PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 299–306
Article title

Zalety łączenia sonotopogramu z indykacją i fiksacją w ultrasonografii zabiegowej

Content
Title variants
EN
The advantages of combining sonotopogram with indication and fixation in invasive ultrasound
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The usefulness of sonotopogram, that is mapping of the operated area basing on ultrasound,
is obvious and currently unquestionable. It is performed in order to improve
safety level of a patient treated by means of invasive techniques. It constitutes an excellent
complement of the Perioperative Control Card. At the beginning it was used in
sonosurgical procedures, with time it has become an element of all surgical techniques.
It undergoes multiple changes depending on the surgeon’s needs. A particularly interesting
phenomenon is the combination of the invasive techniques in order to facilitate the
performance of medical procedures. Because of some relationship we are going to present
the combination of sonotopogram with fixation and indication techniques. They are
puncture techniques which are relatively rarely used in invasive ultrasound and surgical
procedures. It seems that this results from the ignorance of their potential and the technique
of their performance. Great simplicity makes them universal and allows to combine
them freely. This simple combinations can be extended practically endlessly – similarly
to domino bricks. For example, the next element of the technique combining can be the
removal of an indicated and fixated element or a nailing. It is an excellent example of
the complementarity rule – it should facilitate the understanding of Allin1 techniques
and sonosurgery and also help in everyday practice of doctors performing invasive procedures.
The use of these methods should be propagated not only in ultrasound but also
in everyday medical practice in all the specialties. The presentation of the examples of
particular techniques and their combination enables to bring closer their practical use.
PL
Przydatność sonotopogramu, czyli mapowania operowanej okolicy w oparciu o badanie
ultrasonograficzne, jest oczywista i obecnie niekwestionowana. Jest on wykonywany
w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa pacjenta leczonego technikami inwazyjnymi.
Stanowi doskonałe uzupełnienie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Początkowo
był stosowany w procedurach sonochirurgicznych, z czasem stał się składową wszystkich
technik operacyjnych. Podlega licznym przemianom w zależności od potrzeb operatora.
Szczególnie ciekawym zjawiskiem jest łączenie technik inwazyjnych w celu ułatwienia
wykonywania procedur medycznych. Z racji pewnego pokrewieństwa przedstawiamy
połączenie sonotopogramu z technikami fiksacyjnymi i indykacyjnymi. Są one technikami
punkcyjnymi, które stosunkowo rzadko wykorzystuje się w ultrasonografii zabiegowej
i procedurach operacyjnych. Wydaje się, że wynika to z nieznajomości potencjału oraz
technik ich wykonywania. Duża prostota tych technik czyni je uniwersalnymi i pozwala
swobodnie łączyć ze sobą. Te proste połączenia mogą być dalej rozszerzane praktycznie
w nieskończoność – na podobieństwo klocków domina. Przykładowo kolejnym elementem
łączenia technik może być usunięcie zaznaczonego lub ufiksowanego elementu lub
też zespolenie. Jest to doskonały przykład zasady komplementarności – powinien ułatwić
zrozumienie technik Allin1 oraz sonochirurgii, a także pomóc w codziennej praktyce
lekarzy wykonujących procedury inwazyjne. Należy propagować wykorzystywanie tych
metod nie tylko w ultrasonografii, ale również w codziennej praktyce medycznej we
wszystkich specjalnościach. Przedstawienie przykładów poszczególnych technik oraz ich
łączenia pozwoli przybliżyć praktyczne ich zastosowanie.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
299–306
Physical description
Contributors
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie, Polska
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Chorzów, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska
References
 • 1. Gierbliński IW: Ultrasonografia zabiegowa. Ultrasonografia 2004; 4 (15): 27–28.
 • 2. Pilecki Z, Ciekalski J, Pilecki G, Jakubowski W: Komplementarność w sonochirurgii. Ultrasonografia 2011; 11 (44): 54–58.
 • 3. Pilecki G, Pilecki Z, Ciekalski J, Wąsikowska‑Kutaj H, Kutryba B, Dzielicki J: Bezpieczeństwo pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa leczonych sonochirurgicznie. Ultrasonografia 2010; supl. 1/2010: 64.
 • 4. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et al.; Safe Surgery Saves Lives Study Group: A Surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009; 360: 491–499.
 • 5. Kutaj‑Wąsikowska H, Kutryba B.: Podstawy wprowadzania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Adaptacja na podstawie Implementation Manual Surgical Safety Checklist (First Edition) by World Alliance for Patient Safety. WHO CC Kraków i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009.
 • 6. Pilecki G, Pilecki Z, Kutaj‑Wąsikowska H, Jakubowski W: Sonotopogram. Ultrasonografia 2011; 11 (44): 59–65.
 • 7. Pilecki Z, Pilecki G, Ciekalski J, Dzielicki J: Sonochirurgia w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu. Ultrasonografia 2010; 10 (42): 53–58.
 • 8. Pilecki Z, Pilecki G, Jakubowski W: Techniki „2 in 1” w ultrasonografii inwazyjnej. Ultrasonografia 2010; 10 (42): 63–66.
 • 9. Pilecki Z, Pilecki G, Ciekalski J, Kutaj‑Wąsikowska H, Kutryba B, Dzielicki J: Tworzenie systemu bezpieczeństwa w opiece ortopedycznej i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w artroskopii dzieci. Streszczenie wystąpień XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Jakość w opiece zdrowotnej”. Kraków 2010: 126–130.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c8609c3-fcd5-42bb-9ca3-c9215fb7ecf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.