PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 62 | 318-325
Article title

Intra-abdominal fat. Part I. The images of the adipose tissue localized beyond organs

Content
Title variants
PL
Tłuszcz wewnątrzbrzuszny. Część I. Oblicza prawidłowej tkanki tłuszczowej położonej pozanarządowo
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Unaltered fat is a permanent component of the abdominal cavity, even in slim individuals. Visceral adiposity is one of the important factors contributing to diabetes, cardiovascular diseases and certain neoplasms. Moreover, the adipose tissue is an important endocrine and immune organ of complex function both when normal and pathological. Its role in plastic surgery, reconstruction and transplantology is a separate issue. The adipose tissue has recently drawn the attention of research institutes owing to being a rich source of stem cells. This review, however, does not include these issues. The identification of fat is relatively easy using computed tomography and magnetic resonance imaging. It can be more difficult in an ultrasound examination for several reasons. The aim of this paper is to present various problems associated with US imaging of unaltered intra-abdominal fat located beyond organs. Based on the literature and experience, it has been demonstrated that the adipose tissue in the abdominal cavity has variable echogenicity, which primarily depends on the amount of extracellular fluid and the number of connective tissue septa, i.e. elements that potentiate the number of areas that reflect and scatter ultrasonic waves. The normal adipose tissue presents itself on a broad gray scale: from a hyperechoic area, through numerous structures of lower reflection intensity, to nearly anechoic regions mimicking the presence of pathological fluid collections. The features that facilitate proper identification of this tissue are: sharp margins, homogeneous structure, high compressibility under transducer pressure, no signs of infiltration of the surrounding structures and no signs of vascularization when examined with the color and power Doppler. The accumulation of fat tissue in the abdominal cavity can be generalized, regional or focal. The identification of the adipose tissue in the abdominal cavity using ultrasonography is not always easy. When in doubt, the diagnostic process should be extended to include computed tomography or magnetic resonance imaging, or sometimes biopsy (preferably the core-needle one).
PL
Niezmieniony tłuszcz to stały składnik jamy brzusznej nawet u osób szczupłych. Otłuszczenie trzewne zaś jest jednym z ważnych czynników patogenicznych cukrzycy, chorób serca i naczyń oraz niektórych nowotworów. Ponadto tkanka tłuszczowa ma istotne znaczenie jako narząd endokrynno-immunologiczny o złożonej funkcji w normie i patologii. Odrębnym zagadnieniem związanym z tą strukturą jest jej przydatność w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej. Ostatnio skupia ona uwagę ośrodków badawczych jako bogate źródło komórek macierzystych. W tym opracowaniu jednak te zagadnienia zostaną pominięte. Identyfikacja tłuszczu jest stosunkowo łatwa za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, natomiast ultrasonograficznie niekiedy bywa trudna z kilku powodów. Celem pracy jest zaprezentowanie różnorodnych problemów związanych z diagnostyką USG niezmienionego tłuszczu w jamie brzusznej położonego pozanarządowo. Na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia wykazano, że tkanka tłuszczowa w jamie brzusznej ma wielce zróżnicowaną echogeniczność, co przede wszystkim zależy od ilości zgromadzonej pozakomórkowo wody oraz mnogości łącznotkankowych przegród międzyzrazikowych, składników, które potęgują liczbę ośrodków odbijających i rozpraszających falę ultradźwiękową. Obraz prawidłowego tłuszczu mieści się zatem w szerokim zakresie skali szarości, od zmiany hiperechogenicznej, przez liczne o niższym natężeniu odbić, aż do struktur prawie bezechowych pozorujących obecność patologicznych zbiorników płynu. Cechami ułatwiającymi prawidłowe określenie tej tkanki są: ostre granice, jednorodna struktura, duża kompresyjność pod wpływem ucisku głowicą, brak naciekania otoczenia i brak unaczynienia w badaniu dopplerem kolorowym i dopplerem mocy. Akumulacja tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej może mieć charakter uogólniony, regionalny lub ogniskowy. Ultrasonograficzne rozpoznanie obecności tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej nie zawsze jest proste, dlatego przy istniejących wątpliwościach należy rozszerzyć diagnostykę o tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny, a niekiedy wykonać biopsję, najlepiej gruboigłową.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
62
Pages
318-325
Physical description
Contributors
 • Self-Education Ultrasound Study Group, Department of Genetics and Pathomorphology of the Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
 • Self-Education Ultrasound Study Group, Department of Genetics and Pathomorphology of the Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
 • Self-Education Ultrasound Study Group, Department of Genetics and Pathomorphology of the Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
References
 • Schmidt G: Differential diagnosis in ultrasound imaging. A teaching atlas. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2006.
 • Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D: Diagnostic ultrasound. Vol. 1, Elsevier Mosby, Philadelphia 2011.
 • Walas MK, Skoczylas K, Gierbliński I: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. The liver, gallbladder and bile ducts examinations. J Ultrason 2012; 12: 428–445.
 • Ćwik G, Gierbliński IW: Errors and mistakes in the ultrasound diagnosis of the pancreas. J Ultrason 2013; 13: 178–191.
 • Jakubowski W, Dobruch-Sobczak K, Migda B: Errors and mistakes in breast ultrasound diagnostics. J Ultrason 2012; 12: 286–298.
 • Dobruch-Sobczak K: The differentiation of the character of solid lesions in the breast in the compression sonoelastrography. Part I: The diagnostic value of the ultrasound B-mode imaging in the differentiation diagnostics of solid, focal lesions in the breast in relation to the pathomorphological vertification. J Ultrason 2012; 12: 402–419.
 • Sudoł-Szopińska I, Konty E, Zaniewicz-Kaniewska K, Prohorec-Sobieszek M, Saied F, Maśliński W: Role of inflammatory factors and adipose tissue in pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Part I: Rheumatoid adipose tissue. J Ultrason 2013; 13: 192–201.
 • Błogowski WM: Analiza wybranych aspektów środowiska ludzkiej tkanki tłuszczowej. Praca habilitacyjna. Szczecin 2013.
 • Smith CS, Teruya-Feldstein J, Caravelli JF, Yeung HW: False-positive findings on 18F-FDG PET/CT: differentiation of hibernoma and malignant fatty tumor on the basis of fluctuating standardized uptake values. AJR Am J Roentgenol 2008; 190: 1091–1096.
 • Hu HH, Perkins TG, Chia JM, Gilsanz V: Characterization of human brown adipose tissue by chemical-shift water-fat MRI. AJR Am J Roentgenol 2013; 200: 177–183.
 • Sawicki W: Histologia. Wydawnictwo Medyczne PZW, Warszawa 2008.
 • Craig WD, Fanburg-Smith C, Henry LR, Guerrero R, Barton JH: Fatcontaining lesions of the retroperitoneum: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2009; 29: 261–290.
 • Kunin M: Bridging septa of the perinephric space: anatomic, pathologic and diagnostic considerations. Radiology 1986; 158: 361–365.
 • Sheth S, Fishman EK, Buck JL, Hamper UM, Sanders RC: The variable sonographic appearances of ovarian teratomas: correlation with CT. AJR Am J Roentgenol 1988; 151: 331–334.
 • Spencer GM, Rubens DJ, Roach DJ: Hypoechoic fat: a sonographic pitfall. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: 1277–1280.
 • Coulier B: 64-row MDCT review of anatomic features an variations of the normal greater omentum. Surg Radiol Anat 2009; 31: 489–500.
 • Smereczyński A, Starzyńska T, Kołaczyk K, Bojko S, Gałdyńska M, Bernatowicz E et al.: Intra-abdominal adhesions in ultrasound. Part I: The visceroperitoneal borderline, anatomy and the method of examination. J Ultrason 2012; 12: 472–478.
 • Vijayaraghavan SB: Fat pad vs. anterior subphrenic abscess: a new realtime sign. J Clin Ultrasound 1989; 17: 653–655.
 • Fremault A, Heylen C, Delugeau V, Landen S: Mesenteric liposarcoma or lipodystrophy: an elusive diagnosis. JBR-BTR 2001; 84: 102–104.
 • Premkumar A, Chow C, Bhandarkar P, Wright V, Koshy N, Taylor S et al.: Lipoatrophic-lipodystrophic syndromes: the spectrum of findings on MR imaging. AJR Am J Roentgenol 2002; 178: 311–318.
 • Smereczyński A, Szopiński T, Gołąbek T, Ostasz O, Bojko S: Sonography of tumors and tumor-like lesions that mimic carcinoma of the urinary bladder. J Ultrason 2014; 14: 36–48.
 • Kani KK, Moshiri M, Bhargava P, Kolokythas O: Extrahepatic, nonneoplastic, fat-containing lesions of the abdominopelvic cavity: spectrum of lesions, significance, and typical appearance on multidetector computed tomography. Curr Prob Diagn Radiol 2012; 41: 56–72.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c34a73a-d355-4e3f-9829-6624c39261a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.