczenia za pomocą jej środków chorób objętych spisem alfabetycznym. Kraków 1881: 620.
  • 4. AwadKamil M.: Mothers’ misconception and traditional practices towards infant teething’ symptoms in Khartuom. IOSR Journal of Pharmacy 2012; 2: 448–451.
  • 5. Adimorah G.N., Ubesie A.C., Chinawa J.M.: Mothers’ beliefs about infant teething in Enugu, South-east Nigeria: a cross sectional study. BMC Res. Notes 2011; 4: 228–232.
  • 6. Kakatkar G., Nagarajappa R., Bhat N. i wsp.: Parental beliefs about children’s teething in Udaipur, India: a preliminary study. Braz. Oral Res. 2012; 26: 151–157.
  • 7. Olczak-Kowalczyk D., Janicha J.: Pytania do ekspertów. Ząbkowanie. Med. Prakt. Stomatol. 2012; 1: 100–105.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8d027cb2-7adb-404e-b25c-b707dc00a7a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.