PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 7 | 59-72
Article title

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W POLSCE

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozpoczynając studia na kierunkach chemicznych, warto wcześniej niż tuż po otrzymaniu dyplomu poznać perspektyw pracy, jakie daje nam zdobyte wykształcenie. Znajomość branży chemicznej pozwoli na świadome kierowanie swoją ścieżką kariery. W zależności od tego, czym chcemy się zajmować w przyszłości, warto zwrócić uwagę na liderów w sektorze produkcji chemicznej jako potencjalnych pracodawców oraz na kierunek rozwoju przemysłu chemicznego, jeśli planujemy rozpocząć własną działalność w branży. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój przemysłu chemicznego w Polsce jest członkostwo w Unii Europejskiej. Nasze państwo zobowiązało się do przestrzegania restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, w związku z czym nowo powstające, jak i istniejące przedsiębiorstwa zobowiązane są do spełniania norm europejskich dotyczących m.in. zmniejszenia emisji toksyn, zużycia energii oraz recyklingu. Niewątpliwą zaletą naszego członkostwa jest możliwość korzystania z Funduszy Europejskich, które mogą pomóc w rozpoczęciu własnej innowacyjnej działalności.
EN
Chemistry students should know about their job prospects before their graduation. Knowledge of the chemical industry will allow to consciously develop their career. Depending on what we want to deal with in the future, we should pay attention to the leaders in the chemical manufacturing sector as potential employers, and the development perspectives in chemical industry, if we are planning to start a business connected with it. An important factor in the development of chemical industry in Poland is its membership in the European Union. Our country has agreed to comply with strict rules, such as the protection of the environment. Therefore, both emerging and existing companies are required to implement European standards for the reduction of toxins , energy consumption and recycling. An important advantage of our membership is the ability to use European funding, which can help to start one’s own innovative businesses.
Contributors
  • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
References
  • 1. International Programs – Region Summary. [Online]. Protokół dostępu: www.census. go population international data idb region.php [1 XI 2013].
  • 2. Praca zbiorowa pod redakcją B. Cichy. (2009). Raport: Problem odpadów nieorganicznych a rozwój przemysłu chemicznego w Polsce. [Online]. Protokół dostępu: https: www.inorganicwaste.eu/dokumenty/Raport%20wiedzy_09-II.pdf [1 XI 2013].
  • 3. Cefic Chemdata International. [Online]. Protokół dostępu: http: www.cefic.org Factsand Figures/Chemicals-Industry-Profile/ [31 X 2013].
  • 4. Raport Roczny 2012, Przemysł chemiczny w Polsce. Polska Izba Przemysłu Chemicznego. [Online]. Protokół dostępu: http: www.pipc.org.pl/ida/400 [30 X 2013].
  • 5. Leśniewski Ł. (2010). Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce. [Online]. Protokół dostępu: www.paiz.go.pl files id plik 1429 [31 X 2013].
  • 6. Guzek K. Polskie elektrownie węglowe zabijają niemal 5400 osób rocznie. [Online]. Protokół dostępu: http: greenpeace.natemat.pl 63 53,polskie-elektrownie-weglowe-zabijaja-niemal-5400-osob-rocznie [10 XI 2013].
  • 7. Graczyk M. (2013). Odnawialne Źródła Energii – szanse i koszty. [Online]. Protokół dostępu: http: www.euracti .pl energia-i-srodowisko/spis_linie/odnawialne-roda-energii--szanse-i-koszty-000020 [8 XI 2013].
  • 8. Wójcicki D. (2013). Wsparcie dla OZE poszukiwane. [Online]. Protokół dostępu: http: www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/pokaz/229.html [9 XI 2013].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c41e7de-651e-4359-94c0-e4cc0d6704d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.