PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 1 | 34–41
Article title

Zastosowanie jakościowej analizy profilu wykonania skali ACE-III w diagnostyce różnicowej chorób otępiennych

Content
Title variants
EN
A qualitative analysis of the ACE-III profile in the differential diagnosis of dementia syndromes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III) is an extended cognitive screening instrument for an early detection of cognitive impairment, initial differential diagnosis of dementia syndromes and monitoring of disease progression. ACE-III assesses attention and orientation, memory, verbal fluency, language and visuospatial function. The scale may be used by physicians and psychologists as either a  stand-alone cognitive screening or an introduction to a  more in-depth neuropsychological assessment. It comprises a shorter scale, Mini-ACE, which can also be used independently as a very short screening. In this paper, the ACE-III was compared with other most common cognitive screening tools, such as the MiniMental State Examination (MMSE) and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). We have presented the clinical utility of ACE-III profile analysis in the differential diagnosis of selected neurodegenerative diseases. We have reviewed ACE-III profiles typical for late and early onset Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration syndromes, Parkinson’s disease and atypical parkinsonian syndromes as well as vascular dementia. Among Alzheimer’s disease atypical variants, posterior cortical atrophy, logopenic variant of primary progressive aphasia and frontal variant have been discussed. As regards the frontotemporal lobar degeneration spectrum, the behavioural variant of frontotemporal dementia, non-fluent and semantic variants of primary progressive aphasia have been presented. Finally, among parkinsonism plus syndromes, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration have been reviewed.
PL
Skala Addenbrooke’s Cognitive Examination III (ACE-III) jest poszerzonym narzędziem przesiewowej oceny funkcji poznawczych, użytecznym we wczesnym wykrywaniu zaburzeń poznawczych, wstępnej diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych oraz monitorowaniu postępu choroby. ACE-III ocenia uwagę i orientację, pamięć, fluencję słowną, funkcje językowe i wzrokowo-przestrzenne. Skala może być używana przez lekarzy i psychologów, zarówno jako narzędzie przesiewowe, jak i jako wstęp do kompleksowej oceny neuropsychologicznej. ACE-III zawiera również krótsze narzędzie, Mini-ACE, które w razie potrzeby może być stosowane niezależnie. W niniejszej pracy ACE-III porównano z innymi najbardziej popularnymi skalami przesiewowej oceny funkcji poznawczych: Mini-Mental State Examination (MMSE) oraz Montrealską Skalą Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Następnie omówiono przydatność kliniczną analizy profilu wykonania ACE-III w  diagnostyce różnicowej wybranych chorób neurozwyrodnieniowych. Zaprezentowano profile wykonania ACE-III typowe dla choroby Alzheimera (zarówno o wczesnym, jak i o późnym początku), zwyrodnienia czołowo-skroniowego, choroby Parkinsona, atypowych zespołów parkinsonowskich oraz otępienia naczyniopochodnego. Spośród atypowych wariantów choroby Alzheimera uwzględniono zanik korowy tylny, wariant logopeniczny afazji pierwotnej postępującej i wariant czołowy. Spośród podstawowych wariantów zwyrodnienia czołowo-skroniowego przedstawiono wariant behawioralny otępienia czołowo- -skroniowego oraz niepłynny i semantyczny wariant afazji pierwotnej postępującej. Wreszcie spośród zespołów parkinsonizm plus omówiono otępienie z ciałami Lewy’ego, zanik wieloukładowy, postępujące porażenie ponadjądrowe i zwyrodnienie korowo-podstawne.
Discipline
Publisher

Year
Volume
17
Issue
1
Pages
34–41
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii i Oddział Udarowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. zo.o., Gdańsk, Polska; Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska, emiliasitek@gumed.edu.pl
author
 • Zakład Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Instytut Medycyny Doświadczalnej iKlinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska; Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa, Polska
 • Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
 • Alexopoulos P, Greim B, Nadler K et al.: Validation of the Addenbrooke’s Cognitive Examination for detecting early Alzheimer’s disease and mild vascular dementia in a German population. Dement Geriatr Cogn Disord 2006; 22: 385–391.
 • Amaral-Carvalho V, Caramelli P: Normative data for healthy middleaged and elderly performance on the Addenbrooke Cognitive Examination-Revised. Cogn Behav Neurol 2012; 25: 72–76.
 • Barczak A: Jak rozpoznać otępienie. Wskazówki neuropsychologa. Med Dypl Zeszyt Edukacyjny 2013; 2: 4–7.
 • Barczak A, Sitek EJ: Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie. Aktualn Neurol 2014; 14: 181–189.
 • Barczak A, Wańska W, Sitek EJ et al.: Otępienie z ciałami Lewy’ego – jak rozpoznawać?, jak leczyć? Pol Przegl Neurol 2015; 11: 107–116.
 • Berankova D, Janousova E, Mrackova M et al.: Addenbrooke’s Cognitive Examination and individual domain cut-off scores for discriminating between different cognitive subtypes of Parkinson’s disease. Parkinsons Dis 2015; 2015: 579417.
 • Burrell JR, Hornberger M, Villemagne VL et al.: Clinical profile of PiB-positive corticobasal syndrome. PLoS One 2013; 8: e61025.
 • Crawford S, Whitnall L, Robertson J et al.: A systematic review of the accuracy and clinical utility of the Addenbrooke’s Cognitive Examination and the Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised in the diagnosis of dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2012; 27: 659–669.
 • Cullen B, O’Neill B, Evans JJ et al.: A review of screening tests for cognitive impairment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 790–799.
 • Elamin M, Holloway G, Bak TH et al.: The utility of the Addenbrooke’s Cognitive Examination version three in early-onset dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2016; 41: 9–15.
 • Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: “Mini-Mental State”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189–198.
 • Galton CJ, Erzinçlioglu S, Sahakian BJ et al.: A comparison of the Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE), conventional neuropsychological assessment, and simple MRI-based medial temporal lobe evaluation in the early diagnosis of Alzheimer’s disease. Cogn Behav Neurol 2005; 18: 144–150.
 • Giebel CM, Challis D: Sensitivity of the Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment and the Addenbrooke’s Cognitive Examination III to everyday activity impairments in dementia: an exploratory study. Int J Geriatr Psychiatry 2016. DOI: 10.1002/gps.4570.
 • Gleichgerrcht E, Chade A, Torralva T et al.: Comparing the neuropsychiatric profile of patients with Alzheimer disease who present spared versus impaired executive functioning. Curr Gerontol Geriatr Res 2011; 2011: 514059.
 • Hornberger M, Shelley BP, Kipps CM et al.: Can progressive and nonprogressive behavioural variant frontotemporal dementia be distinguished at presentation? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80: 591–593.
 • Hsieh S, Hodges JR, Leyton CE et al.: Longitudinal changes in primary progressive aphasias: differences in cognitive and dementia staging measures. Dement Geriatr Cogn Disord 2012; 34: 135–141.
 • Hsieh S, McGrory S, Leslie F et al.: The Mini-Addenbrooke’s Cognitive Examination: a new assessment tool for dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2015; 39: 1–11.
 • Hsieh S, Schubert S, Hoon C et al.: Validation of the Addenbrooke’s Cognitive Examination III in frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2013; 36: 242–250.
 • Jubb MT, Evans JJ: An investigation of the utility of the Addenbrooke’s Cognitive Examination III in the early detection of dementia in memory clinic patients aged over 75 years. Dement Geriatr Cogn Disord 2015; 40: 222–232.
 • Kipps CM, Nestor PJ, Dawson CE et al.: Measuring progression in frontotemporal dementia: implications for therapeutic interventions. Neurology 2008; 70: 2046–2052.
 • Lonie JA, Parra-Rodriguez MA, Tierney KM et al.: Predicting outcome in mild cognitive impairment: 4-year follow-up study. Br J Psychiatry 2010; 197: 135–140.
 • Magierska J, Magierski R, Fendler W et al.: Clinical application of the Polish adaptation of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test in screening for cognitive impairment. Neurol Neurochir Pol 2012; 46: 130–139.
 • Mathuranath PS, Nestor PJ, Berrios GE et al.: A brief cognitive test battery to differentiate Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia. Neurology 2000; 55: 1613–1620.
 • Matias-Guiu JA, Cortés-Martínez A, Valles-Salgado M et al.: Addenbrooke’s Cognitive Examination III: diagnostic utility for mild cognitive impairment and dementia and correlation with standardized neuropsychological tests. Int Psychogeriatr 2017; 29: 105–113.
 • McColgan P, Evans JR, Breen DP et al.: Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease. Mov Disord 2012; 27: 1173–1177.
 • Raimondi C, Gleichgerrcht E, Richly P et al.: The Spanish version of the Addenbrooke’s Cognitive Examination – Revised (ACE-R) in subcortical ischemic vascular dementia. J Neurol Sci 2012; 322: 228–231.
 • Reyes MA, Perez-Lloret S, Roldan Gerschcovich E et al.: Addenbrooke’s Cognitive Examination validation in Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2009; 16: 142–147.
 • Rittman T, Ghosh BC, McColgan P et al.: The Addenbrooke’s Cognitive Examination for the differential diagnosis and longitudinal assessment of patients with parkinsonian disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013; 84: 544–551.
 • Sitek EJ, Wójcik J, Barczak A et al.: Diagnostyka neuropsychologiczna w atypowych zespołach parkinsonowskich. Pol Przegl Neurol 2015; 11: 21–32.
 • Sitek E, Senderecka M, Nowicka-Sauer K: Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny 2016; 23: 49–59.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8cfc599e-d1f7-4c64-a0dc-0cfe9d249662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.