PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 7 | 1 | 59-65
Article title

Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 2. Chirurgia z użyciem implantów tęczówkowych oraz techniki łączone. Opisy przypadków

Authors
Content
Title variants
EN
Iris plastic surgery. Part 2. Surgery with iris implants and combined techniques. A case series report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje możliwości oraz wskazania do chirurgicznej korekcji ubytków tęczówki z użyciem implantów tęczówkowych oraz ich połączeń z techniką szycia tęczówki na przykładzie pięciu przypadków pacjentów z materiału własnego autora. Wszyscy z nich wyrazili świadomą zgodę na przeprowadzone procedury medyczne. Używając implantów tęczówki częściowych oraz całkowitych, a także sztucznej tęczówki, można skorygować praktycznie wszystkie ubytki oraz niedoskonałości tęczówki. Według autora implanty tęczówki powinny być stosowane w korekcji tych ubytków, których nie można uzupełnić z użyciem technik szycia. W niniejszej pracy przedstawiono pięć przypadków chirurgicznej rekonstrukcji zarówno wrodzonych, jak i nabytych defektów tęczówki.
EN
The article describes possibilities and indications for surgical correction of iris defects using artificial implants and their combinations with suture techniques in five cases from the author's own material. All patients gave informed consent for medical procedures. Using partial or total implants of the iris, including artificial iris, we can correct almost all iris losses and imperfections. Iris implants should be considered if simple suture of the iris is insufficient in obtaining the intended effect. This article presents five cases of surgical iris reconstrucion both in congential and acquired iridial defects.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
59-65
Physical description
Contributors
  • Śląskie Centrum Leczenia Oczu w Żorach
References
  • 1. Kent Ch. The Artificial Iris In Practice. Rev Ophthalmol. 2019.
  • 2. Cywiński A. Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 1. Chirurgia bez użycia implantów tęczówkowych. OphthaTherapy. 2019; 4(24): 265-71.
  • 3. Cywiński A. Ferda-Lewińska D. Chirurgia plastyczna wrodzonego ubytku tęczówki modo Cywiński. OphthaTherapy. 2018; 5(1): 46-51.
  • 4. Miller KM. Prosthetic Iris Devices: Indications, Availability, Preoperative Planning, Clinical Examples, and Implantation Tips. AAO Clinical Education 2007.
  • 5. Lin SR, Miller KM. Lessons Learned from Implantation of Morcher 50D and 96S Artificial Iris Diaphragms. Case Rep Ophthalmol. 2017; 8(3): 527-34.
  • 6. Pozdeyeva NA. Pashtayev NP, Lukin VP et al. Artificial iris-lens diaphragm in reconstructive surgery for aniridia and aphakia. J Cataract Refract Surg. 2005; 31(9): 1750-9.
  • 7. Mayer CS. Laubichler AE, Khoramnia R et al. Challenges and Complication Management in Novel Artificial IrisImplantation. J Ophthalmolol. 2018; 2018: 3262068.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8cd46c31-1d0a-4054-8402-018c3cc8f038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.